Korsridderborge og bispeborge i det nordlige Polen


Borgen Malbork

Kort
over borgenes placering i de nye polske amter (regioner): (øverst fra venstre:) Pomorskie og Warminsko-Mazurskie samt (nederst:) Kujawsko-Pomorskie.

Barciany. -Bezławki. -Bierzgłowo. -Bobrowniki. -Braniewo. -Bratian. -Brodnica. -Bytów. -Czarne. -Człuchów. -Dąbrówno. -Działdowo. -Elbląg. -Frombork. -Giżycko. -Gniew. -Golub-Dobrzyń. -Grudziądz. -Jeziorany. -Kętrzyn. -Kowalewo Pomorskie. -Kurzętnik. -Kwidzyn. -Lębork. -Lidzbark Warmiński. -Lipienek. -Lubawa. -Malbork. -Morąg. -Nidzica. -Mała Nieszawka. -Nowy Jasiniec. -Nowe. -Olsztyn. -Olsztynek. -Ostróda. -Papowo Biskupie. -Pasłęk. -Pieniężno. -Pokrzywno. -Przezmark. -Radzyń Chełmiński. -Reszel. -Rogoźno. -Ryn. -Świecie. -Szczytno. -Szestno. -Sztum. -Szymbark. -Toruń. -Węgorzewo. -Zamek Kiszewski

Nedenfor følger en kort beskrivelse af de middelalderlige, gotiske borge i det nordlige Polen: korsridderborge og bispeborge, bygninger, der er karakteristiske for disse polske regioner, og som i dag tæller nogle af Polens største turistattraktioner.

Lokaliteter, hvor der er bygget korsridderborge:

I den historiske region Pomorze Gdańskie (omtrent det nuværende Pommerske Amt):
Lębork, Bytów, Czarne, Zamek Kiszewski, Gniew, Nowe, Grudziądz, Świecie.

I den historiske Kujawy-region og Chełmno-området (omtrent det nuværende Kujavisk-Pommerske Amt):
Radzyń Chełmiński, Nowy Jasiniec, Lipienek, Kowalewo Pom., Papowo Biskupie, Bierzgłowo, Toruń, Golub-Dobrzyń, Bobrowniki, Lubawa, Kurzętnik, Brodnica, Bratian, Dąbrówno, Mała Nieszawka, Rogoźno, Pokrzywno.

I de gamle regioner: Warmia og Mazury (omtrent det nuværende Warmisk-Masuriske Amt):
Elbląg, Malbork, Sztum, Pieniężno, Barciany, Pasłęk, Morąg, Lidzbark Warmiński, Jeziorany, Kętrzyn, Węgorzewo, Bezławki, Giżycko, Szestno, Ryn, Przezmark, Szymbark, Ostróda, Barciany, Olsztynek, Szczytno, Nidzica, Działdowo.

Lokaliteter, hvor der er bygget bispeborge:
I Warmia og Mazury:
Frombork, Braniewo, Jeziorany, Kurzętnik, Kwidzyń, Olsztyn, Pieniężno, Reszel.

De enkelte borge:

Barciany
I et sumpområde, hvor floden Liwna ofte går over sine bredder, anlagde den prusiske folkestamme barty en fæstning af træ til beskyttelse af deres bebyggelse; senere – i det 14.årh. – byggede korsridderne en muret borg på dette sted. Borgen blev opbygget med en nordlig hovedfløj på to etager til bebyggelse og en borggård, der på tre sider var omgivet af mure med fæstningstårne. Bl.a. de fremskudte fæstningstårne er forsynet med skydeskår.Borgen blev ombygget flere gange og mistede med tiden – og på grund af ødelæggelser, især i 1455 – sin militære betydning. Bevaret er især østfløjen med hovedporten samt nordfløjens murværk.
Foto: http://www.warownia.pl/Tla/Zdj/Barciany1.jpg

Bezławki
Korsridder-fæstning bygget ved slutningen af det 14.årh. Fæstningen blev senere ombygget til kirke. Bevaret er borgens grundplan samt de nederste partier af murene.
Foto: http://www.warownia.pl/Tla/Zdj/Bezlawki1.jpg

Bierzgłowo
Korsidderborg fra slutningen af det 13.årh. Af den oprindelige borg er i dag kun bevaret porten med indgangsportalen fra 1305 og forborgens porttårn.
Foto: http://www.warownia.pl/Tla/Zdj/Bierzgl1.jpg

Bobrowniki
Borgen var en murstensbygning beliggende ved floden Wisła’s bred og bygget af korsridderne mod slutningen af det 14.årh. I dag finder man på stedet kun ruiner af bygningen.

