Køge


Gammel Køgegaard, oprindelsen til Køge by. – Hubertus45, Køge – Gammel Køgegaard, CC BY-SA 3.0

Afstande i km (luftlinje)

46 km n, 23 km s, 59 km n, 42 km n, 58 km n, 20 km sv, 56 km v, 52 km nø, 41 km nv, 60 km n, 60 km n, 54 km nv, 33 km n, 34 km nø, 54 km n, 47 km n, 43 km n, 37 km sv, 57 km n, 37 km n, 39 km s, 25 km v, 21 km n, 60 km v, 53 km v, 43 km n, 39 km v, 52 km s, 35 km n, 33 km nø, 51 km nø, 53 km s

Indbyggertal

37.754 (2020)

Beliggenhed og natur

Køge ligger ved Køge Bugt i det sydøstlige Sjælland, ved udmundingen af Køge Å.
Fra Køge Havn går der færge til Rønne på Bornholm.

Historie

Den første Køge By lå oppe omkring Gammel Køgegaard (nu i den vestlige udkant af selve Køge). Gården lå og ligger ved Køge Å, der her foretager flere slyngninger og passerer ganske tæt forbi Gammel Køgegård. Der er en enkelt bindingsværksfløj fra 1603 på stedet, men ellers er hovedbygningen opført i 1791 og udvidet i 1855-1856. “Gammelkjøgegaard” var i senmiddelalderen en adelig hovedgård i landsbyen Køge. Efterhånden opstod købstaden Køge ved kysten, og den mindre landsby længere oppe i landet kendtes under navnet Gammel Køge.
Køge fik købstadrettigheder i 1288, men man ved ikke præcis, hvornår bebyggelsen opstod. Køge var en vigtig handelsby i middelalderen. Også i 1500- og 1600-tallet gik det godt for købstaden. Der blev eksporteret korn, brygget øl og handelen på markederne var livlig. I midten af 1600-tallet blev byen hærget under de svenske angreb på Danmark. Det gik tilbage både for handelen og skibsfarten. I midten af 1800-tallet blev havnen udbygget og forbedret. Der kom jernbaneforbindelse i 1870-erne, og en række industrivirksomheder blev grundlagt. I 1931 blev havnen igen udbygget. Nu voksede byen hurtigt og blev snart en industriby med især kemivirksomheder og trævareindustri. Junckers Savværk var den fremtrædende fabrik i Køge, og indenfor træindustrien var det endda den største virksomhed i landet.

Turistattraktioner

Der er mange gamle bindingsværksbygninger i Køge, bl.a. Garvergården fra slutningen af 1600-tallet. På adressen Kirkestræde 20 ligger Danmarks ældste bindingsværkshus, der menes at være fra 1527.
I Brogade ligger der flere bygninger i bindingsværk, således Køge Apotek fra 1660-erne. Den nuværende facade er dog fra 1865.

Køge Museum
i Nørregade har til huse i en fredet købmandsgård fra 1619.

Gammel Køgegård.
Se omtalen ovenfor.

Køge Miniby
Lige syd for byen står en model af Køge fra 1865, Køge Miniby, der er opført i størrelsesforholdet 1:10.

Omegnen


Vallø Slot set fra haven. – Jens Galsgaard, Vallo fra haven, CC BY-SA 3.0

Vallø Slot
syd for Køge. Slottet var oprindeligt en hovedgård, der kendes fra 1256. Slottets hovedbygning er opført i 1580-1586, med flere tilbygninger i 1600- og 1700-tallet. Efter en brand i 1893, blev det genopbygget i 1894-1804. Murene er dog de samme.

Vikingeborgen Borgring
Vest for Køge ligger landsbyen Lellinge. Nordøst for Lellinge, på en mark lige øst for Gl. Lellingegård, har arkæologerne fundet en ringborg fra vikingetiden. Borgens ydre diameter er 145 meter. Det er den tredjestørste af de kendte ringborge af Trelleborg-typen. Borgen var omkranset af en vold på 10-11 meters bredde og desuden en træpalisade.

Indkvartering

Booking.com

Andre internetsider og kilder

VisitKøge

Kort
Køge
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software