Lolland, Falster og Møn


Søndersø ved Maribo.

Indbyggertal

Beliggenhed og natur

Lolland

Falster


Gedser Odde. – Hubertus45, Gedser Odde1, CC BY-SA 3.0

Møn

Historie

Vendere og polakker:
I den tidligste del af middelalderen oplevede man talrige angreb på Lollands og Falsters kyster fra venderne, slaviske folkestammer, der herskede i det senere Østtyskland, helt op til østersøkysten. Det var pirateri og strandhugst – i lighed med vikingernes angreb, der fandt sted på samme tid. Jævnligt foretog danerne/danskerne hævnangreb på vendernes kyster og borge. På Lolland og Falster foregik også en mere fredelig kontakt, idet adskillige vendere bosatte sig på øerne. Herom vidner adskillige stednavne af slavisk oprindelse. På det royale plan var der flere kontakter, hvor kongedøtre fra Danmark blev gift med vendiske høvdinge, og omvendt skete det, at vendiske kvinder blev gift med danske konger.
I en langt senere tid, nemlig slutningen af 1800-tallet og frem til 1.verdenskrig, hentede danske arbejdsgivere arbejdskraft i Polen (dengang under Tyskland), også et slavisk land. Det skete flere steder i Danmark men i særlig grad på Lolland-Falster, hvor polakkerne arbejdede på roemarkerne. Da polakkerne (især kvinder), der i 1914 opholdt sig i Danmark, ikke kunne komme hjem på grund af krigen, bosatte mange sig her, og nogle af kvinderne blev gift med danske mænd.

Turistattraktioner

Indkvartering

Booking.com

Andre internetsider og kilder

Kort
Lolland, Falster og Møn
Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software