Tarnobrzeg


Byhistorisk Museum i Tarnobrzeg, indrettet i et gammelt kornmagasin. – Photo by; Merlin, Poland Tarnobrzeg – Museum, CC BY-SA 3.0

Afstande i km

Nisko
40 km sø,
Nowa Dęba
25 km sø,
Staszów
47 km v, 14 km sv, 48 km sø, 80 km nø, 41 km sv, 50 km nv, 56 km nv, 79 km sø, 17 km n, 31 km ø

Indbyggertal

48.000 (2014)

Beliggenhed og historie

Tarnobrzeg ligger i det sydøstlige Polen, i Podkarpacie amt. Byen er beliggende ved floden Wisła, der her danner grænse mellem Podkarpacie amt og Helligkors amt (Województwo Świętokrzyskie).

Omkring år 1000 fandtes en mindre bebyggelse i Miechocin (nu en del af Tarnobrzeg), hvor der senere blev opført et træbygget kapel. Man ved at der i 1132 fandtes en katolsk menighed i Miechocin. I 1160 opførtes den grundmurede Maria Magdalenas Kirke i Miechocin i stedet for det gamle kapel af træ.
I det 15.årh. byggedes en borg i landsbyen Dzików, i dag en bydel i Tarnobrzeg.
I begyndelsen af det 16.årh., under reformationsbevægelsen, blev kirken i Miechocin overtaget af calvinerne. I 1522 købte adelsmanden Jan Tarnowski Dzików,og her søgte han om kongens tilladelse til grundlæggelse af en by. Denne tilladelse blev udstedt den 28.maj 1593 til Stanisław Tarnowski af Zygmunt III (“af Guds Naade Konge til Polen, Storfyrst til Litauen — etc.”). Samtidig gav kongen den nye by købstadrettigheder, herunder ret til 2 ugemarkeder og 2 årlige markeder.
Omkring 1645 blev borgen i Dzików ombygget. I forbindelse med modreformationen kom dominikanerorden i 1670’erne til Tarnobrzeg. I det 17.årh. begyndte den jødiske bosættelse i byen.

Ved Polens første deling i 1772 kom Tarnobrzeg under Østrig-Ungarn som en del af provinsen Galizien.
1862 ramtes byen af en stor brand. Under 1.verdenskrig skete betydelige ødelæggelser af byen i 1915 i forbindelse med en offensiv fra den russiske hærs side. I november 1918 foregik et bondeoprør med det formål at oprette en rådsrepublik efter mønster fra Rusland. Republikkken Tarnobrzeg blev dannet; dens territorium lå i forgreningen af floderne Wisła og San. Allerede næste år blev republikken dog opløst efter den polske hærs invasion, og området blev indlemmet i den nye polske stat.
Under den tyske besættelse i 2.verdenskrig blev der mellem 1941 og 1942 oprettet en ghetto til den jødiske befolkning. I 1939 udgjorde jøderne 67 % af det samlede indbyggertal. 1944 blev byen befriet af den sovjetiske hær.
I 1953 opdagede man svovlforekomster ved Tarnobrzeg. I de følgende år skete en rask udvikling af byen, der blev bygget nye boligkvarterer, og svovlindustrien blev udbygget. Fra 1975 fungerede det nye Tarnobrzeg amt. I 1976 blev 9 større eller mindre landsbyer omkring Tarnobrzeg indlemmet i byområdet, herunder Miechocin og Nagnajów.
I løbet af 1990’erne går svovludvindingen i står, hvilket har negative følger for byens udvikling. Ved den kommunale reform i 1999 blev byen et selvstændigt bydistrikt og samtidig sæde for administrationen af et større distrikt (powiat), nu som en del af det nye store amt i landets sydøstlige del: Podkarpacie.

Andrzej Mleczko , tegner, maler, illustrator, er født 5.januar 1949 i Tarnobrzeg. Han er bedst kendt for sine satiriske tegninger.

