Pieniny-bjergene og Spisz-regionen

Beliggenhed og historie

Pieniny er en bjergkæde i det sydlige Polen og delvis i det nordlige Slovakiet; bjergkæden udgør en del af det udstrakte Pieniny-klippebælte mellem Bialka-dalen i Polen mod vest og Poprad-dalen ved St. L’ubovna i Slovakiet.
Spisz er et historisk-etnografisk landområde i Polen og Slovakiet. Den største del ligger på den slovakiske side af grænsen. Spisz er beliggende øst for Tatry-bjergene (i Pieniny-klippebæltet), i Dunajec’s og Poprad’s flodbækkener, mellem Bialka-floddalen i vest og Poprad-dalen i øst.

Pieniny-bjergene
Pieniny er en særskilt bjergkæde på 35 km i længden og op til 6 km i bredden. Kæden deles af floden Dunajec’s gennemskæringer i tre dele: Pieniny Spiskie mellem Dursztyn og Niedzica med det højeste punkt Żar 883 m.), Pieniny Właściwe (De Egentlige Pieniny) mellem Czorsztyn og Szczawnica med bjerget Okrąglica (982 m.) som det højeste punkt i bjergmassivet Trzy Korony (Trekroner) samt Małe Pieniny (De Små Pieniny), der strækker sig mellem Dunajec på højde med Szczawnica og Rozdziele-passet mod øst; det højeste punkt i denne sidste del af bjergkæden er Wysoka (1050 m.).


Trzy Korony (Trekroner)

Den i landskabelig henseende smukkeste del af kæden er Pieniny Właściwe; om denne del bruges i daglig tale fællesbetegnelsen Pieniny. Bjergtoppene står her som smukke og skarpe silhouetter mod himlen, og dalene har ofte form af klippeslugter. De nordlige bjergsider har et blidt fald ned mod dalene, hvorimod bjergsiderne mod Dunajec (mod syd og øst), hvor de udgøres af kalkklipper, har et stejlt og effektfuldt fald fra højder på ca. 300 m.
Pieniny-bjergene består af kalksten fra juratiden og kridttiden. De udmærker sig ved en betydelig rigdom af plantearter, bl.a. på grund af, at mange planter har overlevet her som relikter fra tertiærtiden og pleistocæntiden. Den originale flora og de landskabsmæssige former gør Pieniny til et attraktivt turistområde.
Bjergkædens centrale del er nu udlagt som Pieniny Nationalpark; der er en tilsvarende park på den slovakiske side af grænsen.

Turistattraktioner

Dunajec
Den største flod i området er Dunajec. Over en strækning på 8 kilometer løber floden gennem Pieniny Spiskie, senere gennem den kunstige Czorsztyn-sø og endelig via syv krumninger ad den såkaldte Pieniny-gennemskæring (Przełom Pieniński), hvor den skaber en slugt med stejle, næsten lodrette klippevægge, der stedvis når 500 meters højde.

Flodløbets fald mellem Kąty (hvor gennemskæringen begynder) og Krościenko udgør 45 meter.
Dunajec-floden har en længde på 251 km og er en biflod til Wisła. Indenfor Pieniny-området strømmer mange mindre vandløb ud i floden. Disse vandløb har karakter af bjergbække med et betydeligt fald og hurtigt gennemløb. Vandmængden varierer meget afhængigt af årstiden. Vandtemperaturen er lav: 6,5 – 14 grader C om sommeren.
I Pieniny-regionen lever der 17 fiskearter i floden.

Czorsztyn-søen
Czorsztyn-søen udgør nu et væsentligt element i Pieniny-landskabet. Den repræsenterer en af de betydeligste investeringer indenfor hydroenergi i Polen og blev gennemført efter næsten 20 års byggearbejder.

Anlæggets hovedelement er den kunstige sø (vandreservoir), der er opstået ved en opdæmning af vandet i Dunajec gennem jord- og betondæmninger i forbindelse med vandkraftværker. På grund af dæmningerne er Dunajec udvidet til en langstrakt, kunstig sø, kaldet Czorsztyn-søen. Søen strækker sig mellem Dębno i vest og Niedzica i øst. Hoveddæmningen er 404 m. lang og 56 m. høj. Den lavere dæmning ved Sromowce er 460 m lang og 11 m høj.Søens længde og maksimale bredde er hhv. 12,5 og 1,7 km. Søens areal er normalt 1051 ha (maksimalt 1226 ha.)
Trods mange protester og modstand undervejs blev projektet færdiggjort i 1996. Allerede under den omfattende oversvømmelseskatastrofe i Polen i juli 1997 viste dæmningen og vandreservoiret deres værdi, idet de beskyttede omgivelserne mod de værste følger af oversvømmelsen.
I fremtiden planlægges adskillige turistmæssige faciliteter langs søens bredder.

