Skagen


Typiske huse i Skagen. – anonym, Skagenhaus 1, CC BY-SA 3.0

Afstande i km (luftlinje)

32 km s, 40 km sv, 46 km sv, 44 km s

Indbyggertal

7.845 (2020)

Beliggenhed og natur

Skagen ligger ved Jyllands nordspids og er dermed den nordligst beliggende by i Danmark. Selve nordspidsen, Grenen, er kun et par kilometer længere mod nord. Skagen by ligger således ud til Kattegat, mens Grenen siges at adskille Kattegat og Skagerak. Reelt er det dog Skagens rev, der danner grænsen. Dette sandrev strækker sig ca. 4 km ud fra Grenen mod nordøst. Revet har altid været farligt for passerende skibe, og mellem 1878 og 1980 lå der ved østenden af revet et landskendt fyrskib, Skagens Rev Fyrskib. Nu ligger der kun en lysbøje.

Historie

Byen er formentlig opstået som fiskerleje i den tidlige middelalder, og fiskeriet var fra begyndelsen befolkningens grundlag.
Skagen fik købstadsprivilegier i 1413 og var i 1400-tallet og 1500-tallet en ret stor by med betydelig fiskeeksport til både ind- og udland. Fra slutningen af 1500-tallet blev Skagen voldsomt raseret af storme og oversvømmelser, og i 1600-tallet indtraf en nedgang i fiskeriet. Byen havde ikke nogen oplandshandel og måtte klare sig med fiskeri til eget forbrug samt indtægten fra strandingsgods. Agerdyrkningen blev efterhånden helt ødelagt af sandflugt i 1600-tallet og 1700-tallet, og byen blev meget fattig. Sandflugten omkring byen blev efterhånden bremset noget med beplantning af klitterne syd for byen. Den afsondrede beliggenhed tiltrak imidlertid i 1870’erne en kunstnerkoloni, som banede vejen for den første turisme. Vejen til Skagen blev bygget, og jernbanen fra Frederikshavn åbnede i 1890. Byen begyndte at ligne en købstad med bebyggelse langs nyanlagte gader samt fremkomsten af et handelsliv. Byen domineredes fuldstændigt af den 150 bådes store fiskerflåde, landets største, der dog stadig blev trukket op på stranden, da Skagen ikke havde nogen havn. Over halvdelen af de cirka 2.300 skagboere havde i 1890 fiskeri som hovedindtægtskilde. Fra 1904-07 anlagde staten endelig en havn, der fra starten først og fremmest var en fiskerihavn. For at give plads til den stadigt voksende fiskeflåde blev havnen udbygget flere gange. Den største befolkningstilvækst oplevede Skagen fra omkring 1930 til midten af 1960’erne. Nu begyndte turismen for alvor at have betydning for økonomien og den var snart vigtigere end fiskeriet. Skagen har mange museer og hoteller, men fra 1980’erne begyndte folketallet at falde. I 2007 kom Skagen ind under Frederikshavn Kommune.

Turistattraktioner

Skagens Museum
Skagens Museum er et museum dedikeret til skagensmalerne, kunstnerkolonien med malerne Krøyer, Anna & Michael Ancher, Tuxen m.fl., der slog sig ned i Skagen i 1800-tallet. Skagens Museum huser i dag ca. 1900 skulpturer, tegninger og malerier, der især er skabt af de mange kunstnere, der besøgte Skagen i perioden 1870-1930.

Skagen Sønderstrand
Denne sandstrand er beliggende i selve byen. Den er børne- og handicapvenlig, både barnevogne og rollatorer og kørestole kan komme frem. Vippefyret er strandens vartegn. Stranden er også bilfri. Her fandt mange af skagensmalerne motiver til deres billeder. På denne strand tænder Skagen by det årlige Sct.Hans-bål.

Anchers Hus
Anchers Hus var hjem for et af de mest kendte par i dansk kunst, Michael og Anna Ancher og deres datter Helga. Huset rummer den utrolig velbevarede samling af familiens private ejendele, møbler og ikke mindst deres kunstsamling.

