Oborniki


Hellig Kors Kirke i Oborniki. – Photo by: JDavid, Oborniki Wlkp. Holy Cross Church south 2010-10b, CC BY-SA 3.0

Afstande i km

Czarnków
39 km nv,
Szamotuły
17 km v,
Chodzież
46 km n, 64 km sø, 53 km s, 29 km s, 18 km nø, 20 km n, 37 km ø

Indbyggertal

18.205 (2004)

Beliggenhed og historie

Oborniki ligger 29 km nord for Poznań, ved floden Warta, i den sydøstlige udkant af det store skovområde Puszcza Notecka. Landskabet omkring Oborniki er udformet under istiden og har karakter af kuperet lavland.
På dette sted, på den odde, der dannnes ved floden Wełna’s udløb i Warta, opstod i middelalderen en befæstet boplads, der senere udvikledes til en egentlig by. Bopladsen lå nær den vigtige vej til Kołobrzeg, der var kendt og anvendt allerede i det 9.årh.
I årene 1254-1272 grundlagde fyrst Bolesław Pobożny og hans hustru Jolenta en franciskanerkirke på stedet, og man regner med, at det var i dette tidsrum, at byen blev grundlagt. Den første kilde, hvori byen nævnes, er dateret 1299, og kilden omtaler iøvrigt fyrst Władysław Łokietek’s ophold i Oborniki.
I det 17.årh. blev byen grundigt ødelagt, dels som følge af flere koleraepidemier, dels på grund af krigshandlinger, forøvet af tropper fra Sverige og Brandenburg. Landsbyerne i omegnen blev også affolket.
I 1793 oprettede de preussiske myndigheder distriktet Oborniki, der omfattede 224 lokaliteter. Fra 1815 blev Oborniki-området indlemmet i Storfyrstendømmet Poznań. I de polsk-nationale opstande i det 19.årh. deltog flere indbyggere fra Oborniki-distriktet.
I første halvdel af det 20.årh. påbegyndtes en mere omfattende udvidelse af byen. Oborniki har en gammel bydel, hvor den middelalderlige byplan er bevaret.
Oborniki er nu hovedby i det nye administrative Oborniki distrikt (powiat), der omfatter kommunerne: Oborniki, Rogoźno og Ryczywół .

Turistattraktioner

Torvet :
Byens torv stammer oprindeligt fra det 14.årh. og blev udformet på stedet for en gammel markedsplads. På sydsiden findes 5 huse i jugendstil med udsmykkede facader fra begyndelsen af det 20.årh.

Sankt Josefs Kirke :
Kirken er i neogotisk stil og opført ved overgangen mellem det 19. og 20.årh. Det var i begyndelsen en evangelisk kirke, men i 1945 blev den overtaget af katolikkerne. (Se foto nedenfor)


Sankt Josefs Kirke. – Foto: Bogdan Andrzej Jeran

Hellig Kors Kirke :
Denne kirke blev bygget i bindingsværk i 1767. Det er en enskibet kirke med et smallere kor og et tilbygget sakristi. Inventaret, der er i sen barokstil og rokokostil, stammer fortrinsvis fra tiden omkring kirkens opførelse. På hovedalteret findes et krucifiks i gotisk tradition fra midten af det 16.årh. (Se foto øverst på siden).

Sognekirken, Den Allerhelligste Jomfru Marias Himmelfarts Kirke :
Kirken hører til de allerældste bygningsmindesmærker i Oborniki. Den omtales i kilder fra 1303. Oprindeligt var kirken i træ. Den nuværende bygning er opført i det 15.-16.årh. Alteret er i sen barokstil fra midten af det 18.årh, et krucifiks såvel som alterkalkene er fra det 17.årh.

Omegnen

Landsbyer:

Objezierze (8 km sydvest for Oborniki):
Slottet i Objezierze
(der nu rummer: Skolerne i Objezierze) blev bygget i neoklassicistisk stil i årene 1786-92 og ombygget i 1841 og 1905. I bygningens indre er mange dekorative elementer blevet bevaret. Slottet benyttes nu til skoleformål, men er også tilgængeligt for besøgende, der ønsker at se den permanente, historiske udstilling i bygningen. Slottet er omgivet af en park i engelsk stil på mere end 8 ha. I parken findes Kościuszko-højen, en mindehøj, der blev opkastet i 1817 ved meddelelsen af Tadeusz Kościuszko’s død.
Sankt Bartolomæus og Sankt Clemens Kirke
blev opført i romansk stil i det 12.-13.årh. Kirken vidner med sit udstyr og sine epitafier om Objezierze’s betydning gennem tiden og de herskende godsejerfamilier. Den ældste del af kirken er kirkeskibets romanske fundament og tårnet, opført af granitkvadre. Resten af den nuværende kirke blev bygget af brændte mursten i 1550. Det interessante inventar omfatter 3 altre: et hovedalter med et billede af Jomfru Maria af en ukendt maler fra det 18. årh., Sankt Clemens sidealter og et Gudsmoder-sidealter. I Jesu Hjertes kapel findes 2 gravmæler fra det 16.årh. for Andrzej Objezierski og hans hustru Anna. I det sydlige våbenhus ses et stenkapel, konstrueret af dele af en oldslavisk kværn.

