Maribo


Maribo Domkirke. – Bococo, Maribo kirke (Lolland), CC BY-SA 3.0

Afstande i km (luftlinje)

53 km n, 24 km v, 24 km ø, 52 km nø, 54 km v, 8 km ø, 55 km n, 55 km nø, 36 km ø, 37 km nø

Indbyggertal

5.790 (2020)

Beliggenhed og natur

Maribo er den naturskønt beliggende, centrale by på Lolland. Byen er omgivet af søer: Nørresø og (langt den største) Søndersø. I Søndersø er der flere øer, hvoraf den største er Borgø.

Historie

Turistattraktioner

Maribo Domkirke
Kirken var viet til Jomfru Maria og Sankt Birgitta i middelalderen og blev opført som klosterkirke til et Birgittinerkloster, der blev grundlagt o.1400. Birgittinerordenen blev oprettet af Den hellige Birgitta, som grundlagde moderklosteret i Vadstena. Klostrene husede både munke og nonner, der blev holdt adskilt, så det fysiske samvær var minimal og det åndelige samvær var maksimal. Efter reformationen blev klosteret omdannet til et adeligt jomfrukloster, som kirken var knyttet til. I 1596 brændte byens sognekirke, hvorfor Maribo Domkirke blev fælleskirke for byen og jomfruklosteret. Klosteret blev nedlagt i 1621, hvorefter kirken blev sognekirke for byen. I 1803 blev Lolland-Falsters stift oprettet og i 1924 fik kirken prædikat af Domkirke.

Kirken er opført af røde mursten og består af et skib med tre lige høje skibe under fælles tag, i vest har den et smallere kor. Koret vender mod vest efter reglerne i Birgittinerordenen, som også påbyder, at kirken skal ligge i nærheden af vand, vest for kirken. Fra kirkens vestende gik en mur ud i søen, hvorved munke og nonner blev adskilt. Rester af klosterets fundamenter kan ses nordvest for kirken. Koret menes opført 1408-16. På korets nordside har været opført en såkaldt skriftemålsbygning, som ligeledes er opført efter forskrifterne.

Skibets fire vestfag er bygget af samme slags sten og i samme forbandt som koret, men en fortandning mellem kor og skib tyder på en pause i byggeriet. Skibets fire østfag er blevet færdige o.1470 og er stilmæssigt i overensstemmelse med de fire vestfag, detaljer tyder dog på, at de fire østfag er opført af en anden bygmester. I østgavlen ses et sengotisk stenrelief med et krucifiks omgivet af marterredskaber samt judas-pengene, i relieffet er udhugget et hul som pilgrimme muligvis har stukket deres hænder ind i, der kunne dog også være tale om et relief fra skriftemålsbygning, hvor man kunne skrifte gennem hullet. Kirken gennemgik en større restaurering i 1891 ved Storck, der mod vest opførte et tårn, som ikke er i overensstemmelse med forskrifterne, under udgravningerne fandt man dog fundamenter til et tidligere tårn.

Frilandsmuseet

Omegnen

Borgø med Refshaleborg.
Med sine 17 ha. er Borgø den største ø i Søndersø. Det er også den eneste af øerne, der har været beboet i nyere tid. Indtil ca. 1965 var der traktørsted på øen. I første halvdel af 1200 tallet blev der opført en kæmpestor kongeborg i munkesten på øen. Borgen med træbro til fastlandet, Revshale, kan måle sig med datidens største anlæg. Øen var i middelalderen halvt så stor som i dag, pga. højere vandstand. I dag er øen udlagt som urørt skov, dvs. der ikke er forstmæssig drift.

Selve den store borgbanke er 90 m i diameter, og her har ligget et meget stort borganlæg med ringmure i halvanden meters bredde. En træbro førte til landsiden. I dag er der ikke meget synligt tilbage af Revshaleborg. Kun en cirkelrund borgplads, hvor der på tre sider er stejle skrænter ned til vandet. Den fjerde side har fire volde med voldgrave imellem. Et meget stort anlæg, der har givet en god beskyttelse. Borgen er formentlig opført omkring år 1200, da rester af en pælebro til øen er dateret til 1195-1200. Fra skriftlige kilder ved vi at kongeborgen blev ødelagt i 1256.Kun besøgende med turbåden ‘Anemonen’ har mulighed for at bese voldstedet.

Knuthenborg Safaripark
- nord for Maribo.

Indkvartering

Booking.com

Andre internetsider og kilder

Kort
Maribo
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software