Masnedø


Masnedø set fra luften. Forrest Storstrømsbroen, i baggrunden Vordingborg. – L-BBE, Vordingborg – panoramio (2), CC BY 3.0

Indbyggertal

Beliggenhed og natur

Masnedø ligger i Storstrøm mellem Sjælland og Falster, tæt ved Vordingborg på sjællandssiden. Masnedsundbroen forbinder øen med Sjælland, og Storstrømsbroen går fra Masnedø til Falster.

Historie

Turistattraktioner

Masnedø Fort
Fortet ejes i dag af Vordingborg Kommune.
Allerede i middelalderen blev området her benyttet som samlingspunkt for flåden, der skulle sendes mod de slaviske vendere syd for Østersøen. I krigene mod svenskerne i midten af 1600-tallet og siden under konflikterne med England (1801-1814) blev farvandet Storstrøm bevogtet fra Masnedø. Efter 1909 blev det moderne fort bygget. Opgaven var bevare forbindelsen til Falster, at hindre en fjende i at krydse Storstrøm og at beskytte Vordingborg. Fortet var bemandet fra 1915, men først fuldt færdigt i 1918. Masnedø Fort var bemandet med 225 artillerister og 7 officerer fra kystartilleriet. Fortet rådede over 2 stk. 15 cm ældre stålkanoner, 4 stk nye 120 mm stålkanoner samt 2 stk. 120 mm stålhaubitzere. Desuden adskillige revolverkanoner og rekylgeværer.
Efter 1932 var fortet, nu under Søværnet, meget sparsomt bemandet, hvorfor det ved den tyske invasion i 1940 let blev indtaget af fjenden, der siden benyttede fortet til egne formål. Fra 1948 til nedlæggelsen i 1952 fungerede fortet som minedepot. Siden 1995 har fortet været klassificeret som et fredet fortidsminde, idet bygningerne repræsenterer et stykke militærhistorie i Danmark.

Siden 1997 er en del af fortet blevet benyttes til årlige kunstudstillinger.

Nedenfor Masnedø Fort er der en fin badestrand.

Indkvartering

Booking.com

Andre internetsider og kilder

Sydkystdanmark. Masnedø Fort

Kort
Masnedø
Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software