Slangerup


Slangerup Rådhus. – Beethoven9, Slangerup Rådhus, CC BY-SA 4.0

Afstande i km (luftlinje)

16 km ø, 28 km nø, 21 km nø, 12 km v, 17 km nv, 32 km n, 59 km s, 20 km n, 33 km nø, 21 km ø, 32 km sv, 32 km nø, 26 km nø, 24 km nv, 52 km sv, 11 km s, 31 km sø, 43 km s, 21 km ø, 11 km ø, 7 km ø, 23 km nø, 33 km v, 6 km s, 51 km sv, 23 km s, 59 km sv, 9 km s, 35 km sø, 24 km ø

Indbyggertal

6.808 (2020)

Beliggenhed og natur

Slangerup ligger i Nordøstsjælland øst for Frederikssund. Græse Å løber gennem byen. Åen udspringer nær Lynge og udmunder i Roskilde Fjord.

Historie

Slangerup er en af landets ældste byer. Der lå allerede i 1000-tallet en kongsgård ved et vigtigt engpas på strækningen mellem Helsingør og Roskilde, og omkring kongsgården etableredes en kirke og et kloster.
Middelalderbyen
Slangerup omtales som købstad i midten af 1200-tallet, og den fik forskellige privilegier i de følgende århundreder. Byen havde dog svært ved at fastholde oplandshandelen, og den udbredte ulovlige bondehandel langs fjorden gjorde det ikke nemmere. Allerede i 1500-tallet var Slangerups trafikale betydning forbi, og det gik stærkt tilbage for byen.

I 1569 blev Slangerup frataget sine købstadsrettigheder, og det var meningen, at borgerne i stedet skulle befolke Frederik 2.s nye by, Hillerød. Forsøget blev dog ikke nogen succes, og byen fik sin købstadstatus tilbage tre år senere. I 1600-tallet fik borgerne lov til at bruge Frederikssund som havn, men den lille losse- og ladeplads tog hurtigt føringen over den gamle købstad. I løbet af 1700-tallet blev Slangerup desuden hærget af flere katastrofale brande, og købstaden blev endelig i 1809 frataget sin købstadstatus, der i stedet overgik til Frederikssund.

Slangerup var herefter formelt en landsby med landbrug som vigtigste næringsvej. Det betød, at indbyggertallet stagnerede, og at der ikke rigtig kom gang i industrialiseringen før 1900-tallet. I slutningen af århundredet levede næsten halvdelen af befolkningen af landbrug.

I 1904 åbnede landets ældste automobilrute på strækningen Slangerup-København, og i 1906 fik byen jernbaneforbindelse til Hovedstaden. Byen var dog stadig frem til midten af 1900-tallet en forholdsvis lille by, og det var landbrug der fortsat prægede erhvervsstrukturen. Fra midten af århundredet satte en kraftig vækstperiode ind, hvilket især ses i indbyggertallet, som blev næsten firedoblet fra 1950 til 1976 (fra cirka 1.300 indbyggere til omkring 5.000).

Væksten fortsatte indtil midten af 1980’erne, hvorefter den dog aftog noget, men der var stadig en positiv udvikling, så der i 2004 var 6.562 indbyggere i byen. Som man ser i langt de fleste andre byer i denne periode, fortrænger serviceerhvervene industri og handel i erhvervsstrukturen. Handel og transport er dog fortsat en stor erhvervsgruppe, hvilket kan skyldes, at Slangerup er blevet en mere og mere integreret del af Hovedstadsregionen. Denne placering betyder desuden en stor til- og frapendling med de omkringliggende kommuner. Slangerup mistede sin kommunale administration med strukturreformen i 2007, hvor Slangerup Kommune blev delt mellem de to nye kommuner Frederikssund Kommune og Hillerød Kommune.

Turistattraktioner

Omegnen

Indkvartering

Booking.com

Andre internetsider og kilder

Kort
Slangerup
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software