Braniewo
Borgen tilhørte de warmiske biskopper. Borgen i Braniewo blev – efter gentagne ombygninger – revet ned i det 19.årh. efter ordre fra de prøjsiske myndigheder. I dag er kun porttårnet bevaret. I sin tid sikrede denne bygning færdslen mellem den nedre og den øvre borg.
Foto: http://www.warownia.pl/Tla/Zdj/Braniewo1.jpg

Bratian
Denne korsridderborg blev bygget i midten af det 14.årh. i gotisk stil og med en firkantet grundplan. I det 19.årh. var bygningen i stærkt forfald. De sidste bygningsdele blev nedrevet i 1887. Kun enkelte murfragmenter med en højde på ca. 1 meter er bevaret. På stedet findes i dag en møllebygning.

Brodnica
Korsridderborg bygget i første halvdel af det 14.årh. Bevaret er kun den høje tårnbygning, fragmenter af portbygningen og fundamenter.

Bytów
Korsridderborg fra overgangen mellem det 14. og det 15.årh., beliggende på en høj bakke med udsigt over byenFæstningen er opført på en firkantet grundplan med en indre borggård og med fire hjørnetårne. Byggearbejdet blev ledet af den samme arkitekt, der projekterede stormestrenes palads i Malbork. Borgens bygninger er bevaret såvel som forsvarsværker og voldgrav. I dag rummer borgen et museum, kommunebiblioteket såvel som et stilfuldt hotel.
Foto: http://www.warownia.pl/Tla/Zdj/Bytow1.jpg

Czarne
Korsridderborg bygget ved overgangen fra det 14. til det 15.årh., hvoraf der i dag kun er bevaret fragmenter af ringmuren og de nederste partier af tårnet.

Człuchów
Denne korsridderborg, der blev bygget på en høj bakke, ved en sø, i midten af det 14.årh., blev i sin storhedstid sammenlignet med borgen i Malbork. Borgen var sæde for områdets komtur (kommandør eller provinsguvernør; ordensstaten opdeltes territorialt i komturier) og bestod af den egentlige borg (den øvre borg) og tre befæstede forborge, adskilt af voldgrave. Af den store borg er der i dag kun bevaret det høje tårn og dele af den øvre borg.

Borgen i Człuchów var omgivet af voldgrave, men i 1782 sænkedes vandstanden i søen med 4 meter og voldgravene tørrede ud. Besøgende kan i dag vandre op i det 46 m. høje, gotiske tårn, fra hvis top der er en panoramisk udsigt over omegnen. Borgens ene fløj er rekonstrueret. I borggården finder forskellige arrangementer og offentlige forestillinger sted.
Foto: http://www.warownia.pl/Tla/Zdj/Czluchow6.jpg

Dąbrówno
Korsridderborg fra det 14.årh. Bygningen nedbrændte i 1410, hvorefter en ny borg blev rejst i det 15.årh.; denne bygning blev ødelagt under krigshandlingerne i 1945. Ruiner forefindes.

Działdowo
Af den befæstede korsridderborg fra omkring 1350 er hovedbygningen samt dele af forsvarsmurene bevaret. Borgen blev ombygget i det 16.årh.; ødelagt i 1945.
Foto: http://www.warownia.pl/Tla/Zdj/Dzialdowo1.jpg

Elbląg
Korsridderborgen blev bygget omkring midten af det 13.årh. og byen Elbląg fik tilkendt købstadrettigheder og blev snart den vigtigste havneby i korsriddernes ordensstat. Borgen havde en meget repræsentativ rolle, idet den indtil 1309 var sæde for landsmesteren (Landmeister). I 1309 flyttede korsridderordenens stormester sit domicil fra Venezia til Malbork, og borgen i Elbląg blev sæde for ordenens hospitalsstormester. Indbyggerne i Elbląg, der var fjendtligt indstillet over for korsriddernes styre, erobrede i 1454 borgen og rev den ned, hvorefter de anerkendte den polske konges overherredømme over byen. I dag findes kun enkelte bygninger fra forborgen, der anvendes til museumsformål, således magasiner og kældre, samt fragmenter af forsvarsmurene.

