Thisted


Storegade i Thisted. I baggrunden det gamle rådhus og kirken. – Medien-GbR.de (Benutzer:Medien-gbr, eigenes Foto), Thisted Storegade, CC BY-SA 3.0

Afstande i km (luftlinje)

56 km sø, 52 km ø, 52 km ø, 37 km nø, 18 km n, 52 km sv, 33 km ø, 57 km ø, 20 km sø, 48 km sø, 53 km s, 42 km sv

Indbyggertal

13.536 (2020)

Beliggenhed og natur

Thisted ligger ved Limfjorden, på østkysten af Thy, overfor den nordlige del af øen Mors. Farvandet mellem Thy og Mors kaldes her Thisted Bredning. Byen åbner sig smukt mod fjorden. Mellem Silstrup (syd for Thisted) og Fårtoft (øst) er der en bugt. Thisted ligger i bunden af denne bugt, Vejen langs den centrale del af bugten hedder Thisted Kystvej. Mod sydvest hæver terrænet sig (vejen Simons Bakke), og her ligger bydelene Silstrup, Dragsbæk og Tilsted. Mellem denne sydlige del og centrum ligger en lavere ådal, hvorefter bymidten ligger på et nyt højdedrag. Mod øst ligger bl.a. bydelen Fårtoft.


Fra havnen i Thisted. – Ragnar1904, Thisted – Hafen (10), CC BY-SA 4.0

Historie

Thisteds opståen som landsby ligger langt tilbage i middelalderen. En vis udvikling som handelsplads må være set i 1400-tallet. Man regner med at Thisted er blevet købstad omkring år 1500 eller i begyndelsen af 1500-tallet. I dette århundrede havde byen i hvert fald en betydelig handel og man havde ret til at afholde flere markeder i løbet af året. Fra 1600-tallet kunne det mærkes i Thisted at den store købstad og limfjordsby, Aalborg, havde fået ret til at handle i hele Limfjorden. Fra slutningen af 1700-tallet skete der dog et vist opsving. I 1793 blev Thisted sæde for amtmanden over det nye Thisted Amt. Fra 1825 fik skibene mulighed for at sejle ud af Limfjordens vestlige ende, hvilket udløb ellers havde været tilsandet gennem mange århundreder. Det fik naturligvis stor betydning for skibsfarten i byen. En havn blev anlagt i 1840 og der kom en vis industri til byen. Også anlæggelsen af jernbanen til Struer i 1882 betød meget for den økonomiske udvikling. Tilsandingen af Limfjordens vestlige udløb blev dog igen et problem, således at kun mindre skibe kunne sejle fra fjorden ud i Nordsøen gennem Thyborøn Kanal. Derfor var det vanskeligt at opretholde den normale handel med England og Norge. I det 20.årh. var der også vækst i Thisted, især indenfor tekstil- og maskinindustri. I 1931 oprettedes et andelsslagteri. Fra 1970 ophørte Thisted Amt med at eksistere, idet det meste af det hidtidige amt indgik i det nye Viborg Amt, herunder Thisted Kommune. Senere skete der en betydelig vækst i serviceerhvervene (som i andre byer), men der var stadig en betydelig industri, både indenfor møbelfremstilling, fødevarer, metalvarer, slagteri (Tican) og landbrugsmaskiner (Cimbria).

Turistattraktioner

J.P.Jacobsen (1847-1885)
Den verdensberømte digter fra Thisted var stærkt knyttet til sin hjemby. Hans kendteste værker er nok romanerne “Fru Marie Grubbe” og “Niels Lyhne”. Han oversatte også Darwins hovedværker til dansk.
I Thisted mindes han 3 steder:
Barndomshjemmet på J.P.Jacobsens Plads
Mindestuen på Thisted Museum
Gravstedet på Thisted Kirkegård.
Desuden er et indkøbscenter opkaldt efter digteren.

Christen Kold (1816-1870)
var som lærer var en foregangsmand inden for pædagogik og højskolevirksomhed. Han førte Grundtvigs højskoletanker ud i livet. Kold var født i Thisted. I den første tid virkede han i Thy og på Mors.


J.P. Jacobsens grav


Thisted Kirke

Thisted Kirke
er i gotisk stil, opført ca. 1490,


Thisted Museum

Thisted Museum
ved torvet er bygget i 1924. Der er bl.a. en mindestue for J.P.Jacobsen


Thisted gamle rådhus. – PaulWenzel, Thisted Rådhus 2012-09-06 14-51-47, CC BY-SA 3.0

Det gamle Rådhus
fra 1853 er tegnet af arkitekt Michael Gottlieb Bindesbøll.

Thisted Bibliotek
Biblioteket på Tingstrupvej er en funkisbygning fra 1938 ved arkitekt Jens Foged. Væggene i udlånssalen er smykket med 7 store malerier af kunstneren Jens Søndergaard med motiver fra Thy og Limfjorden.

Omegnen

Vest for byen og langs med Nordsøen ligger Nationalpark Thy, et område der rummer en storslået natur, herunder klitheder.

Hanstholm

Indkvartering

Booking.com

Andre internetsider og kilder

VisitNordjylland. Thisted

Kort
Thisted
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software