Wałcz

Afstande i km

Chodzież
57 km sø,
Kalisz Pomorski
43 km v,
Czaplinek
38 km nv,
Mirosławiec
28 km v,
Człopa
32 km sv,
Złocieniec
57 km nv,
Drawsko Pomorskie
73 km nv,
Złotów
47 km nø, 113 km sø, 30 km sø, 134 km sø, 104 km nø, 146 km nv, 69 km nø, 30 km s

Indbyggertal

26.231 (2013)

Beliggenhed og historie

Byen Wałcz ligger i det nordvestlige Polen, i Vestpommern, sydøst for Szczecin.

På den tid, hvor de vestslaviske stammer begyndte at forme en statsdannelse, lå Wałcz-området i udkanten af det territorium, hvor stammerne polanie og pomorzanie herskede. I den første halvdel af det 12.årh. blev området indlemmet i den polske stat af fyrst Bolesław Krzyvousty. Dengang betragtedes området som den nordligste del af regionen Wielkopolska. Omkring år 1300 herskede Markgrevskabet Brandenburg over dette område. I 1303 fik byen købstadrettigheder, udstedt af markgreverne af Brandenburg, herunder rettigheder til 2 søer med øer og en halvø samt 16 års skattefrihed. Wałcz-området kom igen under polsk herredømme i 1368 efter en overenskomst mellem den polske konge, Kazimierz Wielki og markgreve Otto V. Kongens repræsentant, starosten, fik sæde på borgen i Wałcz. Byen hørte nu til Poznań amt. Efter Polens første deling i 1772 hørte Wałcz til den preussiske provins kaldet Westpreussen. I det 19.årh. skete der en betydelig erhvervsmæssig udvikling i Wałcz. Der var flere savværker, et jernstøberi, maskinfabrik, møbelfabrik, trykkeri, bryggeri og en kalkovn. I 1881 kom der en jernbanelinie til byen Piła. Ved Versailles-traktaten 1919 efter 1.verdenskrig forblev Wałcz i Tyskland. Af byens indbyggere var et markant flertal tyskere. Ved slutningen af 2.verdenskrig, i februar 1945, blev byen befriet, efter at befæstningsanlægget Den Pommerske Vold var blevet gennembrudt. De fleste tyske indbyggere flygtede mod vest, da fronten nærmede sig. Efter krigens afslutning og Polens overtagelse af området, blev de resterende tyske indbyggere udvist til Tyskland. Polakker fra flere dele af landet, især fra det østlige Polen, bosatte sig i Wałcz. I årene 1975-1998 hørte byen til Piła Amt, men fra 1999 blev Wałcz lagt ind under det Vestpommerske Amt.

I Walcz er der stationeret flere militære enheder: Bataljoner indenfor signaltjenesten, logistiktropperne, militærhospital m.fl. Det militære areal ligger i selve byen, nord for centrum.

Turistattraktioner

Seværdigheder i udvalg:

Rådhuset
er bygget i 1890. Det er en to-etages bygning (med kælder) i eklektisk stil. Rådhuset er en hjørnebygning på torvet (Plac Wolności). Bygningen krones af et lille tårn i neobarok stil.

Sankt Mikołaj’s Kirke
Det er en neogotisk bygning, opført i 1863-1865. Der er bevaret en hel del inventar fra den tidligere kirke, således 4 klokker, et sidealter med beslag af sølv, ornater med broderier i guld og sølv, fremstillet 1620 og 1717, 6 sølvlysestager fra 1733, to små relikvieskrin sf sølv og en alterkalk med inskription; desuden adskillige billeder med religiøse motiver. I 1951 blev kirken renoveret. I 1961 blev der installeret nye mosaikruder.

Den Hellige Treenigheds Kirke
er kirke for den græsk-ortodokse menighed. Den første ortodokse gudstjeneste blev afholdt i kirken i marts 1946. Kirken var oprindeligt et evangelisk kirkegårdskapel, der stammer fra det 19.årh.

Wałcz-Egnens Museum
Bygningen er et stormandshus i klassicistisk stil fra begyndelsen af det 19.årh. Museet ligger på halvøen i Borgsøen. Her er bl.a. en afdeling, der omhandler fæstningsanlægget Den Pommerske Vold og gennembrydningen af denne tyske forsvarslinie ved Wałcz i slutningen af 2.verdenskrig.

Borgen i Wałcz
Der er ikke længere noget spor af borgen. Med en til vished grænsende sandsynlighed mener man, at borgen har ligget på den halvø, der fra nordvest og dermed fra byens centrum skyder sig ud i Jezioro Zamkowe (Borgsøen), Søens navn er det eneste, der er tilbage af borgen. Denne halvø var i privilegiebrevet af 1303 nævnt under de jordområder, der hørte til byen. Man antager, at borgen blev bygget af markgreverne af Brandenburg i slutningen af det 13.årh., hvor disse havde erobret området. Wałcz-området kom igen under polsk herredømme i 1368 efter en overenskomst mellem den polske konge, Kazimierz Wielki og markgreve Otto V. Kongens repræsentant, starosten, fik sæde på borgen i Wałcz. Byen blev ødelagt af en brand i 1378, men borgen undgik flammerne, hvilket formentlig kunne skyldes, at den lå ved søen. I 1407 blev byen indtaget af korsridderne, men borgen overgav sig ikke. Et nyt forsøg fra korsriddernes side på at erobre borgen i 1409 endte også resultatløst. I 1442 blev borgen forpagtet af Jan Wedel-Tuczynski og siden af hans efterkommere. I midten af det 16.årh. blev borgen styret af slægten Górków, Grudziński m.fl. I det 17.årh. blev borgen ødelagt og forladt, formentlig som følge af svenskernes angreb. Starost var dengang Franciszek Wejher. I det 18.årh. var en rest af murene stadig synlige over jorden. I begyndelsen af det 19.årh. var borgen helt forsvundet; der var ikke noget spor efter den over jorden.

