- spangshus online - Turist i Polen Schlesien
Strzelce Opolskie

Rådhuset i Strzelce Opolskie


Afstande i km: Krapkowice 25 v, Gogolin 20 v, Opole 33 nv, Brzeg 77 nv, Wrocław 115 nv, Olesno 49 n, Kluczbork 68 n, Lubliniec 38 nø, Częstochowa 83 nø, Gliwice 37 sø, Tarnowskie Góry 51 sø, Katowice 71 sø, Kędzierzyn-Koźle 23 s, Racibórz 59 s.
Indbyggertal: ca. 20.500 (2005)

Beliggenhed og historie

Strzelce Opolske ligger midtvejs mellem Opole og Gliwice, ved den gamle hovedvej, der fører fra Katowice-området via Opole, Brzeg, Wrocław og Legnica til den tyske grænse. Den internationale trafik føres nu ad den nye motorvej A4 (E40), der går syd om de nævnte byer, og som, når den er færdigbygget, vil lette adgangen ikke blot til Katowice-området, men videre til Małopolska og Kraków.
Byen er beliggende i den østlige del af Opole Amt, tæt ved grænsen til Det Schlesiske Amt (Øvre Schlesien). Landskabsmæssigt set ligger Strzelce Opolskie i den vestlige udkant af det schlesiske højland; byens centrum befinder sig i en højde af 233 m.o.h. Få kilometer nordøst for byen begynder Lubliniec-skovene, et stort skovområde, der syd for byen af samme navn og nord for Katowice-området strækker sig ca. 70 km i østlig retning, helt til Siewierz (nord for Dąbrowa Górnicza).

Strzelce Opolskie var oprindeligt en lille handelsplads, der omtales i dokumenterne allerede i det 13.årh. Fra 1271 stammer en beretning om to munkes rejse til Strzelce. Byens navn: Strzelce, der betyder skytter eller skytterne, stammer fra de fyrstelige jægere, der i sin tid stod for jagten i omegnen. Siden 1581 hed byen Strzelce Wielkie og fra 1945 Strzelce Opolskie.
Det er uvist, hvornår byen første gang fik købstadrettigheder, men det skete formentlig kort tid efter 1273, dvs. i slutningen af det 13.årh. I 1281 opdeltes Opole-provinsen i 4 selvstændige fyrstendømmer: Opole, Koźle, Cieszyn og Racibórz. Grænsen mellem fyrstendømmerne Opole og Koźle-Bytom kom til at gå lige øst for Strzelce; denne beliggenhed nær grænsen nødvendiggjorde en bedre befæstning af byen. Der blev bygget en borg i Strzelce, hvis eksistens først omtaltes i kilder, dateret 1303. I 1327 var byen omgivet af forsvarsmure med to porte: Brama Opolska og Brama Krakowska. I 1362 fik byen de magdeburgske købstadrettigheder. Indtil 1532 var byen ejet af fyrsterne af Piast-slægten. Da denne slægt uddøde, kom byen på østrigske hænder; fra det 18.årh. var Strzelce under preussisk styre. Indtil 30-årskrigen udviklede byen sig gunstigt, især i det 16.årh., skønt den aldrig var specielt velstående. Indbyggerne ernærede sig ved landbrug, bl.a. dyrkning af humle og senere vin, samt håndværk og handel.
Strzelce lå ved den gamle rav- og saltrute, ad hvilken der foregik handel mellem hansestæderne og Rusland, den såkaldte hanserute.
Byens struktur ændredes ikke væsentlig fra dens grundlæggelse og indtil begyndelsen af det 19.årh., hvor man i forbindelse med bygningen af vejen fra Wrocław over Opole og Strzelce til Bytom gennembrød den gamle bymur. To brande i 1826 og 1827 ødelagde mange borgerhuse samt rådhuset; sidstnævnte begyndte man at genopbygge i 1844.
I 2.halvdel af det 19.årh. blev Strzelce et vigtigt center for kalkindustri og maskinindustri.
Efter en folkeafstemning og efter den tredje schlesiske opstand traf sejrherrerne fra 1.verdenskrig i 1921 beslutning om, at Strzelce-distriktet - på trods af folkeafstemningens resultat i denne region - skulle indlemmes i den tyske stat.
Krigshandlingerne i 1945 forårsagede enorme ødelæggelser i byen. Afslutningen på krigen gav mulighed for, at man - nok engang - kunne begynde en genopbygning af økonomien og livet i byen.


