Fakta om Polen

(I nærværende kapitel bringes en række u d v a l g t e data. Hovedkilden er GUS (Polens Statistiske Departement))

Polen
(officielt navn: Rzeczpospolita Polska) grænser mod flg. lande: Tyskland, Tjekkiet, Slovakiet, Ukraine, Hviderusland, Litauen og Rusland. Desuden har Polen en lang nordgrænse mod Østersøen.

Geografi og klima:
Areal: 312.685 km2. – Kystliniens længde: 788 km.
Statsgrænsens længde: 3504 km
Gennemsnitlig højde over havet: 173 m.
Højeste punkt: Rysy (2499 m)
Højest liggende bebyggelse: Gubałówka (del af byen Zakopane) (1125 m)
Længste flod: Wisła ( 1047 km )
Længste kanal: Wieprz-Krzna (140 km)
Største sø: Śniardwy ( 113,8 km2 )
Dybeste sø: Hańcza (108,5 meter)
Største vandreservoir / kunstige sø (max. rumfang): Solina (472 hm3)
Største vandreservoir / kunstige sø (max. areal): Włocławek (70,4 km2)Skove og bevoksninger:
Skovenes samlede areal: 9.209.000 ha (2003)
Skovdækning (skove i procent af hele landets areal): 29,5 %
Landbrugsjord: 19.226.000 ha (2003)
Uopdyrket jord: 494.000 ha (2003)

Højeste og laveste lufttemperatur i tiden 1981-1997:
Maksimum: + 38 0 Celcius
Minimum: – 35,4 oCelcius

Administrativ opdeling:
(Ny opdeling med virkning fra 1.1.1999)
Amter: 16
Powiat’er (Distrikter): 314 (2002)
By-powiat’er (Store byer, der hver udgør et selvstændigt powiat): 66 (2002)
Kommuner: 2478 (2002)

Befolkning: (2002)
38.230.000
Heraf kvinder: 19.714.000
Befolkningstæthed:
122 pr. km2
Fødselsrate: 9,3 (pr. 1000 indb.);
Dødsrate: 9,4 (pr. 1000 indb.);
Nettotilvækst i promille: — 0.1

Religion:
De største kirkesamfund (2001):
Antal troende:
Katolikker:
Den Romersk-katolske Kirke: 34.498.271
Den Græsk-katolske Kirke: 123.000
Ortodokse:
Den Polske Rettroende Kirke: 509.500
Protestanter:
Den Evangelisk-Augsburgske Kirke: 86.880
Andre:
Jehovas Vidner: 123.034

Byer:
De 18 største byer (2001)
(Byer med over 200.000 indb.) :
Warszawa: 1.609.800 indb.
Łódź: 786.500
Kraków: 740.700
Wrocław: 634.000
Poznań: 572.000
Gdańsk: 455.500
Szczecin: 415.600
Bydgoszcz: 383.200
Lublin: 354.000
Katowice: 338.000
Białystok: 286.400
Częstochowa: 255.549 (2000)
Gdynia: 253.508 (2003)
Sosnowiec: 240.000
Radom: 228.516 (2003)
Kielce: 210.300
Torun: 205.400
Gliwice: 204.820 (2002)

Arbejdsmarkedet: (2002):
Arbejdsstyrken: 14.698.100
Arbejdsløse fordelt på mænd og kvinder:
Mænd: 48,8 %
Kvinder: 51,2 %
Arbejdsløshedsprocent: 20,6 % (2004)

Lønninger:
Gennemsnitlig månedsløn i 4.kvartal 2003: 2.276,84 zl

Økonomi:
Bruttonationalprodukt:
750.786 mill. złoty (2001)

Boligbyggeri:
Fuldført boligbyggeri i 2002:
Antal boliger: 47.482

Skolevæsen:
Antal skoler: (2002-03)
Grundskoleundervisning: 15593
Lavere sekundær undervisning: 6609
Højere sekundær undervisning (efterskoleniveau) (bl.a. fagskoler): 3652
Højere sekundær undervisning (bl.a. almene gymnasier): 7518
Eftergymnasiale uddannelser: 2857
Højere uddannelser: 377
Voksenundervisning: 3431

Antal elever/studerende: (2002-03)
Grundskolen: 2.983.000
Almene gymnasier: 258.300
Højere uddannelser: 1.800.500
Voksenundervisning: 369.500

Sundhedsvæsen: (2002)
Antal institutioner:
Almene hospitaler: 739
Psykiatriske hospitaler: 50
Sanatorier, helsecentre og andre institutioner: 410
Ambulatorier: 3895
Sengepladser:
Almene hospitaler: 188.038

Turisme: (2002)
Antal sengepladser på hoteller m.v. ialt: 602.300
Heraf: (antal sengepladser i tusinder)
Hoteller: 109,8
Moteller: 4,8
Pensionater: 13.9
Vandrerhjem: 24,4
Campingpladser: 26,0
Feriecentre: 209,8

Kultur:
Antal bøger og brochurer trykt i 2002: 19.250 titler
Oplag af bøger og brochurer trykt i 2002: 72,9 millioner eksemplarer
Antal folkebiblioteker: 8.800
Mindre lånesteder: 2.000
Bogbestand i folkebibliotekerne: 134,6 millioner bind

Landbrug: (2002)
Værdi af samlet landbrugsproduktion: 55019 millioner zloty
Værdi af samlet landbrugsproduktion pr. 1 ha landbrugsjord: 3256 zloty
Husdyrbestand:
Kvæg: 5533 tusinde, Svin: 18629 tusinde, Får: 345 tusinde

