Hadsund


Hadsund by med Hadsundbroen til højre
Hubertus45, Hadsund – udsigt2, CC BY-SA 3.0

Afstande i km (luftlinje)

54 km nv, 38 km n, 38 km v, 38 km v, 47 km sv, 55 km nv, 59 km sø, 44 km s, 54 km s, 51 km s, 21 km sv, 47 km s, 58 km nv, 11 km sv, 41 km nv, 39 km n, 29 km s, 19 km nv, 25 km nv, 32 km nv, 53 km sv

Indbyggertal

4.971 (2020)

Beliggenhed og natur

Hadsund ligger ved Mariager Fjord i Østjylland, den største del på fjordens nordside. Hadsundbroen fører vejen fra Randers til Aalborg over fjorden. Byen har både en fiskerihavn og en lystbådehavn. Få kilometer mod øst, ved Als Odde, forbinder en smal rende Mariager Fjord med Kattegat. Nordvest for Hadsund findes det store skovområde Rold Skov.

Historie

Hadsund har været kendt som et overfartssted siden 1100-tallet. Navnet kendes dog først fra 2.halvdel af 1400-tallet. Den første bebyggelse lå på fjordens sydside. Ladepladsen på nordsiden udviklede sig fra 1850’erne til en mindre by.
Fra middelalderen og indtil 1904 var der færgefart over fjorden ved Hadsund. I 1904 byggedes den første bro på stedet. Den bro, der findes i dag, stod færdig i 1976.
I 1869 begyndte et bryggeri sin virksomhed, og fra 1890’erne kom der flere industrivirksomheder til. I 1937 blev Hadsund Kommune etableret. I dag ligger Hadsund i Mariagerfjord Kommune. Den kommunale administration er fordelt på rådhusene i Hadsund, Hobro, Mariager og Arden.

Turistattraktioner

Nordjyllands Møllehistorisk Samling
Museets område er vind- og vandmøller.

Hadsund Dyrehave
Dyrehaven er en ganske lille zoologisk have.

Lystbådehavn

Hans Kirk, forfatter (1898-1962) er født her.

Omegnen

Herregården Havnø
Havnø ligger øst for Hadsund. Gården er kendt siden 1468. Den nuværende hovedbygning er fra 1846.

Visborggaard Slot
Denne herregård nævntes første gang i 1300-tallet. Visborggaard tilhørte i 1500- og 1600-tallet den adelige slægt Seefeld. Den oprindelige hovedbygning brændte omkring år 1535. Det meste af den nuværende bygning er fra sidste halvdel af det 16.årh. Der er både en slotssø og en slotspark. Bygningen er et trefløjet anlæg, omgivet af en bred voldgrav, Sydfløjen er genembrudt af en port.

Indkvartering

Booking.com

Andre internetsider og kilder

Destination Himmerland: Hadsund

Kort
Hadsund
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software