Frombork
Forsvarsanlægget omkring den befæstede domkirke, kanonikatet og biskoppernes palads opstod i det 14. og 15.årh. Anlægget var omgivet af fæstningsmure. Ifølge traditionen skrev Mikołaj Kopernik (Copernicus) sit berømte værk: “Om himmellegemernes omløb” i et af fæstningstårnene.
Alle de oprindelige hovedelementer i bygningsværket er bevaret. De warmiske biskoppers residens fra det 15.årh. er i dag museum og er tilgængelig for offentligheden.
Foto: http://www.warownia.pl/Tla/Zdj/Frombork3.jpg

Giżycko
På det sted, hvor den baltiske folkestamme jacwingerne havde haft en befæstet by, byggede korsridderne en borg idet 14.årh. (omkring 1341). Borgen var sæde for ordenens hovedanklager. Anlægget bestod en beboelsesbygning og en firkantet borggård, omgivet af mure, bag hvilke der var anlagt voldgrave. Af de oprindelige bygninger forefindes i dag beboelsesbygningen, der i tidens løb er blevet ombygget flere gange.

Gniew
På Wisła’s venstre bred begyndte korsridderne byggeriet af en imponerende borg omkring 1282. Tidligere tilhørte Gniew cistercienserordenen i Oliwa. Cistercienserne havde fået Gniew-området af de pommerske fyrster. Korsridderborgen var en firfløjet bygning med en indre borggård. Anlægget var omgivet af mure og voldgrave. Den gotiske borgs bygningsmasse dominerer stadig bybilledet i Gniew. I dag rummer borgen et hotel- og konferencecenter.
Foto: http://www.zamek-gniew.pl/main1_zamek.html


Borgen i Golub-Dobrzyń. – Foto Jakob Hoffmann

Borgen blev bygget af korsridderne i det 14.århundredes første årti. Bygningen var firfløjet med en indre borggård. I årene 1616-1623 blev borgen ombygget i renæssancestil til brug for Anna Wazowna (Vasa), søster til den polske og svenske konge, Zygmunt (Sigismund).
I dag findes der i bygningerne et regionalmuseum, hotel og restaurant. I borggården organiseres ridderturneringer og i de store sale afholdes kostumeballer.

Grudziądz
I det 13.årh. byggede korsridderne en mægtig borg ved bredden af Wisła. Byggeriet begyndte med opførelsen af de væsentligste dele af den firfløjede borg i årene 1250-1260 og afsluttedes i 1299 med byggeriet af kapellet. I dag er kun bevaret rester af forsvarsmurene og en del af porten.
Foto: http://www.warownia.pl/Tla/Zdj/Grudz1.jpg

Jeziorany
I midten af det 14.årh. byggedes en gotisk borg, opført af biskopperne Jan I af Meissen og Jan II Styprock. En stor brand i 1783 ødelagde hele bygningen. De murdele, der stadig stod i 1905, blev på det tidspunkt brugt til opførelse af de bygninger, der nu står på stedet, og som rummer offentlige kontorer. Bevaret (som dele af de senere bygninger) er kældre, dele af vestfløjens mur og en del af tårnet.

Kętrzyn
Korsridderborgen blev bygget i 2.halvdel af det 14.årh. Den var et vigtigt sæde for ordenens embedsmænd og udgangspunkt for udfald mod Litauen. I 1454 gjorde den lokale befolkning oprør og ødelagde borgen. Borgen blev ombygget i det 17. og 19.årh., hvorved den gradvis skiftede udseeende; bl.a. blev mure og fæstningstårne revet ned. Som følge af krigshandlingerne i 1945 nedbrændte bygningen. Borgen er nu delvis rekonstrueret og rummer et museum.
Foto: http://www.warownia.pl/Tla/Zdj/Ketrzyn1.jpg

Kowalewo Pomorskie
På en høj ved en lille sø byggede korsridderordenen en befæstet borg omkring 1290 – med firkantet grundplan, forborg og omgivet af voldgrave. Borgen, der var sæde for korsridderordenens komtur (provinsguvernør) indtil 1410, blev ødelagt af den svenske hær ved slutningen af det 17.årh. Bevaret i dag er kun nogle få murrester ved foden af højen.