Mineralvandskilder
En betydelig turistattraktion i omegnen er mineralvandskilderne ved Szczawnica og Krościenko. Det kulsyreholdige vand har bl.a. indhold af jod og brom. Kildevandet bruges ved behandling af lidelser i åndedrætsorganerne, allergiske sygdomme, emfysem, katar i fordøjelsesorganerne m.m.

Bosættelse.
Den tidligste bosættelse i nyere tid i det polske Pieniny-område står i forbindelse med det i 1280 af fyrstinde Kinga grundlagte kloster under Klara-ordenen i Stary Sącz. Noget tidligere opstod borgen Pieniny, hvis ruiner man stadig kan se på nordskråningen af bjergmassivet Trzy Korony. Borgens sandsynlige grundlægger er Kinga (senere Sankt Kinga), der var gift med fyrst Bołeslaw den Blufærdige. Tiden for dette forsvarsbyggeri kan sættes i forhold til året 1257, hvor Bolesław gav Kinga Sącz-området og 1287, året for tatarernes angreb. Klara-ordenen grundlagde landsbyen Sromowce Wyżne, der er nævnt i et dokument fra 1323.
I slutningen af det 13. og begyndelsen af det 14.årh. skete der en stadig mere intensiv bosættelse på den anden side af Dunajec. Koloniseringen af disse områder skete hovedsagelig ved indkaldte tyskere, de såkaldte Spisz-saksere; de befolkede adskillige landsbyer, hvoraf mange stadig med tyskklingende navne, således: Dursztyn, Falsztyn, Frydman, Krempachy samt Cervený Klástor og Lechnica – heraf de to sidste i det nuværende Slovakiet.
Ved overgangen mellem det 14. og 15.årh. indvandrede et større antal mennesker fra Volhynien – hinsides Karpaterne. Det var et hyrdefolk, der efter en nomadetilværelse begyndte at bosætte sig fast. De nye tilflyttere befolkede de højere beliggende områder; her var jorden dårligere og egnede sig kun dårligt til agerbrug. Til gengæld gav disse egne mulighed for at fortsætte en tilværelse med husdyravl og hyrdeliv. På denne måde opstod landsbyer som bl.a. Jaworki, Szlachtowa, Lipnik, Jarabina, Kamienka og Stránany, heraf de fleste i det nuværende Slovakiet.


Udsigt fra syd tværs over Czorsztyn-søen mod landsbyen Maniowy

Forskellige former for turisme og aktiviteter, der er mulighed for i Pieniny:

Tømmerflådesejlads:
Startstedet for sejladsen i Sromowce Wyżne-Kąty er åbent hver dag fra den 1.maj til 31.oktober.


Dunajec med tømmerflådesejlads

Billetter til lejning af tømmerflåde-fartøjer sælges løbende; forudgående reservering er ikke nødvendig. Sejladsens varighed afhænger af valg af slutsted og af vandstanden i Dunajec, men ligger iøvrigt mellem 2 og 3 timer. Slutstationerne er enten Szczawnica Niżna eller Krościenko. Hvis man ankommer i bil, er det bedst at efterlade bilen på parkeringspladsen i Szczawnica, Krościenko eller Sromowce-Kąty. Fra Krościenko eller Szczawnica kan man let komme tilbage til startstedet i Sromowce-Kąty med én af de busser, der kører i pendulfart på denne rute.På den måde behøver man ikke at bekymre sig om, hvordan man kommer tilbage til bilen, men kan koncentrere sig om at beundre den smukke udsigt og slappe af. Iøvrigt beskytter man også Pieniny Nationalpark ved at begrænse antallet af biler, der passerer gennem området.