Omegnen

Floder:
Żydówka-floden løber gennem 4 søer og sidst gennem Raduń-søen, herfra gennem Wałcz (hvor en del af strækningen er kanaliseret), heraf videre mod nord med udløb i Piławka-floden nord for Wałcz.
Piławka er en lille flod med en samlet længde på 15 km nord for Wałcz med udløb i Dobrzyca.

Søer:
Byen Wałcz er beliggende midt i Det Sydpommerske Sølandskab ved Raduń-søen (Jezioro Raduń) og Borgsøen (Jezioro Zamkowe). Begge disse søer går helt ind til byens centrum, dels fra sydøst (Borgsøen), dels fra sydvest (Raduń).
Borgsøen er en langstrakt sø, nærmest i retningen nordøst-sydvest. Breddernes samlede længde udgør næsten 11 km. Fra nordvest stikker en halvø ud i Borgsøen, en halvø, på hvilken den nu forsvundne borg med stor sikkerhed menes at have ligget. På nordsiden (nær hovedvej nr.10) findes en mindre bådehavn. Det er tilladt at sejle på søen med motorbåd. Søen har et tilløb fra syd og et mindre afløb mod nord, der i begyndelsen føres i en kanal under og gennem byens bebyggelse og siden forenes med afløbet fra Raduń-søen. Fra 2003 er der sat fiskeyngel ud i søen.
Raduń-søen , en gletschersø fra slutningen af sidste istid, er endnu mere langstrakt end Borgsøen. Breddernes samlede længde udgør over 19 km. Den gennemsnitlige dybde er 9,5 m. På det smalleste sted spænder en hængebro (Most Kłosowski) over søen. Broen er udelukkende beregnet til fodgængere. Umiddelbart sydøst for broen findes byens Centrale Idrætscenter og en svømmehal. Ved søbredden er der her en badestrand og i nærheden heraf er der flere teltpladser. Parallelt med søbredden fører en med rødt afmærket turiststi fra Wałcz gennem skovene og mod sydvest til Drawno Nationalpark. Den sydvestligste del af søen, der er adskilt fra hovedsøen af en lille ø, hedder Jezioro Dybrzno. Der er mange fisk i søen, således sandart, ål, brasen, gedde, skalle, aborre, karpe, suder og malle. I det afsnit af søen, der ligger mellem broen og byen Wałcz, er det tilladt at sejle med motorbåd.

Skove:
Vest, nord og øst for byen er der store skovområder.

Veje:
To hovedveje, nr.10 og 22, går gennem selve byen og skærer hinanden lige nordvest for centrum, ved rundkørslen Rondo Solidarności.

Befæstningsanlæg:
Den Pommerske Vold (Wał Pomorski, tysk: Pommernstellung) var en del af en række af befæstningsanlæg, der skulle beskytte Det Tredie Rige mod øst. Den Pommerske Vold blev bygget og udbygget i årene 1932-1945. Mod syd stod anlægget i forbindelse med Den Befæstede Międzyrzecz-Region og Odra-linien. De tyske bunkere (således også dem der fandtes nær Wałcz) havde flere etager under jorden (til en dybde af 15 m.), 200 cm tykke mure og 190 cm tykke etagedæk. De var alle bevæbnet med to drejekanoner, 3 maskingeværer, granatkastere og periskop. De havde hver plads til 90-100 soldater. Den befæstede linie lå umiddelbart øst for samt rundt om Wałcz. Den befæstede linie strakte sig over mere end 200 km, idet man også gjorde brug af naturlige forhindringer i landskabet som floder, søer og sumpe. Ved Wałcz var der et enkelt hul i befæstningslinien. Da den sovjetiske hær nærmede sig fra øst, besluttede den militære ledelse derfor at søge at gennembryde forsvarslinien på dette sted. Først gennembrød styrker fra den polske hær linien nogle kilometer nord for byen. For at undgå at blive helt omringet af den sovjetiske hær samt den samarbejdende polske hær, valgte den tyske besætning at evakuere bunkerne, hvorefter den sovjetiske hær gennembrød forsvarslinien ved Wałcz i februar 1945 og befriede området. herunder byen Wałcz. Efter krigen blev alle elementer af jern samt andre anvendelige materialer fjernet fra bunkerne. Nogle af dem blev sprængt i luften. Men der er stadig en del tilbage at se på. Besøgende kan under ledsagelse af en guide bese nogle af de bevarede tyske bunkere. Desuden kan man se afsnittet om gennembrydningen af Den Pommerske Vold i Wałcz-Egnens Museum.

Indkvartering

Booking.com

Andre internetsider og kilder

Wałcz

Kort
Wałcz
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software