- spangshus online - Turist i Polen Regioner og byer Łódź-regionen
Wieluń


Det centrale torv i Wieluń. I baggrunden ses Sankt Josefs Kirke


Afstande i km: Kluczbork 43 sv, Praszka 21 sv, Byczyna 35 sv, Opole 95 sv, Brzeg 116 sv, Namysłów 81 sv, Wrocław 121 sv, Oleśnica 102 v, Kępno 50 nv, Wieruszów 32 nv, Ostrzeszów 63 nv, Kalisz 84 nv, Złoczew 24 n, Sieradz 45 nø, Zduńska Wola 62 nø, Łódź 108 nø, Piotrków Trybunalski 97 nø, Bełchatów 62 nø, Kłobuck 51 sø, Częstochowa 67 sø, Działoszyn 26 sø, Pajęczno 36 sø, Radomsko 73 sø, Krzepice 34 sø, Lubliniec 75 sø, Olesno 44 s.
Indbyggertal: 25.107 (2009)

Beliggenhed og historie:

Wieluń ligger i den sydvestlige del af Łódź-regionen, midtvejs mellem Łódź mod nordøst og Opole (i Schlesien) mod sydvest. Fysiogeografisk ligger kommunen i Wieluń-højlandet, som er den nordligste udløber af Kraków-Częstochowa-højlandet.

Byen blev grundlagt i 1217 og købstadsrettigheder blev tildelt før 1283. Kong Kazimierz den Store byggede her en borg og omgav byen med en mur. Efter Polens deling kom byen i 1793 under preussisk styre. Byen blev kendt for en livlig handel med landbrugsprodukter og kvæg. Fra 1807 var byen indlemmet i Fyrstendømmet Warszawa og senere i Kongedømmet Polen. Indbyggerne kæmpede under opstanden i 1863, tog del i strejkerne i 1905 og i de schlesiske opstande 1919-21.
Wieluń blev som den første polske by bombet af det tyske Luftwaffe den 1.september 1939, hvorunder 75 % af bygningerne blev ødelagt og 1200 af byens indbyggere omkom. Bombardementet fandt sted til trods for, at der ikke var nogle militęre styrker i området. Under 2.verdenskrig blev byen indlemmet i det Tredje Rige. I 1941-42 oprettede tyskerne en ghetto for jødiske borgere. Wieluń var et lokalt center for den polske modstandsbevęgelse (Armia Krajowa). Som følge af henrettelser og forfølgelser under den tyske besættelse blev byens befolkningstal formindsket med en trediedel (over 5.000 personer). Den 19.januar 1945 blev byen befriet. Efter krigen blev byen genopbygget og udbygget. Der opstod flere nye boligkvarterer. Kommunens nuværende område blev fastlagt i 1973 og i 1977 blev land- og bykommunen lagt sammen til én fælles kommune. Fra 1999 er Wieluń (igen) centerby i et distrikt (powiat).


Turistattraktioner:

Kraków-porten og Rådhuset.
Brama Krakowska, den eneste af byens porte, der er bevaret til i dag, er bygget i det 14.årh. I 2.halvdel af det 15. eller det 16.årh. blev porten udbygget med én etage. I slutningen af det 16.årh. blev bygningen renoveret og ombygget. Under svenskekrigene blev porten ødelagt. Portbygningen er opført over en kvadratisk grundplan og forøget med to øvre, ottekantede etager, hvoraf den øverste er den smalleste. I modsætning til de resterende byporte har denne overlevet til vore dage, idet man i begyndelsen af det 19.årh., hvor det hidtidige rådhus blev nedrevet, besluttede at bygge det nye rådhus op ad Kraków-porten og således udnytte portbygningen som rådhustårn. Dette projekt, der omfattede en senklassicistisk rådhusbygning, realiseredes i 1842.

