Kamień Pomorski


Rådhuset i Kamień Pomorski

Afstande i km

Golczewo
21 km sø,
Nowogard
43 km sø, 12 km n, 52 km s, 32 km sø, 66 km nø, 43 km sv, 29 km nø, 102 km sv, 53 km sv, 88 km sv, 36 km nø, 26 km sv

Indbyggertal

9.156 (2006)

Beliggenhed og historie

Kamień Pomorski er beliggende ved Dziwna-strædet (mellem Szczecin-fjorden og Den Pommerske Bugt), hvor dette udvider sig til Kamień-fjorden. Dziwna skiller øen Wolin fra fastlandet øst for strædet – hvor Kamień Pomorski ligger. Midt i strædet – vest for byen – ligger Chrząszczewska-øen.
Hvor byen Kamień Pomorski nu ligger, fandtes oprindeligt en boplads tilhørende den slaviske folkestamme Wolinianie. Man ved, at bopladsen fra det 9.årh. var befæstet og havde en havn. Tidligt opstod der også en fyrstelig borg her.
Byens navn, Kamień, der betyder “sten”, står i forbindelse med en kæmpemæssig vandreblok, kaldet “Kongestenen”, der ligger i strædet ud for Chrząszczewska-øens nordlige bred. Det er en klippeblok af granit, der er blevet ført hertil fra Skandinavien under istiden; blokken er ca. 20 m i omkreds og rejser sig ca.3,5 m over vandspejlet ved normal vandstand.
Kamień Pomorski er en af de ældste byer i Vestpommern. I 967 indlemmede fyrst Mieszko I hele wolinianer-området, dvs. også Kamień i polanernes rige – det senere Polen. De to første kirker i byen – Maria-kirken og domkirken – stammer sandsynligvis fra 1120-erne. I 1140 oprettede paven et bispedømme i Wolin. Efter at byen Wolin var blevet ødelagt af danskerne flyttedes bispedømmet i 1175 til Kamień. Pommern og herunder Kamień blev dog fortsat udsat for danske angreb. Under kampe i 1170-erne og 1180-erne blev væsentlige dele af området og byen ødelagt; herefter var fyrst Bogusław II tvunget til at tillade, at Vestpommern kom under dansk overherredømme – en situation, der varede ca.38 år. Byen Kamień’s udvikling blev naturligvis hæmmet på grund af disse krigshandlinger, men byen var dog fortsat bispesæde.
I 1274 fik byen købstadrettigheder, udstedt af fyrste Barnim I. Byen blev et handelscentrum, hvorigennem de nordtyske kystbyer drev handel med de vestpommerske byer. Fra det 14.årh. hørte byen til Hansestædernes sammenslutning. I første halvdel af det 14.årh. begyndte man at opføre en bymur; i den forbindelse byggedes også 8 forsvarstårne, heraf 3 mod fjorden (Fiskertårnet, Bytårnet og Smørtårnet); mod land afgrænsedes byen af en mur, 5 tårne og 2 voldgrave. Domkirken og bispeembedets bygninger var omgivet af en egen forsvarsmur. I det 14.årh. opførtes også rådhuset, der var sæde for byrådet, for håndværkerlaugene og nævningedomstolen. I løbet af tiden opstod også flere kirkelige bygninger, herunder dominikanerordenens domicil og Sankt Nikolaj Kirke.
Under 30-årskrigen (1618-1648) blev store dele af Pommern ødelagt. Kamień Pomorski nedbrændte i stor udstrækning, herunder blev også domkirkens tårn ødelagt af brand. I 1630 blev byen indtaget af svenskerne. Ved den westfalske fredsslutning kom den svensk-brandenburgske grænse til at forløbe lidt øst for Kamień, men dog således, at byen kom under Sverige. Dette blev ændret i 1679, hvor byen tilfaldt Brandenburg, dvs. en del af det senere Tyskland. I den tyske tid var byen kendt under navnet Kammin eller Cammin, altså en tydelig germanisering af det slaviske navn.


Kamień Pomorski. Domkirkens tårn

I 1800-tallet indledes en mere fredelig og positiv udvikling for byen. Der etableres både skibsforbindelse og jernbaneforbindelse til Szczecin samt jernbaneforbindelse til andre byer i omegnen.
I 1945, efter 2.verdenskrig, kom Kamień tilbage til Polen, på det tidspunkt som en by delvis i ruiner. Den påfølgende genopbygning af byen varede mere end 30 år. De vigtigste af de faktorer, der i dag har betydning for byens udvikling, er turismen – baseret på områdets naturværdier og de historiske minder – , kurstedet, håndværk, fiskeri og landbrug.

Turistattraktioner

Den lille, fredelige by åbner sig usædvanligt smukt mod vandet og ikke mindst på en solskinsdag er den gamle by, stranden og molen (med udsigt til Chrząszczewska-øen og landet nord for byen) et dejligt og afstressende sted at befinde sig.