Vandreturisme og cykelstier:

VANDRESTIER:

Blå sti : Czorsztyn – pavillonen ved indgangen til Pieniny Nationalpark – sæterhytten på Polana Majerz – Macelak – Trzy Kopce (1 time) – Szopka-passet (1,5 timer) – Trzy Korony – Polana Kosarzyska (2,5 t.) – Kinga’s borg- Bajków Gronik (3 1/4 t.) – Polana Burzana (3 3/4 t.) – Czertezik (4 t.) – Sosnów-passet (4 1/4 t.) – Sokolica – (transport) – pavillon ved indgang til nationalparken – Szczawnica, anløbssted for tømmerflådesejlads (5 1/2 t.)
Gul sti : Krościenko – Bajków Gronik (1 1/4 t.) – Szopka-passet (1 3/4 t.) – Szopczański-slugten – Sromowce Niżne (2 3/4 t.)
Grøn sti : Sromowce Niżne – Polana Kosarzyska (1 1/2 t.)
Grøn sti : Krościenko – Kras – Sosnów-passet (1 t.)
Grøn sti : Krościenko – Polana Burzana (1 t.) – Czertezik (1 1/4 t.)
Grøn sti : Czorsztyn – Zamek Czorsztyn (1/4 t.)
Rød sti : Sromowce Wyżne-Kąty, anløbssted for tømmerflådesejlads – Trzy Kopce (1 1/4 t.)
Rød sti : Szczawnica, anløbssted for tømmerflådesejlads – pavillon ved indgangen til nationalparken – (transport) – grænseovergang – Lesnický potok (1/4 t.) – Huta (1 1/2 t.) – Cervený Klástor (2 1/4 t.) – Cerla (3 t.) – Plasná (4 t.) – Vel’ký Lipník (5 t.). På strækningen Lesnický potok – Cervený Klástor er ruten anlagt som didaktisk-videnskabelig vandresti (Der er 12 tavler med beskrivelser på polsk og engelsk)
Blå sti : Lesnický potok – pavillon ved indgangen til nationalparken – Lesnica (1/2 t.) – Vyhliadka (1 t.) – Cerla (1 1/2 t.) – Cervený Klástor (2 t.)
Gul sti : Huta – Vyhliadka (3/4 t.)
Grøn sti : Lesnica – Plasná (1 t.) – Haligovské skaly – Haligovce (1 3/4 t.)

CYKELSTIER:

1. Szczawnica Niżna – Droga Pienińska – grænseovergang – Lesnický potok – Cervený Klástor (10,5 km)
2. Niedzica – Kacwin – Łapszanka – Rzepiska – Łapsze Wyżne – Dursztyn – Niedzica (42 km, ca. 4 t. 30 min.). Ruten er relativt vanskelig.
3. Krościenko – Snozka-passet – Czorsztyn – Sromowce Wyżne – Lysa – Cervený Klástor – Droga Pienińska (42 km). Ruten er let og følger meget smukt Dunajec-gennemskæringen.
4. Szczawnica – Schronisko Orlica – Małe Pieniny – Obidza – Jaworki – Szczawnica. (35 km, ca. 4 t.) Ruten er relativt vanskelig.

Cykelstierne falder ofte sammen med vandrestierne, derfor skal man være særligt opmærksom, når man færdes på stierne.

Kajakrute

Sejlads på Dunajec::
Nowy Targ – Frydman – Sromowce – Przełom Pieniński – Szczawnica – Krościenko. (Sejlads på en bjergflod forbundet med visse naturlige vanskeligheder. Rutens længde er 50 km. Tidsforbrug: 2 dage. De bedste tidspunkter er maj og juni. Hvert år afholdes en International Kajaksejlads på Dunajec, der varer 4 dage, og som altid begynder på dagen for Kristi Legemsfest (2.torsdag efter pinse)

Byer og landsbyer i den polske del af Pieniny:

Czorsztyn, Dursztyn, Falsztyn, Frydman, Grywałd, Haluszowa, Jaworki i Szczawnica, Jurgów, Kluszkowce, Krempachy, Krościenko nad Dunajcem , Łapsze Niżne, Łapsze Wyżne, Maniowy, Niedzica, Nowa Biała, Szlachtowa i Szczawnica, Sromowce Niżne, Sromowce Wyżne, Szczawnica , Tylmanowa.

Czorsztyn

Afstande i km Nowy Targ 25 km v., Krościenko 10 km ø.)
En lille landsby, der ligger ved Czorsztyn-søen. På et højdedrag står ruinerne af en borg fra det 14.årh. Borgen i Czorsztyn var grænsefort i den middelalderlige polske stat, især fra midten af det 15.årh., da der blev opført en borg på den anden side af Dunajec, i Niedzica, der tilhørte Ungarn.