Den tidligere borg.
På borgens fundament i byparken står nu en klassicistisk bygning, der rummer distriktsadministrationen og den kommunale administration. Den tidligere borg blev bygget under Kazimierz den Store som erstatning for en endnu tidligere borg af træ fra det 13.årh. Den ældste omtale af den nye borg stammer fra 1311. Borgen var opført på en mindre, kunstig forhøjning i den sydøstlige del af den tids Wieluń, indenfor bymuren. I retning mod byen var borgen sikret med en ekstra voldgrav, der gennem et hul i bymuren var forbundet med den ydre voldgrav. Den ene side af bygningen lå lige op mod bymuren. Indgangsporten til borgen lå omtrent der, hvor hovedindgangen til den nuværende bygning findes, nemlig mod nordøst. Efter flere ødelæggende brande opførtes mellem 1837 og 1843 på ruinerne af borgen et klassicistisk palæ.

Bymuren.
Den middelalderlige krønikeskriver Janko af Czarnków omtaler Wieluń som én ud af 25 byer, der under kong Kazimierz den Store blev omgivet af forsvarsmure. Sammen med "Ørnerederne" skabte de et befæstet bælte, der vogtede rigets sydvestlige grænse, strækkende sig fra Kraków til Ostrzeszów. Befæstningerne omkring Wieluń blev opført efter branden i 1335 og erstattede de hidtidige befæstninger af jord og træ. Bymuren havde en længde på 1200-1300 meter og en højde på 8-8,5 meter og den omgav et byområde på 12 ha. Med tiden opstod der ialt 6 portbygninger og fæstningstårne i forbindelse med muren. Efter 2.verdenskrig blev de bevarede afsnit af befæstningen afdækket og renoveret.

Kristi Legems Kirke
fra det 14.årh. er ombygget (1660-77) i barokstil. Fra kirkens indre kan nævnes: Nedtagelsen af korset, et sengotisk billede fra Wrocław-skolen (16.årh.) på hovedalteret og et Madonna-billede af Assunta-typen fra det 16.årh.


Kristi Legems Kirke. Til venstre ses folkebibliotekets bygning

Sankt Mikołaj Kirken
blev sammen med et tilhørende hospital opført uden for bymuren mellem 1370 og 1380. Bygningerne blev anvendt som hhv. kloster og klosterkirke af først paulinerordenen, senere bernardinerordenen. Kirken og det træbyggede kloster brændte i 1631, hvorefter kirken blev genopbygget, nu i barokstil, sammen med et nyt kloster.

Sankt Barbara Kirken
fra 1521 er restaureret i 1970'erne.

Sankt Josefs Kirke
opførtes omkring 1740 og fungerede som klosterkirke.

Den evangeliske kirke
Kirken blev oprindeligt opført i 1615 som klosterkirke til bernardinernonnernes kloster. Fra 1820 er det kirke for den evangeliske menighed.

Wieluń-egnens Museum
har til huse i en smuk, tidligere klosterbygning tilhørende - og bygget af - bernardinernes nonneorden, oprindeligt opført i det 17.årh. (efter 1616) lige op ad bymuren. Ang. den tidligere klosterkirke, se ovenfor under afsnittet om: Den evangeliske kirke.


Museet i Wieluń i den tidligere klosterbygning, opført direkte op ad bymuren. Bag museet ses den tidligere klosterkirke, nu evangelisk kirke


Indkvartering:

Wasza reklama
Deres reklame

Andre links vedr. indkvartering:

Noclegi

Baza noclegowo-gastronomiczna
Indkvartering og spisesteder i distriktet


Spisesteder:

Baza gastronomiczna

Baza noclegowo-gastronomiczna
Indkvartering og spisesteder i distriktet


Andre sider om Wieluń:

Wieluń. Portal gminy
(Kommuneportal) (på polsk, engelsk og tysk)
Powiat Wieluński
(Wieluń Distrikt)


Retur til: Łódź-regionen

Copyright © 1997 Twardowska & Spangshus