Både den nedennævnte domkirke og størstedelen af byens andre gamle bygninger er fredede.

Domkirken (Johannes Døberens Kirke / Katedra Św.Jana Chrzciciela)
Domkirken er et senromansk / tidligt gotisk bygningsværk, hvis ældste dele er fra det 12. årh. (muligvis 1120-erne). Bispesædet i Kamień oprettedes i 1175. I dag hører domkirken under ærkebispesædet Szczecin-Kamień som “konkatedral” (den tidligere eller næstvigtigste domkirke i et stift) samt som sognekirke. Bygningen og institutionen vidner om byens og områdets gamle tilhørsforhold til Polen. Under kirkens gulv er flere vestpommerske fyrster og biskopperne af Kamień begravet.
Byen Kamień er i dag bl.a. kendt som vært for de orgelkoncerter, der afholdes i Johannes Døber-domkirken, som ejer et gammelt og meget værdifuldt orgel fra det 18. århundrede.


Kamień Pomorski. Domkirkens skib set fra sydøst

Bispegården
Bispegården ligger ved Domkirkepladsen; den kaldes også Biskoppens Palæ. Den nuværende bygning er opført i det 15.årh. i renæssancestil, men ombygget i det 16.årh. Herfra foregik den biskoppelige administration i det 14.-17.årh.


Bispegården ved Domkirkepladsen

Rådhuset
Det genopbyggede, gotiske rådhus fra det 14.årh. er beliggende midt på torvet; det har en buegang mod øst og en rig facadeudsmykning.
(Se foto øverst på siden).

Bymuren
Der er bevaret store partier af den middelalderlige bymur såvel som Wolin-porten.


Kamień Pomorski. Bymuren ud mod fjorden, øst for molen. I baggrunden Maria-kirken.


Kamień Pomorski. Bymuren ud mod fjorden, vest for molen.

Piast-tårnet (Wieża Piastowska) og Wolin-porten (Brama Wolińska)
er bevarede dele af den middelalderlige befæstning af byen. Piast-tårnet er et gotisk fæstningstårn fra det 14.årh., sammenbygget med byporten. Wolin-porten er en gotisk byport fra det 14.årh. Begge bygninger indgår nu i bymuseet.


Piast-tårnet og Wolin-porten

Maria-kirken
Maria-kirken blev opført i den nordøstlige del af den gamle by. Den oprindelige kirke stammede fra ca. 1124, men blev grundlæggende ombygget i 1600-tallet. Det nuværende udseende fik kirken i 1753. Tårnet krones nu af en hjelm, der er typisk for baroktiden.

Sankt Nikolaj Kirke
stammer fra det 14.årh., hvor kirken blev opført af mursten samt i mindre omfang af vandreblokke. I det 16.årh. tilføjedes det karakteriske femkantede tårn.

Bindingsværksbygning fra det 18.årh.
ved torvet – nu hotel.


Den smukkke bindingsværksbygning ved torvet

Havnen og molen
I Kamień Pomorski findes en fiskerihavn og en mole til de passagerbåde, der anløber byen.


Molen i Kamień Pomorski med passagerbåden “Victoria”. Båden sejler op til Dziwnów ved Østersøen og retur

Kurstedet
Byen råder også over et kursted med både forebyggende, lægende og rehabiliterende behandlinger; blandt meget andet tilbydes saltvandsbade.

Mindesmærke for Ewald Georg von Kleist
Ewald Georg von Kleist (1700-1748), der var dekan ved domkapitlet i Kamień 1722-1747, udførte i december 1745 som den første i verden et forsøg med en elektrisk kondensator ved hjælp af en flaske med et søm og alkohol i til opsamling af elektricitet, den såkaldte Kleist-flaske (også kaldt Leydner-flasken efter et andet forsøg i Leyden i januar 1946). Et mindesmærke med mindetavle for Kleist blev afsløret i 300-året for hans fødsel.

Omegnen

Omegnen er attraktiv for alle naturelskere p.g.a. fuglelivet og fiskemulighederne.

Chrząszczewska-øen
På Chrząszczewska-øen var der i 1170 kampe mod danske styrker.
‘Kongestenen’ Se ovenfor under “Beliggenhed” om Kongestenen.

Indkvartering

Booking.com
Kamień Pomorski (Byens officielle side – på polsk, tysk og engelsk) Med praktiske oplysninger for turister

Spisesteder:

Kamień Pomorski (Byens officielle side – på polsk, tysk og engelsk) . Med praktiske oplysninger for turister

Andre internetsider og kilder

Kamień Pomorski (Byens officielle side – på polsk, tysk og engelsk)


Udsigt fra den gamle by mod nord. Til højre spangen (gangbroen) over den lille fjord (Karpinka) til badestranden syd for landsbyen Żółcino

Østersøkysten
Vestpommern

Kort
Kamień Pomorski
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software