Ludomy (13 km nord for Oborniki):
Johannes Døbers Kirke (Kościół p.w. Jana Chrzciciela)
er opført i 1866 i neogotisk stil. Kirkens indre smykkes af 3 altre i gotisk stil. På hovedalteret findes et billede, der forestiller Jesu dåb, mens det venstre sidealter har et Gudsmoder-billede på lindetræ fra 2.halvdel af det 16.årh.
Den Allerhelligste Jomfru Marias Ubesmittede Undfangelses Kirke (Kościół p.w. Niepokalanego Poczęcia NMP)
er opført 1910 i en herregårdspark som en evangelisk kirke. Det er en beskeden enskibet bygning; det lave tårn afsluttes med en løgformet kuppel. For tiden er kirken lukket.

Budziszewko (ca. 22 km nø. for Oborniki)
Slottet i Budziszewko
er opført i klassicistisk stil i begyndelsen af det 19.årh. af Łubieński-familien; i 2.halvdel af det 19.årh. skete der væsentlige ombygninger, bl.a. blev salonen ombygget til et protestantisk kapel. På slottet findes en tavle, der skal minde om digteren Adam Mickiewicz’ ophold her.
Sankt Jakobs Kirke
en trækirke med form som et latinsk kors, er bygget i 1755. I kirken findes altre og skulpturer i barok- og rokokostil fra tiden omkring opførelsen.


Torvet i Oborniki. – Foto: Bogdan Andrzej Jeran

Sierniki (ca. 28 km nø for Oborniki)
Slottet
fra 1804 i klassicistisk stil samt slotsparken hører til herregårdsarkitekturens seværdigheder. Slottet er en af de første bygninger af sin art i Wielkopolska og et mønster for flere senere bygninger. Indendørs er træværket, de mønstrede gulve, malerier og stukkatur delvis bevaret.
Wełna (12 km nø for Oborniki).
Det Hellige Kors’ Opløftelses Kirke
hører til de mest værdifulde eksempler på træarkitekturen i Wielkopolska. Kirken blev opført i 1727 med en grundplan af form som et latinsk kors og omgivet af såkaldte “soboty”, dvs en overdækket gang rundt om skibet. Den kunstneriske udsmykning i kirken skyldes franciskanermunken Adam Swach fra Poznań. Kirken er opført på en liste over bygningsmindesmærker, under protektorat af EU.
Slottet
i sen barokstil fra tredie fjerdedel af det 18.årh. ligger nord for kirken, i den nordøstlige del af landsbyen. Slottet blev opført til Marianna Kołaczkowska og Jan Franciszek Rostworowski i forbindelse med deres bryllup i 1762.

Jaracz (10 km nø. for Oborniki , 40 km nord for Poznań)
Museet for Mølleri og Vanddrevet Industri på Landet
Museet Jaracz Młyn ligger ved hovedvej nr.11, ved floden Wełna og i udkanten af skovområdet Puszcza Notecka.Museet er beliggende i de tidligere møllebygninger fra det 19.årh. I Møllerhuset og i stalden, der hørte til møllen kan ses en udstilling om mølleriets historie. Vandmøllen, der er i tre etager, har stadig det originale udstyr og her findes også en udstilling om mølleriets teknik.

Parkowo (10 km nø for Oborniki)
Jomfru Marias og Sankt Margrethes Kirke
Den første sognekirke på stedet blev bygget i træ. Fundamentet til den nuværende murstenskirke blev lagt i 1781. Under 1.verdenskrig fjernede tyskerne 2 kirkeklokker samt orgelpiber fra kirken. I 1924 indkøbte man 2 nye klokker: Wojciech og Stanisław. I kirken findes et undergørende billede af Gudsmoder fra Parkowo, der er skabt af en ukendt italiensk maler fra overgangen mellem det 17. og det 18.årh.