Kurzętnik
Omkring midten af det 14.årh. byggedes her på en høj en biskoppelig borg, tilhørende domkapitlet i Chełmno, udført af tilhuggede vandreblokke og mursten. Anlægget var traditionelt opdelt på en hovedborg og en forborg. Ødelagt i det 15.årh., genopbygget og igen ødelagt af svenskerne i det 17.årh. I dag er kun bevaret ruiner af murene.

Kwidzyn
Bispeborgen i Kwidzyn blev bygget i begyndelsen af det 14.årh., tilhørende det Pomesaniske Domkapitel. I 1854 påbegyndtes en rekonstruktion af hele anlægget, som nu rummer et museum for byen og borgen. Borganlægget i Kwidzyn udgør et fremragende eksempelpå middelalderlig forsvarsarkitektur. Borgen er bygget over en kvadratisk grundplan, med tårne og en indre borggård med søjlegange. Borgen står i forbindelse med den tidligere domkirke, der nu er sognekirke.

Lębork
I begyndelsen af det 14.årh. byggede korsridderordenen her en mindre borg, især til brug for ordenens administrative myndigheder, opført inden for byens befæstningsværker. Gennem borggården løb en møllekanal. Gennem tiderne skiftede bygningen mange gange ejer og udseende. Bevaret den dag i dag er bl.a. den ombyggede, toetages beboelsesbygning, borgmøllen og de oprindelige gotiske kælderrum. Hovedbygningen er i dag retsbygning.
Foto: http://www.warownia.pl/Tla/Zdj/Lebork1.jpg

Lidzbark Warmiński
I anden halvdel af det 14.årh., ca.1350-1401, byggedes en befæstet bispeborg. Borgen opførtes i en byggestil svarende til korsriddernes borge og bestod af hovedborg og forborg, hvoraf den første havde en stor borggård omgivet af fire bygningsfløje med buegange og hjørnetårne. Borgen var de warmiske biskoppers residens. Bygningerne har været ødelagt flere gange, men er altid blevet genopbygget – også efter de seneste ødelæggelser i 2.verdenskrig. Borgen kan defor nu beses i sin helhed – med enkelte ombygninger i barokstil. Bygningen, der i dag rummer det Warmiske Museum, er tilgængelig for offentligheden.
Fotos: http://www.warownia.pl/Tla/Zdj/Lidzbark1.jpg

Lipienek
Korsridderborgen blev bygget ved en sø i begyndelsen af det 14.årh. Hovedborgen havde en borggård, der var omgivet af mure, og til anlægget var knyttet en forborg. Den var et vigtigt center for ordenens administration og retsvæsen. Fra 1466 kom Lipienek på polske hænder og blev sæde for områdets starosta (omtrent = herredsfoged) .I dag er kun enkelte murfragmenter og kældre bevaret.

Lubawa
Den gotiske bispeborg i Lubawa byggedes i det 14.årh. (ca. 1302-26) af biskop Arnold som residens for biskopperne i Chełmno-området. Bygningen var udstyret med et tårn og omgivet af mure og voldgrave. I dag er kun rester af ringmuren samt granitportalen bevaret.

