Korsør


Fæstningen Korsør Søbatteri. Forrest magasinbygningen, der nu rummer Korsør By- og Overfartsmuseum. – Hubertus, Korsør – fæstningen Korsør Søbatteri1, CC BY-SA 3.0

Afstande i km (luftlinje)

51 km ø, 22 km nø, 56 km nø, 41 km nø, 40 km n, 34 km nv, 40 km ø, 55 km s, 22 km v, 48 km v, 52 km nv, 43 km ø, 51 km sv, 12 km sø, 16 km nø, 29 km nø, 45 km sv, 60 km sø

Indbyggertal

14.608 (2020)

Beliggenhed og natur

Korsør ligger på den vestsjællandske kyst – ved Storebælt. Fra Korsør til Nyborg gik der i mange år (1883 – 1998) en traditionsrig færgerute, der var med til at binde landet sammen. En særlig bilfærgerute blev etableret i 1957 mellem Halsskov nord for Korsør og Knudshoved sydøst for Nyborg. Færgerne blev afløst af Storebæltsbroen i 1997.
Korsør Nor øst for Korsør og Halsskov er i dag en strandsø på 10 km2 med et ganske smalt udløb til Storebælt. Tidligere, i stenalderen, hvor landet lå laverere, var det nærmere en bugt.

Historie

Turistattraktioner

Fæstningen Korsør Søbatteri.
Den oprindelige fæstning eller borg på stedet blev opført under Valdemar Atterdag i 1300-tallet, hvor det afløste et endnu ældre anlæg: Tårnborg ved Korsør Nor. Af Korsør Borg ses nu kun voldene og det store fæstningstårn. I 1700-tallet blev borgen ombygget til et søbatteri (kystbatteri) med kanonstillinger.

Korsør By- og Overfartsmuseum
i fæstningens magasinbygning. Storebæltsoverfarten er repræsenteret med modeller af jernbanefærger, bilfærger, isbrydere og andre skibe. Men der er også mange andre effekter.

Tårnborg
Af denne gamle borg er kun borgbanken bevaret – umiddelbart nordvest for Tårnborg Kirke på østsiden af Korsør Nor. Man ved, at Tårnborg som bebyggelse havde købstadprivilegier allerede i 1254, men omkring 150 år senere overtog byen Korsør disse rettigheder. Tårnborg var herefter blot et sogn i Korsørs opland, og en del af materialet fra den nedrevne borg blev anvendt ved bygningen af Korsør.

Korsør Nor
Noret har et rigt dyreliv og er et smukt område, som man kan besøge i båd eller til fods. Ved sejlads skal man under broen mellem Korsør og Halsskov, men det er en klapbro, der kan hæves ved passage af større fartøjer.


Korsør Nor med borgbanken og Tårnborg Kirke i baggrunden. – Hans A. Rosbach/CC-BY-SA 3.0, Korsør Nor 2017-04-15-5706, CC BY-SA 3.0

Korsør Lystbådehavn

Kultur:
Digteren Jens Baggesen (1764-1826) var født i Korsør. Der findes en mindestue for ham i bymuseet.

Omegnen

Indkvartering

Booking.com

Andre internetsider og kilder

Kort
Korsør
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software