Rzeszów


Rådhuset ved torvet i Rzeszów

Afstande i km

Brzozów
54 km s,
Nisko
59 km nø, 70 km nv, 86 km sv, 45 km v, 74 km sv, 98 km sv, 56 km ø, 65 km sv, 172 km nv, 33 km nv, 170 km v, 56 km sv, 20 km ø, 92 km sø, 50 km nø, 97 km nø, 169 km nø, 58 km nv, 61 km nø, 143 km sv, 82 km sø, 39 km ø, 29 km v, 71 km s, 95 km nv, 79 km sø, 70 km nv, 32 km sv, 79 km nv, 80 km v, 116 km sø, 303 km nv, 160 km nø

Indbyggertal

166.492 (2007)


Kościuszko-statuen på torvet i Rzeszów

Beliggenhed og historie

Rzeszów er regionshovedby i Podkarpacie-regionen i det sydøstlige Polen og som sådan et administrativt og erhvervsmæssigt center for et større område. Regionens lufthavn (med forbindelse til Warszawa) befinder sig også her, nemlig ved Jasionka, nord for byen.
Navnet Rzeszów kommer ifølge forskerne af det slaviske fornavn Rzech eller Rzesz. Kong Kazimierz den Store tildelte Rzeszów købstadrettigheder i 1354. Kongen overdrog byen til ridder Jan Pakosławic, hvis familie herefter antog navnet Rzeszowski. Slægten Rzeszowski ejede byen indtil 1583. I 1589 blev Mikołaj Spytek Ligęza ny ejer af byen. Fra 1638 styres byen af slægten Lubomirski. Ved Polens deling i 1772 blev byen og hele regionen besat af østrigske styrker. I 1845 blev Rzeszów en fri by, dvs. ikke længere i privat eje. De relativt frie forhold i politisk og økonomisk henseende, der gjaldt for hele provinsen Galizien under det østrig-ungarske herredømme var fremmende for byens udvikling. I 1858 var jernbanelinien fra Kraków ført frem til Rzeszów. I 1863 var der jernbaneforbindelse videre til Lwów. I slutningen af 1930’erne, i det nye Polen, blev der anlagt en (stadig eksisterende) flyfabrik, der fremstillede flymotorer, samt en filial af H.Cegielski’s fabrik i Poznań, der producerede luftværnskanoner. Under 2.verdenskrig blev byen delvis ødelagt; mange bygningsmindesmærker, boliger og industrivirksomheder blev lagt i grus. Efter krigen, i 1950’erne blev byens centrum moderniseret og der blev bygget nye boligkvarterer og flere offentlige bygninger. Fra 1960’erne indviedes flere højere læreanstalter i byen og i 2001 begyndte Rzeszów Universitet sin virksomhed.


Mindesmærket for Den Revolutionære Aktion i Rzeszów

Turistattraktioner

Sognekirken er fra 1.halvdel af det 15.årh. Sognekirken eksisterede allerede før 1363, men den ældste kirke blev ødelagt under en brand omkring 1427. Den nuværende kirkes ældste del, det gotiske kor, er sandsynligvis fra 1434. I begyndelsen af det 16.årh. blev kirken befæstet, dvs. omgivet af en jordvold. I 1754 blev hovedskibet ombygget og sideskibene blev tilbygget. Disse ombygninger og tilbygninger blev udført i barokstil.

Bernardinerklostret og klosterkirken er fra 1.halvdel af det 17.årh. Klostret blev opført, sandsynligvis i årene 1624-29, på fundamentet af en ældre kirkelig bygning fra det 16.årh. I 1898-1906 blev bygningerne grundlæggende fornyet og i 1978-79 igen restaureret. – Klosterets grundlægger var byens daværende ejer, Mikołaj Spytek Ligęza. Det var grundlæggerens tanke, at klosterkirken skulle være et mausoleum for hans slægt. Klosterkomplekset, der ved opførelsen havde forsvarskarakter – hvorom vidner de indtil vor tid bevarede skydeskår -, skulle fungere som forsvarsbastion i byens befæstningssystem, skabt af Ligęza. Klosterkirken blev bygget i sen renæssancestil, men dog med elementer af barokstil.