Malbork
Det mest berømte af de her nævnte bygningsværker er den imponerende borg i Malbork, der er et af de mest fremragende eksempler på middelalderlig, gotisk forsvarsarkitektur, opført i mursten. Efter rekonstruktion af de bygningsdele, der blev ødelagt i 1945, er bygningerne nu et museum, der i sin helhed kan beses af turister.
Borgen ligger på Nogat-flodens højre bred og er omgivet af høje fæstningsmure med porte og fæstningstårne. Hele borganlægget består af 3 borge: Højborgen (fra det 13.årh.), den mellemste borg (bygget på den tidl. forborg i det 14.årh.) og den nederste borg (forborgen; bygget i det 14.-15.årh.). Malbork var hovedstad i korsriddernes ordensstat fra 1309 til 1457 og sæde for ordenens stormester. Fra 1457-1772 var borgen på polske hænder og var sæde for den lokale starosta samt residens for de polske konger. Blandt de mest interessante rum i bygningerne kan nævnes: kapitelsalen, skatkammeret, refektoriet (spisesalen), 3 kapeller og sovekamrene.Indgangen til højborgen går over en vindebro ,og midt i borggården findes en 18 meter dyb brønd.
Fotos:
http://www.zamek.malbork.com.pl/index.php?m=01&p=03

Mała Nieszawka
Korsridderne, der var blevet hidkaldt af den polske fyrste, Konrad af Mazowsze, for at hjælpe med at slå prusernes angreb på Mazowsze tilbage, fik ret til at oprette en sikker, midlertidig bosættelse på Wisła’s venstre bred. Ordenen overtog flere besiddelser i Kujawy, herunder i Nieszawa. Den første borg fra omkring 1230 var forholdsvis lille og udført i træ. Denne blev mod slutningen af det 13.årh. afløst af en større bygning, et firkantet anlæg med tilhørende forborg – formentlig den første murede korsridderborg på polsk jord.Denne borg blev dog nedrevet af korsridderne selv efter 1422, da de efter nederlag til polakkerne måtte give afkald på deres ret til jord på Wisła’s venstre bred. I forbindelse med arkæologiske undersøgelser mellem 1975 og 1980 afdækkede man fragmenter af mure og kældre samt voldgrave hørende til den første korsridderborg.

Morąg
I det 14.årh. byggedes her en borg, der først og fremmest havde administrative funktioner. I dag er kun mindre fragmenter af den nordvestlige del bevaret: portfløjen, kældre, dele af forsvarsmuren.

Nidzica
Borgen i Nidzica byggedes i slutningen af det 14.årh. (ca. 1381-1400) og adskiller sig fra de tidligere opførte korsridderborge. Borgen har en mere verdslig end klosteragtig karakter. I borganlægget indgår en stor beboelsesbygning. Borgen led svære ødelæggelser under 2.verdenskrig. I årene 1960-1965 blev anlægget genopbygget.

I den rummelige borggård med buegange befinder sig en 29 m. dyb brønd. Borgen rummer i dag et hotel, café og udstillingssale.
Fotos: Nidzica . – Nidzica. Zamek prokuratorski

Nowe
Denne enkle korsridderborg blev bygget i 2.halvdel af det 14.årh. Kun beboelsesbygningen er bevaret i dag.
Foto: http://www.warownia.pl/Tla/Zdj/Nowe1.jpg

Nowy Jasiniec
Denne gotiske borg blev bygget i slutningen af det 14.årh. Borganlægget var omgivet af en voldgrav, der fik vand fra borgsøen. Kun dele af hovedbygningens murværk er bevaret i dag.
Se også: Koronowo / Nowy Jasiniec: Koronowo

Olsztyn
De warmiske biskoppers borg blev bygget i midten af det 14.årh. som sæde for kapitlets administratorer. Borgen adskilte sig med sin enkle byggeplan fra de hidtil da opførte, enorme korsridderborge. Borgen i Olsztyn bestod af en stor beboelsesbygning og en firkantet borggård, omgivet af mure. I årene 1516-1521 boede Mikolaj Kopernik (Copernicus) her, idet han fungerede som administrator af det warmiske domkapitels ejendomme. Han ledede personligt den indsats, der skulle sætte borgen i stand til at forsvare sig mod korsriddernes angreb i den krig, der førtes mod ordenen i 1519-21. I det 19.årh. nedrev tyskerne de befæstningsmæssige elementer af borganlægget. Bevaret er stadig hovedbygningerne (3 fløje) og det cylindriske tårn. I dag rummer borgen Museet for Warmia og Mazury med arkæologiske, etnografiske og naturhistoriske samlinger samt en kunstsamling.Man finder også her den astronomiske tavle, der blev fremstillet af Mikolaj Kopernik.

