Mors


Hanklit på Nordmors, der er en 61 m høj molerklint. – Stephan Hense, Mors Limford Hanklit Moler and prehistoric Ash layers (5), CC BY-SA 4.0

Indbyggertal

Beliggenhed og natur

Øen Mors eller Morsø er beliggende i den vestlige del af Limfjorden, omgivet af landområderne: mod vest og nord: Thy, syd: halvøen Thyholm, øst: halvøen Salling og øen Fur. Hovedbyen Nykøbing Mors ligger på øens østkyst. I Limfjorden syd for Mors findes øerne Jegindø og Agerø. Farvandet mellem Nordmors og Thy kaldes Thisted Bredning, mens farvandet mellem Sydmors og det sydlige Salling har navnet Kås Bredning. På det sted, hvor fjorden er smallest, er der overførsel mellem øen og fastlandet Thy, nemlig ved Vildsund hvor der er en broforbindelse med vejoverføring. På østkysten er der syd for Nykøbing Mors en bro mellem øen og Salling. Broen giver vejforbindelse mellem Skive og Nykøbing Mors og videre – over Vildsundbroen – til Thisted.

Historie

Undergrunden på Mors er dannet for ca. 55-56 mill. år siden, nemlig den såkaldte Fur-formation i den centrale del af Limfjordsområdet fra Silstrup og Mors i vest til Fur og Ertebølle i øst. En del af formationen er blottet i kystklinter på Mors og Fur. Bjergarten i formationen er diatomit, der bygger på skeletterne af kiselalger, ler samt vulkansk aske. Det almindeligt anvendte navn er moler. I moleret findes et stort antal fossiler af både insekter, fugle, skildpadder og andre dyr,

Administrativt hørte Mors først under Thysyssel, siden Mors Len, Dueholm Len, Thisted Amt, Viborg Amt og nu Region Nordjylland.

Turistattraktioner

Hanklit

Hanklit er ikke en klit, men en klint, der på sit højeste punkt rejser sig 62 m over – bogstaveligt talt – havets overflade. Klinten består af moler, der indeholder lag af vulkansk aske, og som er dækket af smeltevandsaflejringer fra den sidste istid. Ved foden af klinten kan man finde fossiler fra bl.a. kridttiden, således forstenede søpindsvin og havsvampe.


Fossil fra Hanklit, ukendt, men formentlig en forhistorisk havsvamp (Stephan Hense, Mors Limfjord Hanklit Unknown Fossil Porifera probably, CC BY-SA 4.0)

Feggeklit

Allernordligst på øen ses Feggeklit, en ca. 25 meter høj og ca. 1 km lang klint. Navnet skyldes sagnkongen Fegge, der efter sigende blev begravet her.

Jesperhus Blomsterpark
omfatter i dag både en blomsterpark og et feriecenter. Jesperhus ligger på østsiden af Mors, umiddelbart vest for vejen (og broen) fra Salling – og lige syd for Nykøbing Mors.

Fossil- og Molermuseet i Nykøbing Mors
Fossil- og Molermuseet blev etableret d. 28. maj 1988 som den geologiske afdeling af Museum Mors. Museets samling blev baseret på en stor og meget fin privat samling af fossiler og krystaller fra de ca. 55 millioner år gamle moleraflejringer. Museets samling er blevet forøget gennem årene, med mange specielle fund af især insekter, fisk, fugle, skildpadder og planter.

Dueholm Kloster / Museum Mors
Dueholm Kloster i Nykøbing Mors er i dag rammen om Museum Mors. Bygningen har en fortid som kloster (grundlagt før 1371), residens for lensmanden (fra 1539) og herregård (fra 1664). I sidste halvdel af 1800-tallet blev jorden solgt fra så kun hovedbygningen stod tilbage. I 1908 blev bygningen købt af det lokale museum.

Legind Bjerge
Legind Bjerge er et smukt naturområde, hvor næsten 900 ha er fredet. Der er mange gode vandrestier. Området ligger på østsiden af øen.

Højriis Slot
er et gods syd for Nykøbing Mors. Slottet kendes tilbage til 1397. Ejeren dengang var Johan Skarpenberg, som var dronning Margrethe I’s rådgiver.
Slottet og godset er privatejet.

Salgjerhøj
Højen er det højeste punkt på Mors (89 m). Herfra er der udsigt til Thy mod vest og Hanherred mod nord.

Indkvartering

Booking.com

Andre internetsider og kilder

VisitMors

Kort
Mors
Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software