spangshus online
Powódź w Polsce w lipcu 2001 r.

Powódź w Polsce
Opis sytuacji

Następstwem niepogody z huraganami, burzami i prawie nieustającymi deszczami, które przeszły nad Polską i pozostałą Europą Wschodnią w ciągu ostatnich trzech tygodni lipca, nastąpiła katastrofa, której rezultatem jest wiele zatopionych obszarów.
W ostatnich dniach szczególnie południowa Polska została ciężko poszkodowana. Wiele ludzi straciło życie, wsie, miasta, gospodarstwa rolne stoją lub stały pod wodą, drogi i linie kolejowe zostały częściowo zniszczone, mosty i wiadukty kolejowe są zerwane, domy porwane z wodą lub uszkodzone.
Powstały szkody wyrządzone przez rzeki, które w niektórych miejscach podwyższyły swój poziom o 3 metry powyżej stanu alarmowego oraz że woda z normalnie mniejszych potoków i strumieni spływających ze stoków górskich w południowej Polsce popłynęła nowymi torami, żeby spłynąć w doliny.
Rzeka Wisła i jej dopływy w górnym biegu spowodowały wiele olbrzymich fal powodziowych, które przemieszczały się na północ przez Polskę z katastrofalnymi skutkami dla otaczającego środowiska oraz leżących w pobliżu rzek miast i wsi.
Jednym z dużych miast, które zostało poszkodowane w czasie pierwszej powodzi, był Gdańsk w Polsce północnej. Jednym z ciężko poszkodowanych małych miast jest Maków Podhalański w Beskidach w południowej Polsce. Miasto stało pod wodą i dostawy prądu, wody i gazu były przerwane przez dłuższy czas.
Zakres szkód materialnych nie został jeszcze obliczony, ale jest duży.
Wiele miejscowości jest oderwanych od świata; nie można przyjść z pomocą ani drogami ani koleją, pomoc może być tylko dostarczona drogą lotniczą.
Dotknięte powodzią tereny we wschodniej i południowej Polsce są w wielu przypadkach biedne i o dużym bezrobociu, a teraz spadło na nich jeszcze dodatkowe nieszczęście.

28.lipiec 2001 Christian Spangshus


Powódź:
Opisy sytuacji:
Powódź w Polsce
Po powodzi w Makowie Podhalańskim i okolicy
Miesiąc po powodzi w Makowie Podhalańskim - 3-ci wrzesień 2001
Konta pomocy
Zródła informacji


Dania & Polska
Duńsko-Polska Strona Internetowa - Turysta w Danii - Polska Południowa - przewodnik - Maków Podhalański
Polen & Danmark