spangshus online Turysta w Danii Regiony i miasta Bornholm

Aakirkeby


Odległości w km: Rønne 16 zach., Hasle 22 pn.-zach., Allinge-Sandvig 28 pn.-zach., Gudhjem 18 pn., Svaneke 23 pn.-wsch., Nexø 14 wsch.
Liczba ludności: ok. 2150 (rok 2006).

Położenie i historia:

Aakirkeby położone jest w głębi Bornholmu, w jego południowej części. .
Aakirkeby otrzymało prawa miasta kupieckiego w 1346 roku, co oznacza, ż e jest ono najstarszym miastem z prawami kupieckimi na Bornholmie.
W średniowieczu było Aakirkeby najważniejszym miastem na wyspie, z siedzibą władz sądowniczych i kościelnych. Dopiero po roku 1776, po przeniesieniu tych władz do Rønne, Aakirkeby straciło swoje dotychczasowe znaczenie.
Aakirkeby posiadało swój własny port na południe od miasta, w miejscu, które teraz nazywa się Boderne. Miejsce dawnego portu zostało na początku 18-tego stulecia zasypane naniesionym przez wody Bałtyku piaskiem. Następstwem tego była utrata znaczenia miasta, ponieważ nie mogło ono sprostać konkurencji z innymi miastami portowymi Bornholmu.
Mieszkańcy nazywają swoje miasto Aakirkeby - Miasto Kwiatów.


Atrakcje:

Aa Kirke , kościół w Aakirkeby jest najstarszym i największym kościołem na Bornholmie. Został on zbudowany ok. roku 1150 z lokalnego kamienia w tylu romańskim. Odznacza się on nietypową dla kościołów duńskich wieżą zakończoną dachem w formie dwu dwuspadowych dachów. W kościele znajduje się chrzcielnica z XII wieku, która jest dziełem mistrza Sigraffa z Gotlandii. Wyrzeźbiona jest ona w piaskowcu. Wygrawerowany jest na niej napis pismem runicznym. Należy ona co najcenniejszych zabytków sakralnych tego okresu w Danii.
Sankt Hans Hospital / Szpital św. Jana , budynek przy kościele po jego południowej stronie. W średniowieczu poza granicami Aakirkeby leżał szpital dla trędowatych. W roku 1680 szpital został przeniesiony do miasta, do domu koło kościoła. Budynek poszpitalny jest, po kościele, najstarszym domem w mieście.
Det gamle Rådhus / Stary Ratusz , budynek został zbudowany w 1867 roku. Służy on obecnie jako dom zebrań mieszkańców.
Natur Bornholm / muzeum, centrum naukowo-pedagogiczne pokazujące rozwój Bornholmu przez 1700 milionów lat.
Młyn-wiatrak zbudowany został w 1867 roku (ulica Møllebakken 5).
Bornholms Automobilmuseum / Bornholmskie Muzeum Samochodów posiada zbiory starych samochodów i motocykli (ulica Grammegårdsvej 1).

Okolica:

Almindingen - na północ 3 - 5 km, leży największy las Bornholmu. Ze wzgórza Rycerzyk / Rytterknægten / , 162 m npm, z wieży z platformy widokowej na wysokosci 184 m npm. można podziwiać ciekawy krajobraz wyspy.
Boderne - 5 km na południe , nad brzegiem morza rozciąga się ładna piasczysta plaża.


Zakwaterowanie:

Deres reklame
(Wasza reklama)

Inne linki do zakwaterowania:
Bornholm, Aakirkeby

Gastronomia:
Bornholm, Aakirkeby


Inne strony o miejscowości:

Bornholm, Aakirkeby

Mapa Aakirkeby wg Google Maps


Powrót do "Bornholm"


Twardowska & Spangshus