Pabianice


Kindler’s Fabrik i Pabianice. – Photo by: real name: Mariusz Rzepkowski pl.wiki: MariuszR commons: MariuszR, Pabianice – fabryka Kindlera – 01, CC BY-SA 2.5

Afstande i km

Koluszki
39 km nø,
Tuszyn
15 km sø,
Konstantynów Łódzki
12 km n,
Łask
18 km sv,
Brzeziny
37 km nø,
Poddębice
47 km nv, 21 km n, 35 km s, 47 km nø, 18 km nø, 40 km nv, 42 km sø, 48 km sv, 55 km sø, 34 km sv, 30 km nø

Indbyggertal

69.598 (2010)

Beliggenhed og historie

Pabianice ligger i distriktet af samme navn, umiddelbart sydvest for regionshovedstaden Łódź i det centrale Polen. Byen er næsten sammenvokset med de sydligste bydele i Łódź.
Udover vej- og jernbaneforbindelse er der flyforbindelse til byen, idet W.Reymont Lufthavnen ved Łódź er beliggende kun ca.8 km mod nordøst. Herfra er der forbindelser til Tyskland (Dortmund), Storbritannien, Italien og Israel.

Pabianice fik købstadrettigheder i midten af det 14.årh. Man ved, at kongerne Wladyslaw Jagiełło og Kazimierz Jagiellończyk besøgte byen i løbet af det 15.årh. I 1535 fik byen et kongeligt privilegium til at oprette håndværkerlaug. I 2.halvdel af det 16.årh. opførte domkapitlet i Kraków 2 værdifulde bygningsværker i renæssancestil i Pabianice: Domkapitlets palæ (1566), kaldet “borgen” (zamek), samt en kirke indviet til Sankt Mateusz og Sankt Wawrzyniec (1583). I 1796 kom byen under preussisk administration. Som en del af det “Polske Kongerige” fra 1815-1918 var Pabianice reelt under russisk styre. Efter 1816 opstod en del væverier i byen, hvilket efterhånden førte til en voksende og meget betydelig tekstilindustri.Hertil kom i de følgende 100 år både papirindustri, kemisk industri, maskinindustri og støberier. I mellemkrigstiden i det 20.årh. gennemførtes bl.a. elektrificering af byen. Udviklingen bremsedes af 2.verdenskrig. Under besættelsen oprettede tyskerne en ghetto i den gamle bydel, hvor ca. 8.000 jøder blev samlet. I januar blev byen befriet af afdelinger af den sovjetiske 1.Hviderussiske Front. Efter 1945 blev byen genopbygget efter ødelæggelserne under krigen. Der opstod nye boligkvarterer og nye virksomheder kom til, herunder en stor fabrik for forbindingsmidler og en endnu større, der fremstillede tekniske tekstiler.

Turistattraktioner

Seværdigheder:

Domkapitlet i Kraków’s Palæ
(Stary Rynek 1) er bygget i 1566-71 i renæssancestil af Domkapitlet i Kraków, den daværende ejer af Pabianice-godserne. Bygningen er et eksempel på en polsk palæstil med visse forsvarsmæssige træk – et lignende eksempel er rådhuset i Sandomierz. Palæet havde både boligformål og administrative formål. Senere blev palæet administrativt sæde for distriktets staroster. Taget, der består af 4 flader er forsynet med en høj attika i renæssancestil. Mod nord og syd har denne arkadeblændinger. Bygningen er delvis forsynet med støttepiller. Palæet hører til de fremmeste eksempler på renæssancearkitektur i Polen. Mellem 1833 og 1945 fungerede palæet som sæde for byens myndigheder. Fra 1948 har det haft museumsformål; Pabianice Bymuseum har fortsat til huse her.


Domkapitlet i Kraków’s Palæ (kaldet “Borgen). – Photo by: real name: Mariusz Rzepkowski pl.wiki: MariuszR commons: MariuszR, Pabianice – Zamek MR – 01, CC BY-SA 2.5

Sankt Mateusz og Wawrzyniec Kirke
der står ved Gammeltorv (Stary Rynek) er byens sognekirke, opført af Domkapitlet i Kraków i 1583-88 i stedet for en tidligere træbygget kirke. Det er en treskibet basilika med tværskib; det ligesidede kor afsluttes med en halvrund apsis. Kirken har et karakteristisk, højt, ottekantet tårn på en firkantet basis. Bygningen prydes af 6 portaler. Heraf er renæssanceportalen ved den tidligere hovedindgang (på nordsiden) smykket af både Domkapitlet i Kraków’s og Byen Pabianice’s våben. Som følge af brande blev kirken ombygget flere gange i det 17. og 18.årh.

Den Evangelisk-Augsburgske Kirke indviet til Sankt Peter og Sankt Paul
på Zamkowa-gaden er opført i 1827-31 i klassicistisk stil efter tegninger af arkitekt Franciszek Reinstein. Hovedbygningen er en rotunde med et kegleformet tag. På hovedalteret findes et billede fra 1877 (Kristus i olivenlunden) af den kendte polske maler Wojciech Gerson.

Den Hellige Jomfru Maria af Rosenkransens Kirke
blev bygget i 1898-1908 for at dække det kirkelige behov hos arbejderne på fabrikkerne i Pabianice under den store industrielle udvikling. Grundplanet er det latinske kors med et flersidet, lukket kor. Arkitekturen er eklektisk neogotisk.

Væverhusene (Domy tkaczy)
(ul. Zamkowa 21, 23) blev opført i 1833-36 af Benjamin og August Krusche i klassicistisk stil. Husene er grundmurede, i to etager, dækket med tagsten af tegl og står med fronten mod gaden. I midten af det 19.årh. var hele Zamkowa-gaden (Borggade) fortrinsvis bebygget med sådanne huse.

