Hjørring


Sankt Catharinæ Kirke i Hjørring set fra Store Kirkestræde. – Västgöten, Sankt Catharinæ Kirke (Hjørring), den 30 april 2008, billede 9, CC BY-SA 3.0

Afstande i km (luftlinje)

37 km sv, 46 km s, 21 km s, 49 km sv, 60 km sv, 31 km ø, 15 km n, 57 km s, 44 km s, 34 km sø, 46 km nø, 55 km s

Indbyggertal

25.780 (2020)

Beliggenhed og natur

Stedet hvor Hjørring nu ligger, har været beboet siden forhistorisk tid. Den centrale beliggenhed gjorde lokaliteten til et naturligt mødested for landsdelens befolkning.

Historie

Navnet Hjørring kendes tidligst fra en indskrift på en brakteat fra midten af 1100-tallet, her i formen “Heringa”. Hjørring var i middelalderen både bispesæde og sæde for Sysseltinget. Det er uvist, hvornår Hjørring blev købstad, men byen var med sikkerhed møntsted i 1100-tallet, og af et privilegium fra 1243 fremgår det, at byen allerede da havde købstadstatus. Bispesædet blev senere flyttet til Aalborg. Byen havde dog stadig en del handel i 1500-tallet og i begyndelsen af 1600-tallet. Via ladepladser ved nordsøkysten foregik en eksport fra Hjørring til Norge. I begyndelsen af 1800-tallet fik Englandskrigene bremset en stor del af den ulovlige kysthandel, der hæmmede Hjørrings handel og eksport, og Hjørring fik nu opbygget en god eksport til England.
I 1840’erne blev vejnettet udbygget. Der kom flere lette virksomheder og Løkken blev efterhånden en fast udskibningshavn for Hjørring. I 1871 åbnede jernbaneforbindelsen til Aalborg og Frederikshavn. Ved slutningen af det 19.årh. var der kommet mere industri til byen, således tekstil- og maskinindustri. Der kom også et dampvæveri. Men handelen var stadig en vigtig del af økonomien. Ved århundredeskiftet foregik importen fortrinsvis via Frederikshavn. I det 20.årh. blev flere af byens virksomheder ganske store og producerede til det internationale marked, og Hjørrings betydning som handels- og industriby for resten af Vendsyssel øgedes.
Hjørring var amtsby i mange år (1793 – 1970). Begreberne Vendsyssel og Hjørring Amt var i praksis identiske. I dag er der stadig adskillige uddannelsesinstitutioner i byen. Det er nu administration og servicevirksomheder der beskæftiger de fleste indbyggere.

Turistattraktioner

Vendsyssel Historiske Museum
Museet er grundlagt i 1889. Fra 1974 drives det som en selvejende institution med støtte fra kommunen og staten. Museumsbygningen blev taget i brug i 1900. Museet rummer samlinger af oldsager, mønter, folkedragter, borgerhjemsinteriører, landbrugsredskaber samt skiftende særudstillinger. Der findes en samling af lægeurter i haven. (Se også nedenfor under “Hjørring Bjerge”).

Vendsyssel Kunstmuseum
der er indrettet i en nedlagt klædefabrik.

Svanelunden
en af de største parker i Hjørring – fra 1878

Sct. Knuds Kilde
Sct. Knuds Kilde er et stort anlæg med park, skov, søer, friluftsteater og legeplads beliggende i et kuperet terræn i byens vestlige del. Kilden havde fra middelalderen stor betydning som valfartssted.

Christiansgave
en bypark der har fået sit navn efter Christian 8.

Sct. Olai Kirke
Den ældste af Hjørring bys kirker er Sct. Olai Kirke. Kirken blev rejst af Magnus den Gode, konge af Danmark 1042-47 og søn af Kong Olaf II. Den nuværende kampestenskirke er dog 100 år yngre end Kong Magnus, men i 1966 fandt man under en restaurering sikre spor efter en træbygning under kirkens gulv. Kirkens kor og kirkeskib er opført i romansk stil. Våbenhusets byggestil er sengotisk og er fornylig blevet restaureret. Inde i kirken har man på væggene af kirkens kor og kirkeskib fundet spor efter kalkmalerier.

“Hjørring Bjerge”
Hjørring Bjerge er et højdedrag nær både en vestgående og en nordgående vej. På bakken var der indtil 1822 rettersted, hvor dømte forbrydere blev hængt eller halshugget. De hængte blev hængende der et godt stykke tid til skræk og advarsel for de vejfarende. Skelettet og det gennemnaglede kranium af den sidst henrettede (i 1822), en gårdejer Thomas Thomasen Bisp, blev fundet o. år 1900 og opbevares nu i en montre på Vendsyssel Historiske Museum.
Hjørring Bjerges højeste parti er med sine 69 m over havet også Hjørrings højeste punkt. Der er her opført et udsigtstårn, hvorfra man har en storslået udsigt over bjergene, Hjørring by og i klart vejr ud over klitterne og Vesterhavet. Det første tårn blev etableret omkring 1900. I 1965 blev det nuværende 14 m høje trætårn opført.

Omegnen

Badesteder:
Løkken (mod sydvest)

Indkvartering

Booking.com

Andre internetsider og kilder

Toppen af Danmark. Hjørring

Kort
Hjørring
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software