Śrem


Torvet i Śrem med rådhuset til højre. – Photo by: János Korom Dr on Flickr

Afstande i km

Grodzisk Wielkopolski
54 km nv, 28 km s, 44 km sø, 31 km v, 46 km sv, 42 km n, 26 km nø, 43 km n

Indbyggertal

30.343 (2011)

Beliggenhed og historie

Śrem ligger i det vestlige Polen ved floden Warta, syd for Poznań.

Śrem optræder første gang i de skrevne kilder under året 1136, hvor stedet – her med navneformen Zrem – omtales som et vigtigt kastel. Den storpolske fyrste Przemysł I grundlagde her på Warta’s venstre flodbred en egentlig by i 1253. Hermed er Śrem en af de ældste byer i Wielkopolska.
I 1393 blev byen flyttet til den lidt højereliggende højre flodbred. Allerede i det 14.årh. fandtes her en bygning, der var sæde for starosten. I den senere middelalder udviklede byen sig kraftigt, bl.a. som følge af beliggenheden på handelsvejen mellem Poznań og Wrocław samt på grund af den voksende klædeproduktion.
Det 17.årh. betød afslutningen på byens storhedsperiode. Śrem blev ødelagt og affolket af krigshandlinger og en pestepidemi, hvorved ca. 70% af indbyggerne omkom. Ulykkerne fortsatte i begyndelsen af det 18.årh. med en ny pestepidemi, oversvømmelse og en brand.
Ved Polens 2.deling i 1793 kom Śrem under Preussen. Skønt byen var under preussisk administration i mange år, lykkedes det at bevare et flertal af polske indbyggere; i 1905 var således 2/3 af befolkningen polsksindede. Da Śrem under preussisk styre var blevet en distriktsby, samt som følge af stationeringen af en garnison her, gik det nu igen fremad for byens økonomi. Byen blev udbygget på den venstre flodbred, hvor de fleste administrationsbygninger blev opført. I 2.halvdel af det 19.årh. etableredes flere industrivirksomheder: en landbrugsmaskinfabrik, en virksomhed der fremstillede kakkelovne, et savværk, et mejeri og et slagteri. En jernbane mellem Śrem og Jarocin blev bygget mellem 1885 og 1906.
Byen blev befriet fra det tyske styre i 1918. I mellemkrigstiden byggedes atter nye fabrikker, bl.a. en maltfabrik; den største virksomhed var Franciszek Malinowski’s fabrik for landbrugsmaskiner og hestevogne, der havde eget jernstøberi, hvor man beskætigede op mod 300 arbejdere.
Allerede på den første dag under 2.verdenskrig faldt der tyske bomber over Śrem. I krigens løb blev over 3.000 indbyggere fra Śrem og omegn fordrevet fra deres hjem. Den 20.oktober 1939 blev 19 indbyggere dræbt ved en offentlig henrettelse på torvet, og den 8.november samme år fulgte mordet på 12 andre indbyggere. Śrem blev befriet den 23.januar 1945.
Efter krigen var Śrem fortsat handels- og servicecenter for omegnen. En betydelig udvikling fulgte på byggeriet af et stort jernstøberi, der blev påbegyndt i 1964. Da produktionen på støberiet var på sit højeste, beskæftigede det over 4.000 arbejdere. En sådan fremgang i byens økonomi gjorde det muligt at udbygge de kommunale værker og institutioner samt bygge et nyt boligkvarter, samtidig med at nye servicevirksomheder opstod. Indbyggertallet voksede hurtigt. I 1946 var der kun 8.309 indbyggere, i 1972 var det steget til 17.315 og i 2007 til 30.477. I dag er Śrem center for en kommune, der tæller over 40.000 indbyggere, samt et distrikt, der omfatter 4 kommuner.