Olsztynek
Korsridderborgen blev bygget i første halvdel af det 14.årh. af komtur von Hohenstein og havde især administrative funktioner. I 1410 blev borgen erobret af de lokale indbyggere, der overgav den til den polske konge. Borgen er på grund af ødelæggelser blevet ombygget flere gange og har efterhånden mistet sin oprindelige, gotiske karakter. I nutiden har bygningen rummet forskellige offentlige institutioner, herunder et gymnasium.

Ostróda
Korsridderborgen blev opført i mursten i midten af det 14.årh. som sæde for komtur’en. Den firfløjede bygning med en firkantet indre borggård var omgivet af en voldgrav. På 1.etage i sydfløjen fandtes kapellet, refektoriet og komtur’ens bolig. I det 19.årh. blev borgen anvendt som rets- og kontorbygning, en del af rummene dog til boligformål.

Borgen blev brændt ned, da de tyske styrker trak sig tilbage i 1945. I efterkrigstiden (1974 ff) er borgen blevet genopbygget og udfylder nu rollen som kulturcenter i byen Ostróda. Bygningerne rummer således et mindre museum for borgens historie. Det lokale folkebibliotek har til huse på 1.sal i én af fløjene. En anden af fløjene rummer en restaurant. I borggården findes en friluftsscene.
Se også: Ostróda

Papowo Biskupie
Muret borganlæg bygget af korsridderne i begyndelsen af det 14.årh. Borgen var anlagt på en kvadratisk grundplan og forsynet med forborg. Bevaret er i dag kun dele af murene.

Pasłęk
Pasłęk: Bygningen af denne korsridderborg er afsluttet ca. 1320. Borgen blev flere gange ødelagt og påny genopbygget. Senest blev borgen alvorligt ødelagt ved en brand i 1945. I dag er borgen delvis genopbygget.

Pieniężno
Bispeborg bygget i det 14.århundrede. Bevaret i dag er en ødelagt bygning og ruiner af borgmuren.

Pokrzywno
Af borgen fra slutningen af det 13.årh. er kun bevaret nogle få rester af ringmuren og porttårnet samt kornlageret.

Przezmark
Af borgen fra begyndelsen af det 14.årh. er i dag kun bevaret et tårn og nogle få rester af hovedborgen.

Radzyń Chełmiński
Korsridderborgen blev bygget mod slutningen af det 13.årh. I dag er kun bevaret sydfløjens mur med to tårne og rester af murene omkring forborgen.

Reszel
I midten af det 14.århundrede blev bispeborgen bygget på den stejle, højre bred af floden Sajna. I dag rummer den restaurerede del af borgen et hotel, restaurant, cafe, kunstmuseum og museum.

Rogoźno
Borgen blev bygget mod slutningen af det 13.årh. og var et af korsridderstatens største borganlæg. Nu er kun det store porttårn og rester af forsvarsmuren bevaret.

Ryn
Korsridderborgen blev bygget på et højdedrag mellem to søer ved slutningen af det 14.årh. Borgen er blevet ombygget flere gange og mistede sin gotiske karakter; den blev ødelagt i 1945. I dag er borgen delvis genopbygget.

Szczytno
Af denne korsridderborg fra slutningen af det 14.årh. er kun rester af murene bevaret.

Szestno
Af den korsridderborg fra slutningen af det 14.årh. ses i dag kun de ødelagte kældre og ubetydelige rester af murene.

Sztum
Denne korsridderborg blev bygget i første halvdel af det 14.årh.og var sæde for korsridderordenens administrative myndigheder. Man kan stadig se hovedporten, ganske store rester af murene samt den nederste del af fængselstårnet.

Szymbark
Borgen blev bygget i anden halvdel af det 14.årh. som bispesæde, men blev overtaget af korsridderne. Borgen er opført på et grundareal på ca. 6500 m2. og adskiller sig meget fra de hidtidige korsridderborge. Borgens arkitektur slutter sig til den antikke tradition. Den første borg blev bygget på et rektangulært grundplan og havde 12 tårne. Borgen var beboet indtil 1945, men brændte i 1946. I dag er borgen én stor ruin.
Billeder:
http://www.ga.com.pl/szymbar1.htm
http://www.ga.com.pl/szymbar2.htm

Świecie
Świecie ved Wisła. Borgen blev bygget ved midten af det 14.årh. på floden Wisła´s venstre bred. I dag er borgen en ruin, hvor man kan se spor af forsvarsværker og voldgraven, omrids af murene samt et stort rundt tårn og en beboelsesfløj.

