- spangshus online - Turist i Polen Regioner og byer Wielkopolska
Września


Afstande i km: Środa Wielkopolska 25 sv, Poznań 50 nv, Gniezno 25 n, Słupca 31 ø, Konin 50 sø, Jarocin 49 s.
Indbyggertal: 29.855 (2016)

Beliggenhed og historie:

Września ligger i den vestlige centrale del af Polen, øst for regionshovedstaden Poznań.

Historie:
Den første omtale af bebyggelsen er fra 1256. Byen blev købstad i 1375. Under svenskekrigen i 1656 blev Września alvorligt ødelagt.
Ved Polens anden deling i 1793 kom Września under Kongeriget Preussen. I anden halvdel af det 19.årh. fandtes flere industrivirksomheder i byen, således en skofabrik, et karetmageri, et betonværk, et mejeri og en sukkerfabrik. I samme periode blev der anlagt jernbane fra Gniezno via Września til Oleśnica samt fra Września til Poznań.
Fra 1901 foregik - under international opmærksomhed - en skolestrejke i Września. Strejken var udløst af udmåling af korporlig straf til de polske børn der nægtede at tale tysk i klasselokalet. Dengang strejkede 118 skoleelever. Børnenes forældre blev straffet med fængsel. Denne strejke bredte sig til andre byer i den tyske del af Polen. I 1906 fik elevernes oprør, der blev støttet af forældrene, karakter af en generalstrejke. Da oprøret var på sit højeste var ca. 75.000 børn omfattet og ca. 800 skoler udaf et samlet antal på ca.1100.
Det tyske styre blev afsluttet med den Storpolske Opstand 1918-1919. Efter afvæbningen af den tyske garnison den 28.december 1918 blev Września indlemmet i det nye Polen.
I mellemkrigstiden var Września en by præget af handel og håndværk, hvor polakker, jøder og tyskere levede sammen.
Ved den anden verdenskrigs udbrud den 1.september 1939 blev sukkerfabrikken ødelagt af tyske bombefly. Den 5.september bombede tyskerne det vigtige jernbaneknudepunkt i Września. Byen blev indtaget af tyskerne og indlemmet i den tyskoprettede region Wartheland (efter floden Warta). Mange indbyggere blev forflyttet.
Den 22.januar 1945 blev byen befriet af den sovjetiske 1.panserarmé. Efter krigen gik man i gang med en omfattende genopbygning, udbygning og modernisering af industrien samt reparation og modernisering af kommunikationsnettet. Samtidig blev sociale, kulturelle og undervisningsmæssige institutioner udbygget.
I 1945 blev en stor virksomhed, højttalerfabrikken Tonsil, anlagt i Września. Fabrikken virkede helt til 2004, hvor den blev erklæret konkurs. Inden da var der dog blev udskilt flere selvstændige virksomheder, der fortsatte deres produktion.
Mellem 1965 og 1967 blev Września Sø anlagt som et vandreservoir på floden Wrześnica. Søen er meget langstrakt og strækker sig fra byens udkant i nordvestlig retning. Września Sø udnyttes til rekreative formål, herunder lystfiskeri.
I 1914 blev der truffet beslutning om anlæggelsen af en ny Volkswagen-fabrik i den sydvestlige udkant af Września.


Turistattraktioner:

Seværdigheder i udvalg:

Mariæ Himmelfarts Kirke
Denne byens sognekirke nævnes allerede i 1364. Den nuværende kirkebygning er dog opført ved midten af det 15.årh. Bygningen blev alvorligt beskadiget under svenskekrigene, men genopbygget i 1672. Siden har kirken gennemgået flere renoveringer. Det er en treskibet bygning i sengotisk stil med interieur i barokstil.

Det Hellige Kors' Kirke
Denne lille træbyggede kirke er fra 1664. I bygningen er koret ikke adskilt fra resten af kirken. Tagdækningsmaterialet er tagspån.

Slottet i Opieszyn
Landsbyen Opieszyn ganske tæt på byen Września er kendt siden det 13.årh., her boede de daværende ejere af Września. I dag er Opieszyn blot navnet på en gade i selve Września. Ved slutningen af det 16.årh. kom byen på Działyński-familiens hænder. Den hidtidige residens blev nu ombygget til et imponerende slot. Under svenskekrigen i det 17.årh. blev slottet såvel som selve byen alvorligt ødelagt. Ved midten af det 18.årh. opførtes et omfattende slotsanlæg, der var forbundet med byen med en lang allé, flankeret af træer. Slottet, som det ser ud i dag, blev bygget omkring 1870 af greve Edward Poniński. Slottet var - og er - anlagt ved en vidtstrakt landskabspark. Udover hovedbygningen var der en mere tilbagetrukket sidefløj. Oprindeligt var slottet adskilt fra parken af en voldgrav. Senere blev flere økonomibygninger tilbygget. Slottet indeholdt mange værdifulde kunstværker og et bibliotek med ca. 4.500 bind. En stor del af kunstværkerne blev under 2.verdenskrig stjålet af besættelsesmagten og ført til Tyskland. Ved en brand under krigen blev alle bøger i biblioteket ødelagt. Efter krigen blev slottet indtil 1994 brugt som landbrugsskole. I dag er der en restaurant i hovedbygningen. Slotsparken er i dag en stadspark, der mod sydvest grænser op til Wrześnica-floden.

Rådhuset
Rådhusbygningen - beliggende nær byens torv - er bygget i neogotisk stil i 1909-1910, Den blev renoveret i 1922 og er stadig sæde for byens og kommunens administration.

Mindesmærke for skolestrejken i 1901-1902
rejst til minde om de "heltemodige børn fra Września, der forsvarede det polske sprog under skolestrejken i 1901-1902". (Se nærmere herom ovenfor under "Historie").


Omegnen:

Września Sø
- se ovenfor under "Historie".


Indkvartering:

Wasza reklama
Deres reklame

Andre links til indkvartering:


Września
Andre internetsider og kilder:

Września

Retur til: Wielkopolska

Copyright © 2016 Spangshus