Vippefyret
Fyret blev opført i 1627 som det første fyr af denne type – med åben brændekurv – i Danmark. Når fyrets kurv befinder sig på jorden fyldes den med brændbart materiale, der antændes. Når fyrarmen vippes op, kan den brændende kurv ses på lang afstand. Dette vippefyr blev brugt langt ind i 1700-tallet. Det nuværende fyr er en fuldstændig tro kopi af det oprindelige, første gang rekonstrueret i 1913.

Lystbådehavnen

Skagen Havn
er den nordligst beliggende havn i Danmark og den omfatter både fiskeri og erhvervshavn. Havnen blev indviet i 1907 af Frederik VIII.

Kystmuseet Skagen
er et kombineret frilands- og udstillingsmuseum med specialsamlinger om fiskeri, redningsvæsen og søfart.

Krøyers Hus
Efter maleren P.S.Krøyers død d. 21.11.1909 blev hans hus et foreløbigt museum. Krøyers Hus åbnede som egentligt museum i 1911.

Drachmanns Hus
Holger Drachmann (1846-1908) var en berømt digter og maler. Hans hus i Skagen åbnede som museum i 1911. I 2010-2011 gennemgik huset en omfattende restaurering. Drachmanns Hus fusionerede i 2014 med Skagens Museum.

Omegnen

Grenen
Skellet mellem Skagerak og Kattegat.

Skagen Nordstrand
ved Nordsøen – med Danmarks nordligste punkt.

Gammel Skagen Strand
ved Nordsøen.

Naturhistorisk Museum Skagen
er indrettet i den nu nedlagte Højen Station vest for Skagen. Museet har fungeret her siden 1991. Museets udstillinger fortæller om dannelsen af Skagen Odde, naturen i Råbjerg Mile, områdets mange fugle, hedens snapseurter og strandens sten samt udstilling af mammutfund fra Nordsøen. Der arrangeres også naturvandringer

Sankt Laurentii Kirke. – Den tilsandede kirke sydvest for Skagen.
Kirken, hvis navn er Sct. Laurentii Kirke, menes opført i sidste halvdel af 1300-tallet og var på den tid den største i Vendsyssel.
Kirkens tårn står nu tilbage i klitterne vest for Skagen by. I dag kendes kirken som ’Den tilsandede kirke’. I fire hundrede år samlede den menigheden, indtil sandflugten lagde sig hen over kirkevej og kirkegård og forfaldet satte ind, så man i 1795 så sig nødsaget til at ophøre med at holde gudstjeneste, og kirken blev lukket. Sankt Laurentius er skytshelgen for denne og mange andre kirker i Europa. Han var de søfarendes og de fattiges beskytter.


Skagens tilsandede kirke. – Strokin.Ru, Skagen old church – Jytland, CC BY 3.0

Skagen Grå Fyr
Skagen Grå Fyr er fra 2017 internationalt fugleoplevelsescenter kaldet Skagen Grå Fyr – Center for Trækfugle. Skagen Grå Fyr blev indviet den 1. november 1858. Tårnet har en højde på 46 meter og det er således Danmarks næsthøjeste fyr. Vindeltrappen op til toppen har 210 trin. Fra toppen af fyret er der udsigt over hele Grenen.

Skagen Bunkermuseum
Den tyske bunker fra 2.verdenskrig findes på Grenen og i bunkeren findes der både filmrum, operationsrum, mandskabsrum, våben osv. Bunkeren var en del af Tysklands “Atlantvold” og fungerede som sanitetsbunker for de sårede tyske soldater.

Grenen Kunstmuseum
Grenen Kunstmuseum i Skagen er grundlagt i 1977 og bygget på ruinerne af Grenens gamle badehotel. Blandt museets permanente udstillinger er “Nutidige Skagenskunstnere 1940-” og skulptursamlingen med værker af både nordiske, russiske og italienske kunstnere.

Råbjerg Mile
Råbjerg Mile er Danmarks største vandreklit, som ligger sydvest for Skagen, mellem Skagen og Ålbæk. Sandmilen er ca. 1000 meter på hver led, den måler op til 40 meter i højden og dækker et areal på ca. 2 kvadratkilometer. Klitten vandrer 15 meter årligt mod nord-øst.

Indkvartering

Booking.com

Andre internetsider og kilder

VisitNordjylland – Skagen

Kort
Skagen
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software