Væverhuset (Dom tkacza)
Et beboelseshus, kaldet Væverhuset, beliggende på ul.Św.Jana nr.20; det er et træhus, opført i sorbisk stil i 2.fjerdedel af det 19.årh. i to etager. Væverhuset er konstruktionsmæssigt med et tysk udtryk et “Umgebindehaus” dvs. et bjælkehus, hvor tagkonstruktionen ikke hviler på ydervæggene, men på særlige stolper.

Industribygning
opført 1891 af firmaet Krusche & Ender som spinderi efter tegninger af arkitekt Tadeusz Markiewicz. Bygningen er i tre etager, den er grundmuret og står med ydermure i upudsede mursten.Facaden er udsmykket med små karakteristiske tårne på side- og midtrisalitterne. I produktionshallerne hviler loftet på 6 rækker støbejernssøjler. Selv på landsplan udgør bygningen et interessant eksempel på industribyggeri fra slutningen af det 19.årh.

Kontorbygning
(ul. Zamkowa 3) opført i 1865 af familien Krusche som beboelsesbygning og hovedkontor. Stilen er neorenæssance med udsmykninger i neobarokstil. I midtrisalitten er der en hovedindgang afsluttet med en tympanon og en allegorisk figur der repræsenterer tekstilindustrien. Efter 1890 var bygningen hovedsæde for fabrikken Krusche & Ender. Bygningen er et karakteristisk eksempel på en del af komplekset: fabrik, kontor, palæ.

Fabrikantpalæ
beliggende på Zamkowa-gaden nr.5 er bygget i 1883 i eklektisk stil af familien Ender, medejer af firmaet Krusche & Ender, efter tegninger af arkitekt Ignacy Markiewicz. I 1911 blev bygningen udvidet, idet der blev tilføjet to fløje mod øst og vest. Palæet støder op til en økonomibygning og de tidligere stalde, opført i 1888. Det indre er rigt udstyret med stukkatur, loftsmalerier, ovne og træpaneler. Det er et eksempel på en byresidens tilhørende det rige borgerskab. Bygningen er nu sæde for distriktsmyndighederne.


Familien Ender’s palæ i Pabianice. – Photo by: real name: Mariusz Rzepkowski pl.wiki: MariuszR commons: MariuszR, Pałac rodziny Enderow, CC BY-SA 2.5

Fabrikantpalæ
(ul. Zamkowa 26) er bygget i 1890’erne i eklektisk stil af familien Kindler, ejer af den næststørste tekstilfabrik i Pabianice. Elementer af den indre udsmykning er bevaret: trappegangen, stukkatur og loftsmalerier. Nu har de lokale skattemyndigheder til huse her.

Fabrikantvilla
(ul. Piłsudskiego 12). Villaen er opført i slutningen af det 19.årh. af familien Schweikert, ejer af en kemisk virksomhed. Bygningen er beliggende lige overfor familiens tidligere fabrik (nu Polfa S.A., en farmaceutisk virksomhed).

Fabrikantvilla
(ul. Piłsudskiego 14). Denne villa blev opført i 1905 i eklektisk stil af familien Saenger, ejer af en papirmølle i Pabianice. Villaen har en interessant arkitektur, der udmærker sig ved to midtrisalitter med søjlebårne portikker mod vejen og mod haven.

Skolebygning
(ul. Wyszyńskiego 4). Bygningen er opført i 1882 af firmaet Krusche & Ender som fabrikssskole. Indgik som en del af et kvarter med huse for arbejdere fra denne virksomhed. Det var en grundskole for medarbejdernes børn. I dag er bygningen et almindeligt beboelseshus.

Beboelseshus
(ul. Piotra Skargi 78) opført i 1885. Det rummede den kendte polske maler, Bolesław Nawrocki’s værksted. Det er bygget af malerens fader, Franciszek Nawrocki efter egne tegninger; her ledede han også sin tegneskole.

Kirkegårdskapel
(ul. Ewangelicka) opført i 1904 i jugendstil skænket af Zofia Kindler som familiemausoleum, i 1911 foræret til det lokale evangeliske kirkesogn som kirkegårdskapel. Det evangeliske kapel har fungeret som sådan til i dag og er et interessant og enestående eksempel på jugendstil i den polske kirkegårdsarkitektur.

Den jødiske kirkegård
(ul. Jana Pawła II 57) blev anlagt i midten af det 19.årh., beliggende i byens sydvestlige udkant. Her er bevaret ca.650 gravsteder, der repræsenterer de mest traditionelle former for jødiske gravmindesmærker; her er bl.a. flere fortjenstfulde jødiske familier i byen begravet: Baruch (en kendt lokalhistoriker og hans familie), Kantorowicz og Gliksman. De ældste af gravstederne er fra 1871.

Den evangeliske kirkegård
blev grundlagt i midten af det 19.årh. Her er bevaret gravsteder og gravmæler for kendte fabrikantfamilier såsom Ender, Kindler, Krusche og Schweikert.

Jernbanestation
(ul. Łaska 37) er opført i år 1900 og fornyet i 2005. Dette er et typisk eksempel på den tsarrussiske jernbanearkitektur. Bygningen tjener fortsat som station for De Polske Statsbaner (PKP) i Pabianice.

Omegnen

Væsentlig er den korte afstand til storbyen Łódź og de særlige tilbud og muligheder, som dette giver. – Se bysiden om Łódź .

Indkvartering

Booking.com

Pabianice – med praktiske oplysninger for turister

Spisesteder:

Pabianice – med praktiske oplysninger for turister

Andre internetsider og kilder

Pabianice

Kort
Pabianice
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software