- spangshus online - Turist i Polen Samfundsinfo Bibliografi


Polsk bibliografi

Udvalgte bibliografiske værker

Bibliografier over bibliografier

Hahn, Wiktor
Bibliografia bibliografij polskich do 1950 roku. Wroclaw, 1966. 587 s.
(Oversat titel: Bibliografi over polske bibliografier til 1950)

Almene og specielle bibliografier

Chojnacki, W.
Materialy do bibliografii Polonii dunskiej (Przeglad Zachodni. Rok 30. Poznan, 1974. S. 340-361)
(Oversat titel: Materialer til en bibliografi over polakkerne i Danmark). (Fotokopi)

Ciesielski, Zenon
Zblizenia skandynawsko-polskie. Szkice o kontaktach kulturalnych w XIX i XX wieku. Gdansk, 1972. (Side 63-66, 120-121, 198-199, 241-243: Bibliografia)
(Oversat titel: Skandinavisk-polske tilnærmelser. Essays om de kulturelle kontakter i det 19. og 20.århundrede (Bibliografi)). - (Fotokopi)

Czachowska, Jadwiga og Roman Loth
Przewodnik polonisty. Bibliografie, slowniki, biblioteki, muzea literackie. Wydanie 2 uzupelnione. Wroclaw, 1981. 756 sider.
(Oversat titel: Polonistens guide. Bibliografier, ordbøger, biblioteker, litterære museer)
Side 57-439: Bibliografier.

Davies, Norman
Poland, past and present. A select bibliography of works in English. Newtonville, 1977. 185 s.

Floryan, Jan Jakob
Polske arbejdere - holdninger og adfærd 1956-1981. 1982 (Side 142-157: Litteraturliste).
(Fotokopi)

Gebethner i Wolff
Katalog skladowy 1947. Rocznik 1. Warszawa, 1947. 360 s.
Oversat titel: Lagerkatalog 1947)

Gustavsson, Sven og Lennart Kjellberg
Józef Trypucko's Publications (Scando-Slavica. Tomus 30. 1984. S.191-203)
(Fotokopi)

Ravn, Peter
Polsk bibliografi 1850-1980. Bibliografi over polsk skøn- og faglitteratur på dansk, dansk faglitteratur om Polen samt oversat udenlandsk faglitteratur om Polen fra 1850-1980. 1982. 79 s.

Røed, Ragnar
Polen i norsk litteratur. Oslo, 1970. 41 s.

Swiderski, Bronislaw
Polen efter 1945. En bibliografi over informationsmidler. 1984. 72 s.

Zielinska, Maria Danilewicz
Bibliografia: "Kultura" (1958-1973), "Zeszyty Historyczne" (1962-1973), Dzialalnosc wydawnicza (1959-1973). Paris, Instytut Literacki, 1975. 430 s. (Biblioteka Kultury, t.257).
(Oversat titel: Bibliografi: "Kultura" (1958-1973), "Zeszyty Historyczne" (1962-1973), Udgivelsesvirksomhed (1959-1973)

Litterære bibliografier

Korzeniewska, Ewa
Maria Dabrowska. Poradnik bibliograficzny. Warszawa, 1969. 51 s.
(Oversat titel: Maria Dabrowska. Bibliografisk vejledning)
(Fotokopi)

Ladyka, Alina
Henryk Sienkiewicz 1846-1916. Poradnik bibliograficzny. Warszawa, 1967. 44 s.
(Oversat titel: Henryk Sienkiewicz 1846-1916. Bibliografisk vejledning)

Polska bibliografia literacka za rok 1973. Warszawa, 1976. 1059 s.
(Oversat titel: Polsk litterær bibliografi for 1973)

Trypucko, Józef
Polska författare i Sverige 1918-1939. Bibliografisk förteckning (Svio Polonica. Nr. 3. 1941. Stockholm, 1942. S.56-83)
(Fotokopi)

Rocznik literacki 1974 (Bibliografie). Warszawa, 1974.
(Oversat titel: Litterær årbog (Bibliografier)). - (Fotokopi)

Ryll, Ludomira og Janina Wilgat
Polska literatura w przekladach. Bibliografia 1945-1970. Warszawa, 1972. 370 s.
(Oversat titel: Polsk litteratur i oversættelse. Bibliografi 1945-1970)

Suchodolska, Ewa og Zofia Zydanowicz
Bibliografia polskich przekladów z literatury pieknej krajów skandynawskich do roku 1969 wlacznie. - Bibliography of Polish translations from the literatures of the Scandinavian countries up to and including 1969. Poznan, 1971. 325 s.

Åkerström, Hans
Bibliografi över polsk skönlitteratur översatt til svenska. Göteborg, 1972. 59 s.

Bibliotekskataloger

Spangshus, Chr.N.
Polske bøger i Nakskov Centralbibliotek. - Ksiazki polskie w Bibliotece Centralnej w Nakskovie. 1970. 24 s.

Winiarska, M.
Polska böcker. Stockholms Stadsbibliotek. - (Polskie ksiazki Biblioteki Miejskiej w Sztokholmie). Stockholm, 1971. 24 s.

Polske bibliografier over international litteratur

Bron, Michal, Eugeniusz Kozlowski og Maciej Techniczek
Wojna hiszpanska 1936-1939. Chronologia wydarzen i bibliografia. Warszawa, 1964. 524 s.
(Oversat titel: Den spanske krig 1936-1939. Kronologi over begivenhederne og bibliografi) Side 333-455: Bibliografi

Kiedrzynska, Wanda
Materialy do bibliografii hitlerowskich obozów koncentracyjnych. Literatura miedzynarodowa 1934-1962. Warszawa, 1964. 111 s.
(Oversat titel: Materialer til en bibliografi over Hitlers koncentrationslejre. International litteratur 1934-1962)

Malcówna, Anna
Bibliografia KL Auschwitz za lata 1942-1980. Oswiecim, 1991. 188 s.
(Oversat titel: Bibliografi over koncentrationslejren Auschwitz for årene 1942-1980)


De nævnte værker er en del af det slaviske fagbibliotek hos Twardowska & Spangshus.