Turistattraktioner

Seværdigheder i udvalg:

Borgen / Slottet i Dzików
Slottets historie går tilbage til det 15.årh., hvor det blev opført som en befæstet borg. I det 17. og 18. årh. blev blev borgen ombygget af slægten Tarnowski, bl.a. blev befæstningen forøget med bastioner.
I 1830 blev borgen ombygget til et residensslot i neogotisk stil, delvis med museale funktioner. Tarnowski-familien opstillede i slottet deres omfattende samling af kunstværker, deres bibliotek og arkiv. Biblioteket rummede mange uvurderlige håndskrifter, herunder manuskriptet til “Pan Tadeusz” af Adam Mickiewicz. Kunstsamlingen rummede bl.a. et selvportræt af Rembrandt.
Under 2.verdenskrig blev samlingerne spredt vidt omkring, først og fremmest til Nationalbiblioteket, Nationalmuseerne i Kraków og Warszawa m.fl. I dag er en del af samlingerne blevet tilbageført til Historisk Museum for Byen Tarnobrzeg med sæde på slottet i Tarnobrzeg-Dzików.
Slottet brændte i 1927, hvorved en del af værkerne gik tabt. Genopbygningen afsluttedes i 1931, denne gang i neobarok stil. Slottet er i to etager med en hovedfløj og to sidefløje, der indrammer slotspladsen foran hovedfløjen. Midt for hovedfløjen står et porttårn i fire etager med et ur.
En grundig renovation afsluttedes i 2011, hvorved hele bygningen blev indrettet til museum. Fra 2011 er slottet sæde for Historisk Museum for Byen Tarnobrzeg. Dette museums tidligere hovedsæde blev overtaget af Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego (Museet for den Polske Svovlindustri) – som en afdeling af Historisk Museum.

Dominikanerordenens kirke og kloster
er fra slutningen af det 17.årh. Den første træbyggede kirke opførtes i 1677.Komplekset ligger ved Kościuszko-gaden.

Dominikanernonnernes kapel og kloster
fra midten af det 19.årh.

Museet for den Polske Svovlindustri
(Muzeum Polskiego Przemysłu Siarkowego) har til huse i byens historiske museums tidligere bygning.

Tarnobrzeg sø
Tarnobrzeg sø, umiddelbart syd for bydelen Miechocin (på højre flodbred) er en kunstig sø, et vandreservoir, dannet ved oversvømmelse af den tidligere svovlmine med et tillløb fra floden Wisla og et afløb til samme flod. I 1992 ophørte udvindingen af svovl, der havde foregået i åbne brud. Kort efter opstod ideen om en sø, hvor den forladte mine havde været. Først blev der foretaget overdækning af minens bund med et isolerende lag for at undgå enhver forurening af vandet. Ligeledes blev siderne profileret hensigtsmæssigt og forstærket. Hensigten var at skabe et vandreservoir med et areal på ca. 500 ha. og en dybde på ca.40 m. Meningen med søen var at skabe et rekreativt område for indbyggerne og turister. I 2001 begyndte man at grave en kanal fra Wisła til søen for at kunne fylde denne op. Mellem 2005 og 2010 fyldte man gradvis den kunstige sø op med vand fra floden. Straks efter, i 2010 blev området gjort tilgængeligt for alle interesserede. Søen er blevet meget populær for sejlerfolket og dyrkere af windsurfing. Ud over disse kommer ikke mindst dykkere fra hele landet for at nyde det rene og klare vand (klasse 1 mht. renhed).
Mellem floden og søen løber vej nr. 871, her kaldet Wisłostrada, i nord-sydlig retning.

Sankt Maria Magdalenas Kirke i Miechocin blev bygget omkring 1160, længe før Tarnobrzeg som sådan eksisterede. Indtil 1922 var den sognekirke for hele byen. Den første bygning var af træ. Den grundmurede kirke blev opført i midten af 1400-tallet. Ved en renovering i 1930’erne fandt man under de gamle gulvfliser i hovedskibet en krypt med liget af en lille pige, meget vel bevaret (det blev påfølgende flyttet til koret). Sidekapellet og tårnet er først tilbygget efter 1.verdenskrig.

Omegnen


En færge på vej over floden Wisła ved Tarnobrzeg. – Photo by: Roberto Reale on Flickr

Floden Wisła har sit løb i syd-nordlig retning lige vest for byområdet i Tarnobrzeg.
Ved Tarnobrzeg er der ikke nogen bro over floden, men der er en færgeforbindelse til landsbyen Ciszyca på den anden side. Den vejforbindelse, der bliver afbrudt af floden. er vej nr. 758. Færgen sejler hele året og på alle ugens dage fra kl. 6.00 til 21.00, om vinteren dog fra 6.00 til 18.00.
Den nærmeste bro er syd for Tarnobrzeg ved landsbyen Nagnajów. Her overføres hovedvej 9, E371.

Indkvartering

Booking.com
Tarnobrzeg – med praktiske oplysninger for turister

Spisesteder:

Tarnobrzeg – med praktiske oplysninger for turister

Andre internetsider og kilder

Tarnobrzeg

Kort
Tarnobrzeg
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software