spangshus online Sproghjørnet
Sproghjørnet
Dansk

Indlæg:

Fejlagtig og/eller misvisende sprogbrug i moderne dansk. Nogle aktuelle eksempler

Internet/Internettet. - Jamen. - På (længere) sigt. - Forhandle (om). - Trække sig (tilbage). - Handle (1): Handle om / dreje sig om. - Handle (2): Handle / købe. -

Internet / Internettet
"Internet" er et egennavn, og det kan derfor efter de gældende danske sprogregler ikke bøjes i bestemt form. Kun fællesnavne som f.ex. "net" eller "fiskenet" kan bøjes på den måde. Egennavne omfatter især personnavne (Jens), stednavne (Kolding), navne på institutioner, organisationer og lignende. Egennavne staves altid med stort begyndelsesbogstav. Både "Internet", navnet på et særligt netværk, og navnet på det netværk, der var dets forløber, nemlig "ARPANET" er egennavne.
Formen "internettet" (med lille begyndelsesbogstav og i bestemt form), uanset at den er meget almindeligt forekommende i dag, er derfor et eksempel på forkert sprogbrug. I stedet for "han har adgang til internettet" bør man skrive: "han har adgang til Internet".

Handle (1): Handle om
"Bogen handler om 2.verdenskrig": Dette er et eksempel på den oprindelige anvendelse af udtrykket "handle om". I løbet af de senere år er anvendelsen af dette udtryk imidlertid blevet udvidet til også at dække udtrykket "dreje sig om". F.ex.: (1) "det handler om at leve". Korrekt sprogbrug: "det drejer sig om at leve". - (2) "det handler om at være tryg". Korrekt sprogbrug: "det drejer sig om at være tryg".

Handle (2): Handle=købe
Eksempler: "der hvor du handler dagligvarer", "handle dagligvarer på nettet". - Meningen er naturligvis: "der hvor du køber dagligvarer", "købe dagligvarer på nettet".
Den oprindelige betydning af "handle" er: "købe og sælge", f.ex. "han handler med heste".

På sigt
"På sigt" anvendes nu bredt i stedet for "på længere sigt". "På sigt" er egentlig et meningsløst udtryk i sig selv, mens det oprindelige udtryk giver mening.
Det lignende oprindelige udtryk "på kortere sigt" er ikke blevet "forkortet" på tilsvarende måde. Men alternativt anvendes ofte "på den korte bane", svarende til udtrykket "på den lange bane".

(Fortsættes)

Christian Spangshus

190404 190404