Rożnowo (6 km nø for Oborniki)
Katarina-kirken (Kościół p.w. Św. Katarzyny)
blev opført før 1798 og indviet 28.10.1798. Over monstransen findes det undergørende billede af den hellige Anna Selvtredje fra det 17.årh. På altrene findes figurer fra det 18.årh., der forestiller Sankt Peter, Sankt Paulus, Johannes Døberen, Zacharias, Sankt Josef m.fl. Nær kirken står et muret klokketårn og et mindesmærke for den storpolske opstand.

Łukowo (4 km ø. for Oborniki)
Ærkeengelen Michaels Kirke
er en trækirke fra 1780. Værd at bemærke er billedet af Gudsmoder med barnet (17.årh.) samt figurer af Sankt Hieronymus m.fl., prædikestolen og døbefonten, der er udformet af den samme træstamme (18.årh.). I våbenhuset findes en mindeplade, der beretter om digteren Adam Mickiewicz’ sidste julemesse i Polen – netop i denne kirke.

Wargowo (8 km syd for Oborniki)
Palæet i Wargowo
er bygget i 1889. Det var en imponerende bygning i to etager med et tag, der har fald til fire sider. Det senere opførte anneks er i 1 etage med et højt mansardtag. Hvor de to bygningsdele mødes, er rejst et kvadratisk tårn.

Naturreservater:

Bagno-Chlebowo-reservatet
nær landsbyen Podlesie, nordvest for Oborniki. Reservatet er på 0,04 km2, af typen tørvemose, og er beliggende i den mellemste del af Warta-dalen. Her forekommer sjældne planter som soldug og tranebær samt dyr som hugorme og bævere. Bagno-Chlebowo er det eneste eksempel i Wielkopolska på højmose-reservater og blev oprettet i 1959. Uden om reservatet er der en beskyttelseszone på 200 m i bredden samt – med henblik på udvindingen af tørv – en zone, der er 100 m. bred, og inden for hvilken det er forbudt at grave tørv.

Reservatet Buczyna
ligger ca. 1,5 km syd for landsbyen Nienawiszcz, nordøst for Oborniki. Reservatet er på 0,16 km2 og beliggende i et kompleks af bøgeskove. Her forekommer bøg, stilkeg og avnbøg. I de lavere områder finder man elletræer.

Kończak-dalens Reservat
ved landsbyen Stobnica, ca.l6 km nordvest for Oborniki. Reservatet dækker 2,36 km2, der omfatter vandløbet Kończak (23 km langt); her lever bævere, oddere og snoge. I Stobnica findes en forsøgsstation, der har til formål at avle og genindføre sjældne og truede dyrearter. Der planlægges oprettelse af en ulvepark, hvor man kan se og fotografere ulve under forhold, der nærmer sig de naturlige.

Reservatet Dołęga
ligger vest for Oborniki, ved floden Warta, nær Samica-flodens udløb i denne, og omfatter 0,30 km2. Reservatet er oprettet af videnskabelige og didaktiske grunde for at bevare voksesteder for planten elfenbens-padderok, som i Polen forekommer ret sjældent i lavlandet og kun i de vestlige, centrale og nordlige dele af landet.

Reservatet Promenada
ligger på Wełna-flodens højre bred i landsbyen Wełna, nordøst for Oborniki, og dækker 0,04 km2. Her vokser en gammel skov bestående af eg og avnbøg med mange pragtfulde egetræer og sjældne skovbundsplanter. Reservatet er også en biotop for sangfugle.

Reservatet Słonawy
umiddelbart vest for Oborniki er et fiskereservat på 0,30 km2 og omfatter et afsnit af floden Wełna indtil dennes udløb i Warta. Reservatet blev oprettet for at bevare ynglepladser for fisk, herunder bl.a. laks, forel og stalling.

Reservatet Wełna
ligger mellem landsbyerne Wełna og Jaracz, nordøst for Oborniki og omfatter 0,10 km2, herunder et afsnit på 3,5 km af floden Wełna. Maleriske snoninger giver sammen med stenbunden dette flodafsnit karakter af bjergflod. Her ses en fauna og flora, der er karakteristisk for hurtigt strømmende floder.

Krigskirkegårde:

Skovdistrikt Rożnowo: Kirkegård for ofre fra 2.verdenskrig
Kirkegården rummer 17 massegrave med over 12.000 ofre.
Skovdistrikt Sycyn: Kirkegård for ofre fra 2.verdenskrig
Kirkegården omfatter 2 massegrave.

Indkvartering

Booking.com
Oborniki (Kommunens officielle side)

Spisesteder:

Oborniki (Kommunens officielle side)

Andre internetsider og kilder

Oborniki (Kommunens officielle side)

Kort
Oborniki
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software