Udsigt mod ruinerne af borgen ved Czorsztyn

Frydman

Afstande i km Nowy Targ 12 km v., Krościenko 20 km ø) .

En landsby, hvis historie går tilbage til det 11.årh. Landsbyen har bevaret sin middelalderlige byggeplan. Der findes her en af de ældste kirker på egnen, en gotisk kirke med senere tilføjelser i rokokostil. I det 18.årh. tilbyggede man det ottekantede Gudsmoder-kapel, hvis dekorationer anses for det mest interessante eksempel på rokoko i denne del af Spisz.
I Frydman kan man se Kastellet fra det 17.årh. – en bygning, der er en mellemting mellem borg og residens. Efter mange ombygninger har bygningen mistet sin oprindelige karakter og tjener nu til almindelig beboelse. Ved siden af Kastellet findes meget rummelige kælderrum, hvori de oprindelige ungarske ejere opbevarede ungarsk vin. Kældrene er i to etager med en bredde på 6 meter og en højde på 3 meter; længden overstiger 90 meter. Kælderrummene er desværre nu i meget dårlig stand.

Krempachy

Afstande i km Nowy Targ 10 km nv., Krościenko 26 km ø) .

En landsby med to parallelle gader og en central plads, hvor kirken står. Midt gennem landsbyen løber bækken Przykopa. Der er to kirker fra hhv. det 16. og det 18.årh. Udenfor det beboede område står en række lader, der næsten danner en selvstændig gade. Interessante er også de særlige kartoffelkældre, der stadig er i brug; de er udgravet i floden Białka’s stejle bred og dækket med solide trælemme.

Nowa Biała

Afstande i km Nowy Targ 9 km nv., Krościenko 27 km ø) .

Stor landsby hvor den middelalderlige byplan er bevaret; centralt ligger en plads, hvor vejene mødes. Landsbyen ligger på den gamle, kongelige handelsvej mellem Ungarn og Polen og havde i gammel tid forskellige rettigheder, bl.a. til oplagring af handelsvarer. Man kører ind til landsbyen ad en gade, hvor der først og fremmest er ladebygninger, først derefter ind til landsbyens centrum, hvor man finder to parallelle gader med beboelsesbygninger, der står tæt sammen. Husene er som regel murede og står tæt op mod hinanden. De vender alle gavlene ud mod gaden og har store porte, hvori der er udskåret døre i traditionel stil. Midt i landsbyen står kirken fra det 18.årh.

Sromowce Niżne (ca. 2 km ø. for Niedzica) ; Sromowce Wyżne (ca. 5 km ø. for Niedzica)
To landsbyer, som i begyndelsen af det 16.årh. var én bebyggelse. I dag er landsbyerne først og fremmest kendt, fordi det er her, den traditionsrige sejlads med tømmerflåde på Dunajec begynder. Ca. 700 tømmerflådere, der transporterer turister ned ad Dunajec, stammer fra disse landsbyer. I Sromowce Niżne findes en trækirke fra det 17.årh.

Niedzica

Afstande i km Nowy Targ 31 km nv.,Krościenko 23 km nø) .


Borgen i Niedzica

Niedzica er en landsby, der delvis er beliggende ved Czorsztyn-søen. Mellem 1320 og 1330 byggede Spisz-landgreven af den ungarske slægt Berzevics en borg her (kaldet Zamek Dunajec), der skulle beskytte handelsvejen mellem Ungarn og Polen.Borgen står stadig i dag i næsten uændret skikkelse. Tæt ved Niedzica byggedes en dæmning over Dunajec, et byggeri, der afsluttedes i slutningen af 1990’erne. Den kunstige sø foran dæmningen har gjort området endnu mere attraktivt for turister, samtidig med at den har mindsket risikoen for oversvømmelser. Der er mange muligheder for vandsport i forbindelse med søen.


Fra borgen i Niedzica

Indkvartering

Booking.com

Links

Pieniny (på slovakisk, tjekkisk, polsk, engelsk, tysk, fransk, hollandsk og ungarsk)
Pieniny Nationalpark (dansk)
Pieniński Park Narodowy – på polsk, engelsk og tysk

Kort
Pieniny-bjergene og Spisz-regionen
Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software