Midtjylland


Hald Hovedgård syd for Viborg. – Slaunger, Hald Hovedgard 2014-06-07 edited, CC BY-SA 3.0

Indbyggertal

Beliggenhed og natur

Landsdelen Midtjylland, der betegner landet mellem Vestjylland og Østjylland, må ikke forveksles med Region Midtjylland, der betegner et område mellem Nordjylland og Sydjylland.

Det, der her benævnes som Midtjylland, er i stor udstrækning sammenfaldende med det område, der har det uofficielle (og lidt spøgefulde) navn Uldjylland eller uldjydernes land, dvs. det område, hvor bønderne har strikket uldvarer i både 1700- og 1800-tallet, ja længere endnu. Varerne blev opkøbt og forhandlet af hosekræmmere (uldkræmmere). Disse dele af Jylland blev også kaldt bindeegnene. Fra begyndelsen af 1900-tallet blev den private fremstilling af varerne afløst af en egentlig tekstilindustri, især i området omkring Herning, Ikast og Brande.

Hvad angår terrænformer er Midtjylland et område der gennemløbes af den jyske højderyg. Her – ved grænsen til Østjylland – gik den nord-sydgående isrand i en periode under den sidste istid. Efter istiden er højderyggen skellet mellem de bløde morænebakker i øst og de flade (hede)sletter i vest. I Midtjylland går vandskellet, hvor flere danske åer har deres kilder, og hvorfra de flyder henholdsvis mod vest og øst.
I Tinnet Krat syd for Nørre Snede udspringer Gudenåen (der løber mod øst) og Skjern Å (der løber mod nord og siden mod vest). Tæt derved, mod øst, nær landsbyen Sandvad, udspringer Skjern Å. Nær Tinnet Krat går også en del af Hærvejen.

Kultur:

Litteratur:
Steen Steensen Blicher (1782 (Vium) – 1848 (Spentrup) er den danske forfatter, der med sin tematik først og fremmest var knyttet til denne landsdel. Han var født i Vium syd for Viborg og døde i Spentrup nord for Randers.

Malerkunst:
Frederik Vermehren (1823-1910) har malet ét af de billeder, hvis tema er mest karakteristisk for det midtjyske hedelandskab.


Frederik Vermehren: En jysk fårehyrde på heden. (1853).

Historie

Hærvejen
Langs vandskellet gik (går) Hærvejen, en historisk vigtig trafikåre, der går tilbage til den tidlige middelalder, ja måske endda længere.
Hærvejen, som er en samlebetegnelse for flere vejforløb op gennem Jylland, blev bl.a. brugt til militær transport og til drift af kvæg der skulle sælges længere sydpå.

Turistattraktioner

Viborg
er den vigtigste by i denne landsdel.

Vandskellet. Åernes kilder

Hærvejen

Indkvartering

Booking.com

Andre internetsider og kilder

Kort
Midtjylland
Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software