Łagów


Udsigt over Łagów fra øst.

Afstande i km

Sulęcin
34 km nv,
Świecko (tysk grænse)
55 km v, 62 km nv, 60 km sv, 29 km nø, 57 km v, 29 km sø, 19 km sv, 62 km sø

Indbyggertal

1.666 (2004)

Beliggenhed og historie

Łagów ligger omgivet af skove og søer i Łagów-sølandet, et morænelandskab fra istiden. Den ældste del af Łagów blev bygget på en landtange mellem Ciecz-søen og Łagów-søen nær de smukke bøgeskove, der i dag udgør Łagów Landskabspark.
Ifølge brandenburgske kilder fandtes der en landsby her allerede i 1227. I 1347 blev Łagów sammen med andre ejendomme sat i pant af markgreve Ludvig til Johanniterordenen. Denne orden, et hospitalsbroderskab, der blev omformet til en ridderorden, anså altid sygeplejen – ved siden af kampen mod de vantro – for deres vigtigste forpligtelse. Ordenen ejede 18 landsbyer i omegnen samt byen Sulęcin.
Borgen i Łagów opstod i sin oprindelige form i middelalderen (det 14.årh.). Den befæstede borg blev opført på en kunstigt skabt forhøjning og blev på alle sider omgivet af stærke forsvarsmure. I anden halvdel af det 17.årh., efter afslutningen af 30-årskrigen opførtes den væsentligste del af de nuværende bygninger. Den nuværende borg har fire fløje i to etager og en indre borggård. I det sydøstlige hjørne hæver sig det 35 meter høje tårn, der blev beskadiget af brande i 1758 og 1842.
I året 1569 nedbrændte bebyggelsen uden for borgen.
Den bymæssige bebyggelse i Łagów fik i årene 1705-35 tildelt adskillige privilegier, herunder ret at opkræve accise og til at afholde markeder; disse privilegier blev i deres helhed betragtet som købstadrettigheder.
Johanniterordenen blev i Preussen ophævet ved en kongelig forordning i 1810, og dens ejendom blev overtaget af staten. I året 1819 blev en del af ordenens tidligere ejendomme, i første omgang med undtagelse af borgen, overladt til familien von Zastrow som erstatning for tabt ejendom. Senere blev borgen også opkøbt.
Fra dette tidspunkt skiftede borgen med den tilhørende jord ejer adskillige gange. Byen mistede efterhånden sin betydning.
I 1932 mistede Łagów sine købstadrettigheder.
I de senere år er byen blevet et feriecenter, ikke blot for polakker, men også for gæster fra det østlige Tyskland og Berlin.


Johanniterborgen

Turistattraktioner


Brama Marchijska

Den gamle By
er en ganske lille by med en interessant byplan, der er beliggende ved foden af Johanniterborgen og er afgrænset med en forsvarsmur og to porte.

Johanniterborgen
er opført i midten af det 14.årh. på en kunstigt skabt forhøjning mellem de to søer og er siden udbygget. Den ældste del udgøres af tårnet og vestfløjen. I dag har borgen gotiske og barokke bygningstræk. Den blev bygget over en firkantet grundplan med fire fløje, borggård og hjørnetårn. Fra tårnet er der en smuk udsigt over omegnen. Inde i borgen er den gotiske sal forsynet med krydshvælvinger, der hviler på søjler. I riddersalen ses en kamin i barok stil fra ca. 1740. Forsvarsmurene, der omgiver borgen, stammer fra 2.halvdel af det 14.årh. I det 16.årh. blev de forhøjet til en højde på 9 meter. – Borgen rummer i dag hotel, restaurant og café.

Byportene
Der er to byporte: Den gotiske Brama Polska fra det 15.årh. ( se billedet nedenfor ) og Brama Marchijska fra det 16.årh; den sidste er opført i sten forneden, mens den øverste del er udført i bindingsværk. ( Se billedet ovenfor ). Mellem portene er der en 120 meter lang gade med fredede huse fra 1.halvdel af det 19.årh.

Bindingsværkshus
fra overgangen mellem det 18. og 19.årh.

Johannes Døbers Kirke (Kościół Św. Jana Chrzciciela)
fra 1726 er i neoklassicistisk stil; ombygget i 1887.


Brama Polska (Den Polske Port)

Indkvartering

Booking.com
Łagów – med praktiske oplysninger for turister

Andre internetsider og kilder

Łagów (Byens officielle side)


Glimt af byen set henover Łagów-søen.

Kort
Łagów
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software