Wanda Siemiaszkowa-Teateret i Rzeszów

Lubomirski-borgen er fra slutningen af det 16.årh. Bygningen af borgen påbegyndtes af den daværende ejer af Rzeszów, Mikołaj Spytek Ligęza. Borgen blev bygget over en firkantet, nærmest rektangulær grundplan. Rundt om bygningen opførtes en ringmur med over 1,5 m tykkelse, hvori fandtes skydeskår. Byggeriet fortsattes under de nye ejere af byen, Lubomirski-slægten. Borgen blev udvidet og omgivet af en ny befæstning i sten med bastioner. Udbygningen og de nye befæstninger blev udført efter tegninger af Tylman van Gameren.

Rådhuset på torvet er sandsynligvis bygget før 1591 og med sikkerhed på fundamenterne af en tidligere bygning. Rådhusbygningen blev i det 18.årh. ændret og fremtrådte herefter i klassicistisk stil. 1897-98 blev bygningen grundlæggende ombygget og udbygget, bl.a. blev en tredje etage tilføjet.


Skulptur foran Wanda Siemaszkowa-Teatret i Rzeszów

Synagogen i den gamle by er en mindre bygning med et karakteristisk tårn og tilbygninger. Synagogen er dækket med et stejlt tag og byggestilen er barok. Bygningen er opført ved overgangen mellem det 16. og 17.årh. Synagogen blev ødelagt under 2.verdenskrig og er siden genopbygget. P.t. rummer bygningen det amtslige arkiv.

Lubomirski-slægtens sommerpalads er opført ved overgangen mellem det 17. og 18.årh., tegnet af Tylman van Gameren. Det er bygget over en H-formet grundplan og er i 2 etager med mansardtag. I 1981-85 gennemgik det tidligere sommerpalads en omfattende restaurering og blev indrettet til det formål, det tjener nu, nemlig som filial af Musikakademiet i Kraków.

Den underjordiske turistrute. Da håndværk og handel fik et større omfang i middelalderens Rzeszów og markeder blev almindelige, opstod der et behov for at bygge varelagre og salgshaller, som man gjorde i andre byer.Imidlertid var pladsen hertil på torvet og omkring torvet meget begrænset. Derfor begyndte man at udgrave og bygge underjordiske rum til disse formål. Rummene, der lå i 2 – nogle steder 3 – niveauer og i op til 10 meters dybde, strakte sig under torvet, husene omkring torvet og delvis under de nærliggende gader. Udover varelagre blev de underjordiske rum også brugt som tilflugtssted under angreb på byen. Nogle af rummene er faldet sammen i tidens løb eller er blevet tilmuret. De tilbageværende rum er blevet forstærket under restaureringsarbejder fra 1960’erne og fremefter. De stabiliserede, underjordiske rum udgør nu den underjordiske turistrute. Denne rute er 213 meter lang og omfatter 34 rum. De ældste af de bevarede rum er fra det 15.årh. Ruten forbinder den nordlige, sydlige og østlige sektion af torvet. Indgangen til ruten findes bagved hus nr.12 på torvet; udgangen er på selve torvet tæt ved nr. 19. Der er adgang for grupper under ledelse af en guide. Temperaturen under jorden er ca. 8 grader C.


Sognekirken i Rzeszów

Indkvartering

Booking.com
Rzeszów (Byens officielle side på ca. 102 sprog) – med praktiske oplysninger for turister


Fra gaden ul. Jana Matejki set i retning af torvet med byens gamle brønd

Andre internetsider og kilder

Rzeszów (Byens officielle side på ca. 102 sprog)


Det sydøstlige hjørne af torvet i Rzeszów

Kort
Rzeszów
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software