Distriktsrådhuset i Śrem. – Photo by: KrejZii, Śrem – Starostwo1, CC BY-SA 2.5 PL

Turistattraktioner

Seværdigheder i udvalg:

Torvet
der bærer navnet 20.oktober-pladsen, er opkaldt efter datoen for tyskernes henrettelse på torvet af 19 fremtrædende indbyggere på denne dag i 1939. En mindetavle fra 1946 befinder sig midt på torvet. hvor henrettelsen fandt sted. Siden det 15.årh. har torvet en størrelse på 160 × 90 meter. I 1393 strakte torvet sig helt hen til sognekirken. I dag omgives torvet af typiske 1800-tals huse.

Rådhuset
Det nuværende rådhus, som er det mest interessante bygningsværk på torvet, er opført i 1838 i den “rundbuestil”, der var almindelig i 1800-tallet – med forbilleder i romansk stil, italiensk renæssance og klassicisme. Bygningen er i tre etager med 2 let fremtrukne side“fløje” og et centralt parti der krones med et lille urtårn.

Mariæ Himmelfarts Kirke
Den gotiske sognekirke med sit høje (62 m.) tårn mod vest udgør et dominerende element i bybilledet. Kirkens indre er dækket af stjernehvælvinger. Sandsynligvis blev kirken bygget umiddelbart efter byens anden grundlæggelse i 1393. Oprindeligt havde kirken ikke noget tårn, det blev tilbygget i slutningen af 1500-tallet. På et sidealter i kirken ses et billede: Sankt Wojciech’s Tilbedelse af Gudsmoder; kunstneren er givetvis Andrzej Stuss og billedet stammer fra ca.1620.

Franciskanerklosteret
Det tidligere klosterkompleks opstod ved overgangen mellem det 17. og det 18.årh. og er omgivet af en høj mur med to barokke porte fra 1770. Komplekset består af Jomfru Marias Fødsels Kirke samt det tidligere kloster. Kirken er treskibet med et smallere og ældre kor. Skibet er dækket af kuppelhvælvinger, mens der i koret findes tøndehvælvinger. Klosterbygningerne, der er lidt yngre end kirken, består af 3 fløje. Disse danner en kvadratisk klostergård, der støder op til kirken.

Retsbygningen
Bag det tidligere kloster, ved ul.Franciszkańska, ses den tidligere Landwehr-kaserne i klassicistik stil, der nu rummer byretten.

Helligåndskirken
er en sengotisk bygning fra 1614. Kirken blev ombygget i 1840, hvor den var overtaget af den protestantiske menighed.

Vandtårnet
fra 1909 er tegnet af Ksawery Geisler. Tårnet med en højde på 43,7 m. minder om et gotisk forsvarstårn. På dette sted stod indtil det 17.årh. Sankt Nikolajs Kirke, der var den første kirke i byen.

Stadsparken
opkaldt efter De Storpolske Oprørere 1918-1919, er anlagt 1888 og rummer mange gamle træer, statuer, stadion m.m.

Andre parker:
Den økologiske Stadspark, anlagt 1995
Støberiarbejderens Park, på hvis område der også ligger en gammel kirkegård.
750-års Parken, den yngste park i byen.

Omegnen

Floder:
Warta er den tredjelængste flod i Polen. Ved Śrem drejer flodens løb skarpt, fra øst-vestlig retning til syd-nordgående retning.

Søer:
Umiddelbart syd for byen ligger den meget lange Jezioro Grzymysławskie (Grzymysław-søen). Søens areal er ca. 180 ha. Den gennemsnitlige dybde er 3 m., de dybeste steder er dog op til 11 m. Ved søen er der en bevogtet badestrand, ligesom udstyr til vandsport kan lejes.
Mod nordvest ligger 10 større eller mindre søer.
Terrænet omkring Śrem er blevet formet i slutningen af den sidste skandinaviske istid.

Indkvartering

Booking.com
Śrem – på polsk og engelsk (med praktiske oplysninger for turister)

Andre internetsider og kilder

Śrem – på polsk og engelsk

Kort
Śrem
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software