Toruń
Korsridderborgen blev bygget i anden halvdel af det 13.årh. Det var det første store, administrative center for ordenen på Wisła´s højre bred. I 1454 blev borgen revet ned af de oprørske indbyggere i byen Toruń og den blev aldrig siden genopbygget. I dag kan man se rester af borgmuren, et tårn og en mølle.

Węgorzewo
Korsridderborgen blev bygget ved slutningen af det 14.årh. og blev flere gange ombygget, hvorved den mistede sin forsvarsmæssige karakter. Borgen brændte i 1945. Bygningen rummer i dag et hotel.

Zamek Kiszewski
Af denne korsridderborg er kun murrester fra forborgen og porten tilbage. Ruinen er delvis under genopbygning.


Borgen i Nidzica

Om korsridderordenens og borgenes historie.

De gotiske borganlæg i området mellem Wisła’s nedre løb (med bifloder) og Riga-bugten opstod i det 13. til 15.årh. Antallet af borge er ca.120.
Bygningen af disse borge står i forbindelse med den på dette tidspunkt militært stærke korsridderstat.
Korsridderstaten opstod på de prusiske stammers landområde. Pruserne havde ikke en egentlig statsdannelse. Samfundet var således baseret på stammer og familier.
Ved slutningen af det 10.årh. havde prusernes naboer, Polen og Rusland, allerede deres egne stater og centrale myndigheder. Pruserne udgjorde på den ene side en trussel mod de nye staters grænser og var på den anden side et interessant mål for erobring. At nedkæmpe dette folk, der sprogligt adskilte sig fra de slaviske polakker og russere, var imidlertid ikke en let opgave, fordi de tætte urskove og vidtstrakte sumpe på deres landområde udgjorde et naturligt forsvar.
De polske forsøg i tiden indtil det 13.årh. på at vinde indflydelse hos pruserne gennem indførelse af kristendommen gav ikke resultat. I begyndelsen af det 13.årh. påtog cisterciensermunken Christian sig en paveligt støttet mission med det formål at kristne pruserne ved hjælp af ordensriddere. Dette mål skulle nås ved en væbnet erobring af de prusiske landområder og oprettelse af en kirkelig stat.
Dette initiativ var en hindring for fremtidig polsk indflydelse i det prusiske område.
Den polske fyrste, Konrad Mazowiecki, foretog dog samtidig på egen hånd aktiviteter, der havde til formål at kristne pruserne og fremme polakkernes politiske indflydelse i området. I denne sag fandt Konrad en forbundsfælle i en ridderorden, der oprindeligt var blevet oprettet for at beskytte pilgrimme på rejse til det Hellige Land. Denne orden, Orden der Ritter des Hospitals St. Marien des deutschen Hauses, sædvanligvis kaldet Korsridderordenen efter det korstegn, som ordensridderne bar på deres kapper, bosatte sig efter invitiation fra Konrad på et landområde, som han havde overdraget dem, nemlig Chełmno-området. Ordensridderne, der kom fra Thüringen, hvor de havde deres ejendomme, var den tyske kejser Friedrich II’s undersåtter. I året 1226, straks efter at de havde indgået aftalen med Konrad, henvendte de sig i al hemmelighed til kejseren og fik udstedt et privilegium, der gav ordenens stormester rettigheder og bemyndigelser som en fyrste under kejserriget.
Dette betød, at korsridderne fra begyndelsen havde til hensigt at skabe deres egen ordensstat.
Allerede efter få år havde korsridderne succes med nedkæmpelsen af pruserne. Skønt der i de første års felttog mod pruserne primært deltog riddere fra Mazowsze, Kujawy og Pommern, så fulgte herpå lynhurtigt en voldsom tilstrømning af tyske riddere. I 1234 fastslog paven, at de landområder, der var erobret af korsridderne, var “Sankt Peters ejendom”. I 1244 oprettede paven 4 bispedømmer og opdelte landet, således at Korsridderordenen fik to trediedele og biskopperne resten.
