Jarosław


Rådhuset på torvet i Jarosław

Afstande i km

Sieniawa
24 km nv,
Tarnogród
47 km n, 102 km nø, 107 km sv, 36 km nv, 35 km nv, 40 km nø, 33 km sø, 14 km nv, 56 km v, 106 km sv, 82 km nø, 109 km s, 117 km nø

Indbyggertal

40.500 (2004)

Beliggenhed og historie

Jarosław ligger i den østlige del af Podkarpacie-regionen, nær den ukrainske grænse.
Helt tilbage i yngre stenalder, over 2000 år før vores tidsregning fandtes der bopladser her i San-dalen. Senere ved man, at den vestslaviske folkestamme Lędzianie boede bl.a. på denne egn. Den første skriftlige kilde, der omtaler en befæstet by på dette sted, er fra 1152. Nogle første stadsprivilegier menes byen at have fået i 1323, mens man med sikkerhed kan datere tildeling af købstadrettigheder (ved Władysław Opolczyk) til året 1375.
I 1387 overdrog dronning Jadwiga byen Jarosław til Jan af Tarnów, hvis slægt ejede byen indtil slutningen af det 14.årh. Senere ejere af byen var bl.a. slægterne: Sieniawski, Zamojski, Koniecpolski, Sobieski, Sanguszko og Czartoryski. Under Czartoryski-slægten som de sidste ejere blev byen købt fri i det 19.årh.
Jarosław havde en i handelsmæssig henseende gunstig beliggenhed, nemlig på et sted, hvor handelsruterne fra Schlesien til Rus-riget og fra Gdańsk til Ungarn krydsede hinanden; herunder var også beliggenheden ved vandvejen San særdeles hensigtsmæssig. I 1501 fik byen ret til oplagring af varer, hvilket motiverede gennemrejsende købmænd til at blive i byen og udstille deres varer.
Især det 16. og 17.årh. var gunstige tider for Jarosław. De markeder, der fandt sted her tre gange om året, hørte til de største i landet og var også betydelige i europæisk sammenhæng. I forbindelse med markederne kunne der komme mange handlende og gæster til byen, helt op til 30 tusinde – mod 3 tusinde faste indbyggere i byen resten af året. Udover handelen betød det naturligvis også gode indtægter for byens håndværkere.
Jarosław blev ikke sparet for krigeriske begivenheder i tidens løb: således blev byen indtaget af svenskerne efter et angreb i 1656. I 1704 forsvarede byen sig mod Karl XII’s styrker. Og i september 1939 forsvarede Jarosław sig mod den tyske hær.
Tiden efter 1945 har overvejende været en tid med fremgang og en periode, der betød stigende industrialisering. Ældre virksomheder, såsom slagteriet og sukkerfabrikken blev udbygget, og nye virksomheder kom til, herunder en trikotagefabrik og et glasværk. Jarosław er også i stigende grad et kulturelt centrum.

Turistattraktioner

Der findes mange smukke bygningsværker i Jarosław, både af verdslig og kirkelig art, herunder Benediktinersøstrenes kloster og Dominikanerklosteret.

Tilbagevendende kulturelle begivenheder i byen er bl.a. en international festival for ældre musik (i august), en festival for slaviske folkemusikensembler (i juni) og en byfest (Dni Jarosławia) i juni.

Gudherrens Forvandlings Kirke – græsk-katolsk kirke (Cerkiew Greckokatolicka Przemieniena Pańskiego)
Kirken er en vigtig helligdom og pilgrimsmål for ortodokse kristne i Polen. På dette sted fandtes tidligere en borg, der senere blev ombygget til en privat residens i renæssancestil. I løbet af 2.halvdel af det 17.årh. faldt bygningen i ruiner og ved slutningen af århundredet blev den revet ned. Den græsk-katolske kirke blev bygget 1717-1747, primært via økonomisk støtte fra familien Wapiński i Jarosław. Kirken blev dog ombygget i 1911-12 til en treskibet bygning i pseudobyzantinsk stil. På facaden ses en skulptur: “Korsfæstelsen” af Orkusiewicz.


