Skælskør


Det gamle rådhus i Skælskør

Afstande i km (luftlinje)

52 km ø, 43 km ø, 28 km n, 58 km nø, 46 km n, 50 km n, 46 km nv, 60 km ø, 12 km nv, 55 km s, 30 km ø, 48 km s, 32 km v, 59 km v, 50 km ø, 38 km nø, 51 km sv, 55 km sø, 17 km n, 27 km nø, 48 km sv, 47 km sø

Indbyggertal

6.455 (2020)

Beliggenhed og natur

Skælskør ligger nær Sydvestsjællands kyst ved Storebælt. Fra bæltet går en fjord ind til byen. Nord for byen ligger Noret (eller Skælskør Nor) et vandområde, der er forbundet med fjorden via et smalt vandløb gennem Skælskør by.

Historie

Skælskør er opstået ved et gammelt vadested over fjorden. Den vestlige del (vest for vadestedet) er fra 1100-tallet. I 1200-tallet bredte byen sig til den østre side.
Byen var købstad allerede i 1240, og der var her overfartssted til Fyn og Langeland. Funktionen som færgested blev senere overtaget af Korsør.
Byen eksporterede kvæg siden middelalderen og det fortsatte i 1500-tallet og 1600-tallet. Fra midten af 1600-tallet var der en nedgangsperiode. I 1730’erne byggede man et nyt rådhus og en bedre bro mellem byens to bydele. I 1820’erne blev der bygget bedre landeveje til Slagelse og Korsør.
Omkring 1850 blev havnen udbygget. Der var behov herfor på grund af den stigende korneksport. Jernbanen blev bygget i 1892. I 1897 oprettedes Skælskør Frugtplantage, der fik stor betydning for byen. I 1900-tallet grundlagde man et olieraffinaderi på havnen. I 1966 byggedes et stort elektricitetsværk på Stigsnæs nær byen. En anden kendt og betydningsfuld virksomhed i byen var (og er stadig) Harboes Bryggeri, der startede i 1883. I 2007 blev Skælskør en del af Slagelse kommune.

Turistattraktioner

Det gamle rådhus
- på Gammeltorv. Der er nu kunstudstillinger i det gamle rådhus Rådhuset er opført i 1896 og benyttes idag til skiftende udstillinger.

Latinskolen
er nu et lille museum Bygningen er fra begyndelsen af 1500 tallet. Her var der latinskole frem til 1739 og siden husvildebolig under fattigvæsenet helt frem til 1956. Der udstilles her en vævestue samt en skolestue.

Danmarks Busmuseum
(i den østlige del af byen) viser 120 år med dansk kulturhistorie omkring rutebiler og busser. I lokalerne udstilles div. effekter fra busser og busbranchen, uniformer m.v. Besøgende har lov til at gå ind i busserne.

Sankt Nikolai Kirke
Byens kirke er fra begyndelsen af 1200-tallet.

Skælskør Bymuseum
er et lokalmuseum indrettet i en fredet renæssancebygning fra 1500 tallet. Museet viser Skælskørs udvikling som handelsby.

Skælskør Dampmølle
Dampmøllen fra 1853, der er en af byens første industribygninger er idag fredet. Møllen fungerede indtil begyndelsen af 1900-tallet.

Omegnen

Agersø og Omø
ligger i Storebælt ud for Skælskør. På begge øer findes afvekslende natur og smukke strande.

Borreby Herreborg
syd for Skælskør. Slottet stammer formentlig fra begyndelsen af 1300-tallet. Her er der i 2012 indrettet et teater, Borreby Teater, i en ladebygning.

Bisserup havn
sydøst for Skælskør er en idyllisk fiskerihavn. En tur til Bisserup Fiskerihavn byder på kunstboder, spisesteder, dejlig natur og fine bademuligheder.

Stigsnæs Kystbatteri
sydvest for Skælskør er en gammel artillerienhed.

Indkvartering

Booking.com

Andre internetsider og kilder

Skælskør Bykontor

Kort
Skælskør
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software