Nedkæmpelsen af pruserne med korset – men først og fremmest med sværdet, varede ca. 50 år. Til de affolkede områder ankom bosættere først og fremmest fra Tyskland, men senere også fra Holland samt fra Polen: Kujawy, Mazowsze og Podlasie.
I denne periode opstod de solidt murede og befæstede borganlæg, korsridderborge såvel som kirkelige borge.
Korsridderborgene blev bygget dels på lokaliteter, hvor de prusiske stammer tidligere havde anlagt befæstede bebyggelser, dels på lokaliteter af slavisk oprindelse i Pommern og Kujawy. Alle befæstninger var bygget på steder, hvor de naturlige omgivelser var med til at vanskeliggøre adgangen til borgen. De blev bygget på højdedrag, hvorfra det var let at få øje på alle, der nærmede sig, på høje flodskrænter eller i flodernes krumninger, på fast grund omgivet af sumpe. Korsridderne indtog de allerede opførte befæstningsanlæg og i løbet af kort tid byggede de på samme sted nye, solidt murede borganlæg af marksten og mursten – eller udelukkende mursten.
De fleste borganlæg var ret ensartede i arkitektonisk henseende. De blev bygget over en firkantet grundplan med en indre borggård. Fæstningsmurene omgav enten hele komplekset som selvstændige mure eller de var en del af det grundlæggende, firkantede bygningsanlæg. Det hele var omgivet af en voldgrav, der ofte stod i forbindelse med en flod eller en sø. I centrum stod hovedborgen, der bl.a. rummede ordensbrødrenes boliger. Udenfor hovedborgen byggedes en forborg, der rummede avlsbygninger og bygninger til andre praktiske formål; forborgen var også omgivet af en forsvarsmur. Indgangen til borgen gik over en vindebro og gennem porttårnet. Disse porttårne var meget høje og tjente også som observationspunkt for borganlægget.
Borgene er et glimrende eksempel på arkitekturstilen i den sene middelalder, gotikken. Set udefra er der tale om murstensbygninger med karakteristiske støttemure og spidsbuede vinduer. Indendørs ses de karakteristiske lofter med krydshvælvinger og ribber.
Efter at korsridderne havde opbygget deres stærke stat i prusernes land forsøgte de også at underlægge sig nærliggende landområder, både polske, litauiske og russiske.
I 1410 udkæmpedes et stort slag ved Grunwald, hvor en polsk-litauisk hær grundigt nedkæmpede en stor korsridderhær, der iøvrigt fik hjælp af riddere fra andre dele af Europa.
Efter dette nederlag bestod korsridderstaten endnu i over 100 år.
I 1525 blev korsridderordenen opløst som følge af Kraków-traktaten, og dens sidste stormester, Alberg Hohenzollern, blev verdsligt overhoved for Hertugdømmet Preussen og underlagt Polen.
I 1701 opstod den preussiske stat ved sammenlægning af Hertugdømmet Preussen og Brandenburg.
Mange borge blev ødelagt i forbindelse med korsridderstatens forfald i midten af det 15.årh. I nogle tilfælde blev ruinerne brugt som grundlag for andre, senere bygninger. Andre borge blev – p.g.a. de solide mure – anvendt som fængsler.
Mod slutningen af det 19.årh. begyndte preussiske intellektuelle at arbejde for genopbygning af adskillige af borgene.
Også i dag forsøger man, hvor det overhovedet er økonomisk muligt, at genskabe borgenes oprindelige udseende.
———————-
Maryla Twardowska-Spangshus

Litteratur

Guerquin, Bohdan: Zamki w Polsce. Warszawa, 1984. 348 s., ill.
Borkowski, Jacek: Zamki Państwa Krzyżackiego. Die Burgen im Kreuzritterstaat. Warszawa, 1999. 143 s., ill.

Links

Organizacja : Polskie Zamki Gotyckie
Zamki i warownie Polski
Die Burgen des Deutschen Ordens in Preußen
Polskie zamki

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software