Ojców Nationalpark

Borgen Pieskowa Skała i Prądnik-dalen

Ca. 20 km nordvest for Kraków ligger én af de mindste nationalparker i Polen, Ojców Nationalpark. Landskabet i parken er præget af mindre, hvide kalkstensklipper, smukke dale, slugter og hemmelighedsfulde huler.
Klipperne er opstået som en ansamling af en enorm mængde af dele af organismer, der levede i juratidens hav for ca. 150 millioner år siden. Klippernes farve er som regel hvid, ellers lysegul eller lysegrå. Karakteristisk for parken er højdedrag, kronet af rester af klipper, der med tiden har fået fantastiske og meget forskellige former (såsom Herkules’ Kølle (25 m høj), Kronbjerget, Diotima’s Nål). I egnene omkring Ojców forekommer der to slags kalksten, der bl.a. adskiller sig fra hinanden mht. hårdhed og forekomsten af flint.
Ojców Nationalpark omfatter adskillige dale, herunder:
Dolina Prądnika er den længste og smukkeste af juralandskabets dale. Længden er ca. 15 km. I dalens bund løber floden Prądnik.
Dolina Sąspowska er den længste, højre sidedal (ca. 6 km) til Prądnik-dalen, som den møder midt i Ojców. Dalen er usædvanligt malerisk. Skråningerne er dækket med skov. Blandt hulerne i denne dal fremhæves Jaskinia Koziarnia (90 m lang). Der findes mange klipper med smukke former, ikke mindst i nærheden af Jamka-slugten, hvis udgang til dalen indrammes af Jamka-porten. Denne slugt er ganske vist kort (kun 2 km), men rummer mange huler og andre åbninger i klippen. Nævnes skal her Jaskinia Biała (75 m), Pustelnika, Krakowska (96 m), Mała, Piętrowa (55 m), Złodziejska (45 m) og Zbójecka (189 m).
Ialt er der på parkens område fundet 420 huler.
Wyzyna Krakowsko-Wielunska (Oplysninger om huler i Kraków-Wieluń-Højlandet).

Kraków-Częstochowa Juralandskabet er kendt for sine borgruiner, de såkaldte “Ørnereder” (Orle Gniazda). Disse middelalderlige forsvarsborge blev bygget på højdedrag, hvor et vigtigt bygningselement som regel var selve kalkstensklippen, hvortil man byggede murene, bestående af kalksten. I klart vejr kunne man fra hver borg altid se 2 af naboborgene. Wawel i Kraków var den sydligste borg i dette forsvarssystem. Af mange af borgene står der nu kun majestætiske ruiner tilbage. “Ørnerede-ruten” har gennem mange år været populær blandt vandreturister og med tiden også blandt bilturister og cyklister. Nærmest Kraków og på nationalparkens område ligger borgene Ojcow og Pieskowa Skała.

Ojców er en landsby, beliggende midt i nationalparken. Stedet blev kendt i 1.halvdel af det 14.årh., da der blev bygget en borg her. Af borgen er der indtil i dag bevaret: den gotiske portbygning fra det 14.årh., ombygget i slutningen af det 19.årh. Bygningen rummede tidligere et lille regionalmuseum, men nu kan man her se udstillinger om borgens historie. Andre bevarede bygningsrester er: dele af forsvarsmuren og borgkapellets mur; brønden i borggården, der er hugget ud i klippen i en dybde af 40 m.; det ottekantede fæstningstårn, kaldet Kazimierz-tårnet, bygget i det 14.årh. af kvadersten; stensøjlerne, der tidligere bar adgangsbroen til borgen. Ruinerne dækker et areal på ca. 6000 m2. Ifølge en legende blev borgen hjemsøgt af et spøgelse – en afdød enkes ånd, men spøgelset forsvandt efter Polens tredie deling. – Borgen er åben for besøgende.

Pieskowa Skała ligger i parkens nordlige del, på højderne over Prądnik-dalen.
Gennem denne dal gik i middelalderen handelsvejen, der forbandt Kraków med Wrocław og Pommern med Lwów.
Pieskowa Skała nævnes første gang i 1315 som en borg af sten, grundlagt af kong Kazimierz den Store.
Borgen er bygget på en højtliggende klippeplatform; herfra er der et brat fald til tre sider, hvilket var med til at gøre borgen utilnærmelig. Fra slutningen af det 14.årh. var borgen residens for en række aristokratiske slægter. De første private ejere af Pieskowa Skała var medlemmer af Szafraniec-familien, som ombyggede og udvidede borgen. I det 15.årh. byggede de den nedre borg med to cylindriske tårne, og i det 16.årh. moderniserede de denne del af bygningen, idet de skabte en borggård med buegange i norditaliensk stil og med skulpturelle udsmykninger. Dette arbejde afsluttedes i 1578.
Fra 1640 var ejeren Michał Zebrzydowski og han gennemførte yderligere ombygninger, idet han byggede et kapel og på østsiden – hvorfra borgen var mest truet ved angreb – et nyt fæstningsanlæg med fæstningstårne, mure og voldgrav. På trods af de omfattende befæstninger kom borgen alligevel på svenske hænder under det svenske anfald i 1655. De fjendtlige styrker holdt borgen i to år.
Den næste ejer af borgen var rigskansler og starost af Kraków, Jan Wielopolski, som restaurerede og forstærkede befæstningerne efter krigsødelæggelserne. Den næste ombygning blev gennemført af Hieronim Wielopolski i 1760, en ombygning, der var nødvendiggjort af branden i 1718. I 1842 blev Pieskowa Skała købt af Jan Mieroszewski. I 1896 blev borgen solgt, og værdifulde inventardele og kunstværker blev afhændet. Forfatteren Adolf Dygasiński organiserede et selskab, der opkøbte borgen, restaurerede den og indrettede den til sommerpension, en funktion bygningen havde indtil 1939.
Efter 2.verdenskrig blev Pieskowa Skała nationaliseret. I årene 1948-65 fik borgen under ledelse af professor Alfred Majewski sit tidligere udseende i renæssancestil tilbage, og fra 1966 var borgen indrettet som museum, en afdeling af museet på Wawel i Kraków.
I dag er Pieskowa Skała et af de smukkeste eksempler på renæssancearkitektur i Polen med elementer af både italiensk og nederlandsk renæssance. Væsentlige dele af den oprindelige, gotiske borg er også bevaret, især i den vestlige del. Fra borggården fører en brønd, udhugget i klippen, helt ned til floden Prądnik’s niveau.
Borgen er tilgængelig for besøgende.
Castle of Pieskowa Skała
Ojców; Pieskowa Skała (Billeder af borgene i Pieskowa Skała og Ojców)

Indkvartering

Booking.com
h4. Links

National parken:
Ojcowski Park Narodowy
Ojcowski Park Narodowy
Ojcowski Park Narodowy
Ojców i Ojcowski Park Narodowy
Ojcowski Park Narodowy (Billeder)
Ojcowski National Park (engelsk)
Ojcowski Park Narodowy

Ojców:
Ojców.pl. Informator Turystyczny

Kort
Ojców Nationalpark
Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software