Den græsk-katolske kirke og “konkatedral” i Jarosław

Rådhuset
Det første rådhus i byen stammede fra det 15.årh. og var sandsynligvis af træ. De ældste dele af den nuværende bygning er fra begyndelsen af det 17.årh. Efter en brand i 1625 blev rådhuset ombygget til en toetages bygning i barokstil. Under østrigsk styre blev bygningen anvendt som militært lager i årene 1782-1852, hvilket medførte betydelige beskadigelser. I 1852 købte byen bygningen af den østrigske stat og renoverede den i neogotisk stil. Siden blev rådhuset grundlæggende ombygget i 1895-96, således at det nu fremstod i nyrenæssancestil. Bygningen, der nu er i fire etager med tårn mod sydøst har bevaret denne karakter indtil i dag.


Torvet med rådhuset set fra hjørnet af Grodzka-gaden. Se også billedet øverst på siden

Sokół-bygningen
Denne imponerende og markant udsmykkede bygning var oprindeligt sæde for gymnastikforeningen “Sokół”. Den blev opført i 1899-1900. Bygningen rummer nu det kommunale kulturcenter.


Den tidligere Sokół-bygning i Jarosław

Helligåndskirken (Kościół Świętego Ducha)
På dette sted stod tidligere en hospitalskirke af træ, hvorom man ved, at den blev udvidet i 1462. Den nuværende kirke er fra 1689-90. Tilstedeværelsen af skydeskår i bygningen tyder på, at den har stået i forbindelse med byens forsvarssystem.

Orsetti’s Hus
Dette meget smukke og markante hus på torvet, fra 16.-18.årh., påbegyndt 1581, er udstyret med buegang og attika over hovedgesimsen. Det er opkaldt efter en af ejerne, Wilhelm Orsetti – en italiener, og det hører til i første række blandt eksemplerne på renæssancearkitektur i Polen. Bygningen, der siden 1945 rummer et museum, er (naturligvis) fredet, og på 1.sal i det gamle købmandshus er der bevaret flerfarvede dekorationer fra det 17. og 18.årh. Museet har bl.a. udstillinger om byens historie og den borgerlige kultur i byen.


Orsetti’s Hus

Rydzik’s Hus
Dette hus på torvet fra det 16.-17.årh. repræsenterer de bedst bevarede borgerhuse, der rummer en overdækket, indre gård. Stueetagen var beregnet til handelsformål og 1.sal til beboelse. Under huset er der kældre i tre niveauer, tidligere købmandsmagasiner.

Den underjordiske turistrute
I det ovennævnte Rydzik’s hus begynder Den underjordiske turistrute. Kældre og underjordiske gange er stillet til rådighed for offentligheden. Der er tale om lokaler og gange i en samlet længde på 180 m og med en niveauforskel på 8,5 m.


Den østlige / nordøstlige side af torvet med Rydzik’s Hus

Byens brønd
Byens gamle brønd på torvet blev afdækket i 1965 i forbindelse med udførelse af funderingsarbejder. Den del af brønden, der nu ses over jorden, er således opført efter 1965.


Byens brønd med rådhuset som baggrund

Benediktinerklosteret
Det tidligere befæstede klosterkompleks tilhørende Benediktinersøstrenes Orden blev i første halvdel af det 17.årh. grundlagt på et højdedrag, hvor der førhen fandtes en middelalderlig befæstning. Klosterkirken i tidlig barokstil, indviet til Sankt Michał og Sankt Stanisław, blev bygget 1614-24 og ombygget i 1784. Efter ordenens ophævelse i 1782 blev klosteret anvendt til militære formål og under 2.verdenskrig var der her fængsel og henrettelsessted. Bygningerne brændte i 1944. Det genopbyggede kloster fungerede i mange år som kostskole. Klosterkomplekset er nu igen benediktinernonnernes ejendom; genopbygningen er dog ikke helt tilendebragt.

