Frederiksværk


Industrimuseum Frederiks Værk. – Bengt Oberger, Industrimuseum Frederiksvaerk, CC BY-SA 4.0

Afstande i km (luftlinje)

29 km sø, 33 km ø, 24 km ø, 17 km s, 24 km nø, 12 km nø, 36 km ø, 32 km ø, 34 km sv, 30 km nø, 32 km ø, 10 km v, 51 km sv, 25 km s, 48 km sø, 58 km s, 30 km ø, 23 km sø, 22 km sø, 31 km ø, 23 km v, 21 km sø, 37 km s, 17 km sø, 25 km sø, 52 km sø, 36 km ø

Indbyggertal

12.694 (2020)

Beliggenhed og natur

Byen Frederiksværk ligger i Nordøstsjælland mellem Arresø og Roskilde Fjord.

Historie

Frederiksværk har altid været en industriby, helt fra grundlæggelsen omkring 1720. Kanalen mellem Arresø og Roskilde Fjord blev påbegyndt bygget i 1717. Fra 1756 blev der bygget et krudtværk, der fra 1758 begyndte produktionen af krudt. Værket fik navnet Frederiks Værk (efter kong Frederik IV). Desuden anlagde man et kanonstøberi. En del af kanonværket var støbehuset, kaldet Gjethuset. I 1800-tallet opstod bl.a. et kobbervalseværk. Byen fik købstadrettigheder i 1907. I 1940-42 anlagdes “Det danske Staalvalseværk”. Dette værk måtte lukke i 2002, men det blev overtaget af en anden ejer og fik navnet Dan Steel.

Turistattraktioner

Badestrande
Der er bademuligheder både ved Roskilde Fjord, Arresø og nord for byen, på Kattegats kyst.

Industrimuseet Frederiks Værk
Industrimuseet Frederiks Værk er et levende og dynamisk museum for Halsnæs Kommune. Museet har både fokus på fabriks- og industrihistorien og på den store polarforsker, Knud Rasmussen.

Kanalen i Frederiksværk
Frederiksværk by er præget af kanalen, der forbinder Arresø med Roskilde Fjord. Gennem bymidten løber vandet langsomt gennem kanaler og fører på den måde naturen ind i bycentrum.

Gjethuset
Et støbehus under det tidligere kanonværk.

Omegnen

Dronningholm Slot
Slottet lå ved Arresø øst for det senere Frederiksværk. Bygningen påbegyndtes under Valdemar den Store og fuldførtes under Valdemar Sejr omkring 1200. Slottet var bygget af teglsten og havde både voldgrave og en vindebro. De oprindelige ruiner er stort set forsvundet, men ud fra enkelte rester har det været muligt at skabe et indtryk af bygningernes størrelse og art.

Indkvartering

Booking.com

Andre internetsider og kilder

VisitNordsjælland. Frederiksværk

Kort
Frederiksværk
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software