- spangshus online - Turist i Polen Regioner og byer Podkarpacie
Rzeszów


Kościuszko-statuen på torvet i Rzeszów

Afstande: Krosno 56 sv, Nowy Sącz 143 sv, Jasło 65 sv, Strzyżów 32 sv, Kraków 163 v, Tarnów 80 v, Dębica 45 v, Mielec 58 nv, Kielce 172 nv, Sandomierz 95 nv, Tarnobrzeg 79 nv, Stalowa Wola 70 nv, Nisko 59 nø, Lublin 169 nø, Zamość 160 nø, Leżajsk 50 nø, Łańcut 20 ø, Przeworsk 39 ø, Jarosław 56 ø, Przemyśl 82 sø, Ustrzyki Dolne 116 sø, Sanok 79 sø, Lesko 92 sø, Brzozów 54 s.
Indbyggertal: 166.492 (2007)

Beliggenhed og historie:

Rzeszów er regionshovedby i Podkarpacie-regionen i det sydøstlige Polen og som sådan et administrativt og erhvervsmæssigt center for et større område. Regionens lufthavn (med forbindelse til Warszawa) befinder sig også her, nemlig ved Jasionka, nord for byen.
Navnet Rzeszów kommer ifølge forskerne af det slaviske fornavn Rzech eller Rzesz. Kong Kazimierz den Store tildelte Rzeszów købstadrettigheder i 1354. Kongen overdrog byen til ridder Jan Pakosławic, hvis familie herefter antog navnet Rzeszowski. Slægten Rzeszowski ejede byen indtil 1583. I 1589 blev Mikołaj Spytek Ligęza ny ejer af byen. Fra 1638 styres byen af slægten Lubomirski. Ved Polens deling i 1772 blev byen og hele regionen besat af østrigske styrker. I 1845 blev Rzeszów en fri by, dvs. ikke længere i privat eje. De relativt frie forhold i politisk og økonomisk henseende, der gjaldt for hele provinsen Galizien under det østrig-ungarske herredømme var fremmende for byens udvikling. I 1858 var jernbanelinien fra Kraków ført frem til Rzeszów. I 1863 var der jernbaneforbindelse videre til Lwów. I slutningen af 1930'erne, i det nye Polen, blev der anlagt en (stadig eksisterende) flyfabrik, der fremstillede flymotorer, samt en filial af H.Cegielski's fabrik i Poznań, der producerede luftværnskanoner. Under 2.verdenskrig blev byen delvis ødelagt; mange bygningsmindesmærker, boliger og industrivirksomheder blev lagt i grus. Efter krigen, i 1950'erne blev byens centrum moderniseret og der blev bygget nye boligkvarterer og flere offentlige bygninger. Fra 1960'erne indviedes flere højere læreanstalter i byen og i 2001 begyndte Rzeszów Universitet sin virksomhed.


Turistattraktioner:

Sognekirken er fra 1.halvdel af det 15.årh. Sognekirken eksisterede allerede før 1363, men den ældste kirke blev ødelagt under en brand omkring 1427. Den nuværende kirkes ældste del, det gotiske kor, er sandsynligvis fra 1434. I begyndelsen af det 16.årh. blev kirken befæstet, dvs. omgivet af en jordvold. I 1754 blev hovedskibet ombygget og sideskibene blev tilbygget. Disse ombygninger og tilbygninger blev udført i barokstil.

Bernardinerklostret og klosterkirken er fra 1.halvdel af det 17.årh. Klostret blev opført, sandsynligvis i årene 1624-29, på fundamentet af en ældre kirkelig bygning fra det 16.årh. I 1898-1906 blev bygningerne grundlæggende fornyet og i 1978-79 igen restaureret. - Klosterets grundlægger var byens daværende ejer, Mikołaj Spytek Ligęza. Det var grundlæggerens tanke, at klosterkirken skulle være et mausoleum for hans slægt. Klosterkomplekset, der ved opførelsen havde forsvarskarakter - hvorom vidner de indtil vor tid bevarede skydeskår -, skulle fungere som forsvarsbastion i byens befæstningssystem, skabt af Ligęza. Klosterkirken blev bygget i sen renæssancestil, men dog med elementer af barokstil.

Lubomirski-borgen er fra slutningen af det 16.årh. Bygningen af borgen påbegyndtes af den daværende ejer af Rzeszów, Mikołaj Spytek Ligęza. Borgen blev bygget over en firkantet, nærmest rektangulær grundplan. Rundt om bygningen opførtes en ringmur med over 1,5 m tykkelse, hvori fandtes skydeskår. Byggeriet fortsattes under de nye ejere af byen, Lubomirski-slægten. Borgen blev udvidet og omgivet af en ny befæstning i sten med bastioner. Udbygningen og de nye befæstninger blev udført efter tegninger af Tylman van Gameren.

Rådhuset på torvet er sandsynligvis bygget før 1591 og med sikkerhed på fundamenterne af en tidligere bygning. Rådhusbygningen blev i det 18.årh. ændret og fremtrådte herefter i klassicistisk stil. 1897-98 blev bygningen grundlæggende ombygget og udbygget, bl.a. blev en tredje etage tilføjet.


Rådhuset ved torvet i Rzeszów

Synagogen i den gamle by er en mindre bygning med et karakteristisk tårn og tilbygninger. Synagogen er dækket med et stejlt tag og byggestilen er barok. Bygningen er opført ved overgangen mellem det 16. og 17.årh. Synagogen blev ødelagt under 2.verdenskrig og er siden genopbygget. P.t. rummer bygningen det amtslige arkiv.

Lubomirski-slægtens sommerpalads er opført ved overgangen mellem det 17. og 18.årh., tegnet af Tylman van Gameren. Det er bygget over en H-formet grundplan og er i 2 etager med mansardtag. I 1981-85 gennemgik det tidligere sommerpalads en omfattende restaurering og blev indrettet til det formål, det tjener nu, nemlig som filial af Musikakademiet i Kraków.

Den underjordiske turistrute. Da håndværk og handel fik et større omfang i middelalderens Rzeszów og markeder blev almindelige, opstod der et behov for at bygge varelagre og salgshaller, som man gjorde i andre byer. Imidlertid var pladsen hertil på torvet og omkring torvet meget begrænset. Derfor begyndte man at udgrave og bygge underjordiske rum til disse formål. Rummene, der lå i 2 - nogle steder 3 - niveauer og i op til 10 meters dybde, strakte sig under torvet, husene omkring torvet og delvis under de nærliggende gader. Udover varelagre blev de underjordiske rum også brugt som tilflugtssted under angreb på byen. Nogle af rummene er faldet sammen i tidens løb eller er blevet tilmuret. De tilbageværende rum er blevet forstærket under restaureringsarbejder fra 1960'erne og fremefter. De stabiliserede, underjordiske rum udgør nu den underjordiske turistrute. Denne rute er 213 meter lang og omfatter 34 rum. De ældste af de bevarede rum er fra det 15.årh. Ruten forbinder den nordlige, sydlige og østlige sektion af torvet. Indgangen til ruten findes bagved hus nr.12 på torvet; udgangen er på selve torvet tæt ved nr. 19. Der er adgang for grupper under ledelse af en guide. Temperaturen under jorden er ca. 8 grader C.


Indkvartering:

Wasza reklama
Deres reklame

Andre links til indkvartering:
Hotele i pensionaty

Spisesteder:
Baza gastronomiczna


Andre sider om Rzeszów:

Rzeszów
(Byens officielle side på polsk, engelsk og tysk)


Retur til: Podkarpacie

Copyright © 1997 Twardowska & Spangshus