Guds Legems Kollegiatkirke (Kolegiata Bożego Ciała)
Denne meget imponerende bygning i tidlig barokstil er udsmykket med figurer af helgener udført af Tomasz Hutter samt af kirkens skytshelgener: Apostelen Johannes og Johannes Døberen.

Byens gamle befæstning: bymuren, voldgraven og Kraków-porten
Nær Grodzka-gaden findes rester af den tidligere bymur, voldgraven og af en af byportene: Kraków-porten (Brama Krakowska). Bevaret er partier af voldgraven, dele af muren og ruiner af nederste etage af portbygningen. Kraków-porten stammede fra første halvdel af det 16.årh. Herfra strakte bymuren sig mod syd og nord rundt om byen. I befæstningen indgik også byporten Brama Pełkińska (mod nordvest), borgen (mod øst) og byporten Brama Lwowska el. Przemyska (mod syd).


Rester af byens gamle voldgrav og bymuren ved Grodzka-gaden

Jomfru Maria-kirken og Dominikanerklosteret
Klosterkomplekset, der tidligere tilhørte Jesuiterordenen, er fra det 17.årh. Kirken blev videre udbygget 1698-1713 ved arkitekt Jakub Solari. I 2.halvdel af det 18.årh. blev tårnene tilbygget. Kirkens interiør er fra det 18.årh. med skulpturer af Tomasz Hutter. På hovedalteret findes en gotisk Pieta. I klostergangen ses interessante polykromier, bl.a. prospekter af Jarosław, Lwów og Toruń. Ved siden af kirken findes en undergørende brønd. Efter ophævelsen af Jesuiterordenen blev komplekset overdraget til Dominikanerne.


Dominikanerklosteret og Maria-kirken i Jarosław, vest for den gamle bydel

Franciskanerreformisternes Kloster
Klosteret og klosterkirken (i barokstil) blev opført 1710-1716. Pengene hertil blev bevilget af en borger fra Jarosław, Antoni Kwolek samt af Franciszek og Eufrozyna Zawadzki. Komplekset blev bygget af Martyn af Kęty efter tegninger af Tomasz Bellotti. Grundplanen er rektangulær med en åben gård mellem klosterbygningerne og kirken.

Det tidligere Jesuiterkollegium
Byggeriet af kollegiet påbegyndtes i 1580. Oprindeligt var det en med kirken forbundet firefløjet bygning, forsynet med buegange i to etager, der åbnede sig mod en indre gård. Efter ordenens ophævelse blev bygningerne anvendt til militære magasiner og kaserne. I dag står kun den ene af bygningsfløjene tilbage.

Markedshallen (Miejska Wiata Targowa)
Man begyndte at opføre markedshallen i 1913. Byggeriet blev afbrudt af 1.verdenskrig og blev først afsluttet i 1924. Bygningen, der står på den østlige side af Grodzka-gaden, nær torvet, har tjent det samme formål indtil i dag.


Den østlige side af Grodzka-gaden, byens tidligere hovedgade, med Markedshallen

Omegnen

Byen Jarosław er beliggende ved den store flod San; denne flod, der er en østlig biflod til Wisla og som gennemstrømmer store dele af Podkarpacie, løber på dette sted fra sydøst mod nordvest og strejfer byens østlige del.
Til Ukraine kører man fra Jarosław via grænseovergangsstederne Korczowa (38 km mod øst) eller Medyka (46 km mod sydøst – via Przemyśl).

Indkvartering

Booking.com
Jarosław (Byens officielle side) – med versioner på 104 sprog og med praktiske oplysninger for turister
Powiat Jarosławski (Jarosław distrikt – på 103 sprog)

Spisesteder:
Jarosław (Byens officielle side) – med versioner på 104 sprog og med praktiske oplysninger for turister
Powiat Jarosławski (Jarosław distrikt – på 103 sprog)


Det nordlige hjørne af torvet i Jarosław

Andre internetsider og kilder

Jarosław (Byens officielle side) – med versioner på 104 sprog !!
Powiat Jarosławski (Jarosław distrikt – på 103 sprog)

Kort
Jarosław
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software