Turistattraktioner

Bymuren.
I dag er der kun enkelte fragmenter tilbage af den oprindelige, middelalderlige bymur, der især omgav byen mod nord, idet sydsiden i stor udstrækning var beskyttet af borgen.
Borgen.
Den første omtale af borgen er fra 1303. Det vides med sikkerhed at fyrst Albert (søn af fyrst Bolesław I) boede i Strzelce, idet alle dokumenter fra hans hånd i første halvdel af det 14.årh. er dateret på borgen i Strzelce. Mange af de fyrstelige skytter (jægere) bosatte sig efterhånden i byen (heraf navnet; strzelec=skytte). Til borgen hørte i middelalderen også et stort landbrug samt 4 møller. I 1534 omtales borgen som værende i meget dårlig stand, delvis en ruin. I årene 1562-96 blev borgen genopbygget. I midten af det 19.årh. blev et borgtårn tilbygget. Bygningen havde en østfløj og en vestfløj samt en indre borggård. I januar 1945, da de sovjetiske styrker trængte ind i Strzelce, nedbrændte store dele af byen, herunder også borgen, der nu henstår som en ruin.
Skytte-statuen.
På torvet står en statue, der forestiller en middelalderlig skytte (jæger). Statuen blev rejst i 1929 for at minde om byens og bynavnets oprindelse, der traditionelt går tilbage til de fyrstelige skytter (polsk: strzelce), der sammen med fyrsten selv drev jagt i skovene omkring byen, og som ofte bosatte sig i byen.
Fæstningstårnet.
I middelalderen, da byen blev befæstet, byggedes tæt øst for sognekirken, Sankt Wawrzyniec Kirke, et fæstningstårn. Tårnet er opført i det 15.årh. Ved overgangen mellem det 17. og 18.årh. ombyggedes tårnet til klokketårn for den nærliggende kirke. Nær tårnet ses rester af den gamle bymur.
Rådhuset.
De første oplysninger om rådhuset i Strzelce stammer fra 1581. Den første bygning blev beskadiget ved en brand i 1754, men allerede genopbygget i 1758. I det 17. og 18.årh. fandtes ved siden af rådhuset en station for postdiligencer. Efter brandene i 1826 og 1827 blev rådhuset genopført i 1844-46. Tårnet blev opbygget på det gamle fundament og dækket med en tårnhjelm i klassicistisk-neogotisk stil.
Sankt Wawrzyniec Kirke.
Opførelsen af en kirke, indviet til Sankt Wawrzyniec, kan dateres til et tidspunkt før 1290, i hvilket år man i kilderne har en indførelse om den første, kendte provst i Strzelce; han hed Mikołaj og var iøvrigt også notar for fyrst Bolesław I af Opole. I 1697 fik kirken et nyt hovedalter. I det syttende og attende århundrede blev prædikener i denne katolske kirke afholdt på polsk. Først fra 1764 - efter ordre fra kong Friedrich II - indførtes gradvis prædikener på tysk. I begyndelsen af det 20.årh. besluttede den katolske menighed at bygge en ny sognekirke. Den gamle Sankt Wawrzyniec Kirke var en beskeden treskibet bygning i barokstil. Arbejdet på den nye kirke påbegyndtes i 1904. Den nye Sankt Wawrzyniec Kirke, der er opført i neobarok stil, blev indviet i 1907. Kirkens længde er 58 m. Det midterste skib er 12,8 m bredt og 14 m højt. Det mest værdifulde inventar er overtaget fra den gamle kirke. Kirken præsenterer sig smukt. Det slanke tårn er sammen med rådhustårnet kendetegn på byens centrum.
Parken.
Stadsparken nær borgruinen er af stor interesse, både botanisk og historisk.


Indkvartering:

Wasza reklama
Deres reklame

Generelle links til indkvartering:
Hotele i gastronomia


Spisesteder:
Hotele. Restauracje i kawiarnie


Andre sider om Strzelce Opolskie:

Strzelce Opolskie. Miejski Serwis Informacyjny
Strzelce Opolskie Powiat
Plan miasta (Bykort)
Galeria (Fotos)


Retur til: Schlesien
Twardowska & Spangshus