Frederikshavn


Frederikshavns centrum set fra havnen. I forgrunden ses Krudttårnet (Martellotårnet), oprindeligt en del af byens befæstning: Citadellet. –
Boegh from Copenhagen, Denmark, Frederikshavn – Martellotårnet, CC BY-SA 2.0

Afstande i km (luftlinje)

57 km sv, 57 km sv, 39 km sv, 37 km nv, 31 km v, 55 km sv, 12 km s, 32 km n

Indbyggertal

23.124 (2020)

Beliggenhed og natur

Frederikshavn ligger på Kattegats kyst, på højde med Hjørring inde i landet.

Historie

Frederikshavn er en ret ny by, der kun har været købstad siden 1818. Tidligere var det et fiskerleje med navnet Fladstrand. Denne lokalitet nævnes første gang i 1572.
Byens vækst begyndte i slutningen af 1600-tallet med anlægget af et forsvarsværk bestående af skanser: Nordre og Søndre
Skanse samt Citadellet, en fæstning bestående af et forsvarstårn omgivet af en mur.
Udviklingen i Frederikshavn har altid været centreret omkring havnen. Fra gammel tid var fiskeriet vigtigt, siden kom de militære anlæg, med tiden udvikledes fiskeriet, og der blev bygget en stor fiskeauktionshal. Så fulgte udviklingen i skibstrafikken med transport af gods, personer og biler til Sverige, Norge, Læsø og Hirsholmene, flådestationen, en olieterminal, en lystbådehavn og sidst men ikke mindst: skibsværfterne.

Turistattraktioner

Krudttårnet
Tårnet blev bygget i 1690 og var det centrale bygningsværk i citadellet Fladstrand, som var blevet bygget i 1653. Tårnet lå oprindeligt 270 m længere øst på, men blev i 1970’erne flyttet p.g.a. værftsudvidelser. Den komplicerede flytning var afsluttet i 1975.
Under Store Nordiske Krig (1709-1720) var bygningen støttepunkt for den danske flåde. Krudttårnet er nu et museum med krudt og kugler samt historien om Fladstrand og flådens historie.

Frederikshavn Kunstmuseum
Frederikshavn Kunstmuseum & Exlibrissamling viser årligt 6-8 skiftende udstillinger af dansk og international nutidskunst og har en stor samling af lokal kunst. Desuden er museet et af de få europæiske, og nordens eneste, museum for exlibriskunst. Museet rummer en af verdens største samlinger af exlibris – eller bogejermærker. Samlingen omfatter ca. 250.000 originale exlibris.

Bangsbostrand Botaniske Have
Her afholdes en årlig blomsterfestival – en messe og udstilling.

Kystmuseet Bangsbo Fort
Bunkermuseum i den sydlige udkant af byen. Bangsbo Fort ligger i 82 meters højde med en formidabel udsigt ud over Frederikshavn og Kattegat. I klart vejr kan man se både Skagen, Sæby og Læsø.
Fortet består af et befæstningsanlæg, bygget af den tyske besættelsesmagt under 2. verdenskrig og udbygget af det danske søværn under Den Kolde Krig. Fortet er altså anvendt i to historiske perioder, hvilket adskiller fortet fra andre tysk befæstede områder i Danmark.
Fortet består af 80 betonanlæg, hvoraf de 70 blev bygget under 2. verdenskrig. De sidste 10 bunkere blev bygget i 1950 af søværnet, som stadig ejer og anvender en mindre del af fortet.
Bunkermuseet formidler den del af fortet, som søværnet ikke anvender og har indtil videre taget ca. 20 bunkere i brug. Heraf er mindst halvdelen åbne på museets åbningsdage.

Lystbådehavne
Rønnerhavn – lystbåde-, jolle- og fritidsfiskerihavn
Nordre Skanse Havn – jolle- og bådehavn
Søsportshavn – lystbåde-, jolle- og husbådehavn
Neppens Havn – jolle- og bådehavn

Omegnen

Herregården Knivholt
Knivholt ligger i dag umiddelbart vest for Frederikshavn by. Vejen mod Hjørring passerer lige syd for gården.
Knivholt var en almindelig fæstegård i middelalderen. Gården har tilhørt de gamle danske adelsslægter Panter og Lunge. Ved gården findes en smuk renæssancehave. Fra 2013 ejes gården af Frederikshavn Kommune.
Knivholts nuværende hovedbygning er et trefløjet anlæg, på hvis nordfløj en nordgående udløberfløj er blevet tilføjet. Kernen i Knivholts hovedbygning er en bindingsværksbygning, der blev opført omkring år 1700. Bygningen blev dog restaureret og delvist omsat i grundmur i 1861. Til Knivholt hører desuden et stort kompleks af avlsbygninger, der hovedsageligt stammer fra 1828.
På Knivholt er man i gang med at reetablere et af Danmarks få renæssancehaveanlæg. Haven på Knivholt har siden Renæssancen nydt stor bevågenhed. I 1692 blev Knivholts have beskrevet som “berømmelig, important, særdeles smuk og kostbar”.
Spor af de gamle voldgrave findes i to større søer placeret vest for hovedbygningen.
Nordøst for Knivholts hovedbygning findes Knivholt skov. Skoven er naturskov, dvs. den er selvsået, og den består primært af gamle ege-, aske- og bøgetræer. Der er anlagt flere vandre- og løberuter i skoven.
På Knivholt afholdes en årlig koncert.

Indkvartering

Booking.com

Andre internetsider og kilder

VisitNordjylland. Frederikshavn

Kort
Frederikshavn
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software