*Fiskeri: *
Fangst af fisk i tusinde ton i 2002:
Havfiskeri: 204,4
Ferskvandsfiskeri: 42,6

Historie:
Nogle få årstal:
966 – Kong Mieszko I antager den kristne tro
1364 – Kong Kazimierz Wielki grundlægger det Jagiellonske Universitet i Kraków, det daværende Polens hovedstad
1386 – Wladyslaw Jagiello, en litauisk prins, bliver gift med den polske dronning Jadwiga, hvormed det polsk-litauiske forbund er grundlagt.
1410: Den tyske Orden (Korsridderne) besejres i slaget ved Grunwald.
1569 : Polen og Litauen bliver én stat (Den polsk-litauiske union)
1655-56: Polen bliver invaderet af svenske tropper.
1791 – Det polske parlament, Sejmen, vedtager den polske stats grundlov
1795 – Stanislaw August Poniatowski, Polens sidste konge, træder tilbage efter den tredje deling af Polen
1795 – 1918: Polen eksisterer ikke på kort over Europa ( blev delt mellem Preussen, Østrig-Ungarn og Rusland).
1918 – Polen opnår igen status som selvstændigt land.
1939 – 1945: 2.verdenskrig. Polen besat af Tyskland og Sovjetunionen med katastrofale ødelæggelser og tab af menneskeliv til følge.
1947 – 1989: kommunistisk styre i Polen
1980 – politiske strejker i Polen
1989 – politisk systemskifte, den første demokratisk valgte regering efter krigen tager over i Polen
1999 – Polen bliver medlem af NATO
2004 – Polen bliver medlem af Den Europæiske Union.

Politik:
Den polske nationalforsamling er delt i to kamre: et underhus med lovgivende magt, Sejm, svarende til Folketinget, og et overhus: Senatet.
Den udøvende magt ligger hos statens præsident samt ministerrådet, der ledes af premierministeren.
Præsidenten vælges ved direkte valg og for en periode af 5 år.

Partier i Sejm efter valget i 2001:
(Status 14.4.2004)

Klub ParlamentarnySojuszu Lewicy Demokratycznej(SLD) (157 medlemmer)
Klub ParlamentarnyPlatformy Obywatelskiej(PO) (55 medlemmer)
Klub ParlamentarnyPrawo i Sprawiedliwosc(PIS) (43 medlemmer)
Klub Parlamentarny Polskiego Stronnictwa Ludowego (PSL) (37 medlemmer)
Klub Parlamentarny Socjaldemokracji Polskiej (SDPL) (34 medlemmer)Klub ParlamentarnySamoobrona Rzeczypospolitej Polskiej(Samoobrona) (31 medlemmer)
Klub ParlamentarnyLigi Polskich Rodzin(LPR) (26 medlemmer)
Federacyjny Klub Parlamentarny (FKP) (15 medlemmer)
Klub Parlamentarny Unii Pracy(UP) (15 medlemmer)
Koło Parlamentarne Stronnictwa Konserwatywno-Ludowego (SKL) (8 medlemmer)
Koło Parlamentarne Polski Blok Ludowy (PBL) (6 medlemmer)Koło Poselskie Ruchu Katolicko-Narodowego (RKN) (5 medlemmer)
Koło Poselskie Porozumienia Polskiego (PP) (3 medlemmer)
Koło Poselskie Ruchu Odbudowy Polski (ROP) (3 medlemmer)
Udenfor partierne (22 medlemmer)—>

Polens præsident mellem 1995 og 2005 var Aleksander Kwaśniewski. Ved præsidentvalget i 2005 valgtes Lech Kaczyński som Aleksander Kwaśniewski’s efterfølger. Fra 23.december 2005 er Lech Kaczyński Polens præsident.

Premierminister er – fra 10.november 2007 – Donald Tusk.

Liste over premierministre i Polen efter 1989:

 • VIII 1989 – XII 1990 Tadeusz Mazowiecki
 • I 1991 – XII 1991 Jan Krzysztof Bielecki
 • XII 1991 – VI 1992 Jan Olszewski
 • VI 1992 – VII 1992 Waldemar Pawlak
 • VII 1992 – X 1993 Hanna Suchocka
 • X 1993 – III 1994 Waldemar Pawlak
 • III 1994 – II 1996 Józef Oleksy
 • II 1996 – X 1997 Włodzimierz Cimoszewicz
 • X 1997 – X 2001 Jerzy Buzek
 • X 2001 – Leszek Miller
 • V 2004 – Marek Belka
 • X 2005 – Kazimierz Marcinkiewicz
 • VII 2006 – Jarosław Kaczyński
 • XI 2007 – Donald Tusk

Internationalt kendte personer, der kommer fra Polen:
Fryderyk Chopin, komponist, pianist (1810-1849)
Joseph Conrad (Teodor Józef Konrad Korzeniowski), forfatter (1857-1924)
Copernicus (Mikołaj Kopernik), astronom (1473-1543)
Johannes Paul II (Karol Wojtyła), pave (1920-2005)
Ryszard Kapuściński, journalist og forfatter (1932-2007)
Tadeusz Kościuszko, general (1746-1817)
Witold Lutosławski, komponist (1913-1994)
Ignacy Paderewski, pianist, komponist, politiker (1860-1941)
Krzysztof Penderecki, komponist og dirigent (f. 1933)
Roman Polański, filminstruktør (f.1933)
Kazimierz Pułaski, general (1747-1779)
Henryk Sienkiewicz, forfatter (1846-1916)
Maria Skłodowska-Curie, fysiker og kemiker (1867-1934)
Karol Szymanowski, komponist (1882-1937)
Lech Wałęsa, fagforeningsleder, præsident (f.1943)

Rev. november 2007

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software