Świebodzice


Torvet i Świebodzice. – Photo by: Piotr Marynowski / Wikimedia Commons / CC-BY-SA-3.0, Świebodzice – Rynek (06), CC BY-SA 3.0

Afstande i km

Strzegom
13 km n, 21 km nv, 54 km nv, 29 km sv, 53 km nø, 14 km ø, 10 km sv, 74 km nø

Indbyggertal

23.292 (2011)

Beliggenhed og historie

Świebodzice ligger i det sydlige Polen, i det Nedreschlesiske Amt, sydvest for Wrocław.
Byen er beliggende mellem 280 og 425 m.o.h., lige nordøst for bjergområdet Góry Wałbrzyskie (Wałbrzych-bjergene).

Byen omtales første gang i 1203. Man ved at Wroclaw-bispen Wawrzyniec indviede Sankt Nikolajs Kirke i 1228. I 1242 omtales en fyrsteborg i Świebodzice. Købstadrettigheder fik byen på et tidspunkt før 1279. Świebodzice indlemmes i fyrstendømmet Jawor-Świdnica i 1293. Byen og hele fyrstendømmet kom i 1392 under tjekkisk styre.
Den tjekkiske konge Vladislav II Jagellonský solgte i 1509 Świebodzice og borgen Książ til Konrad Hochberg, der tilhørte en af de rigeste slægter i Schlesien. Under trediveårs-krigen (1618-1648) blev byen udplyndret af de svenske tropper.
Fra 1745 var Świebodzice en del af Preussen. I 1843 åbnedes jernbanelinien Wroclaw-Świebodzice. Gustav Becker grundlagde i 1847 et værksted for reparation af ure, hvor han også fremstillede ure. Fra 1850 udvikledes hans værksted til en stor urfabrik, og hans ure blev kendt over hele verden. Fabrikken virkede helt til 1935.
Under 2.verdenskrig fandtes i byen en filial af den tyske koncentrationslejr Gross-Rosen (hovedlejren lå i Rogoźnica nordvest for Strzegom).
I 1990 gennemførtes det første frie kommunalvalg efter krigen. I 1997 og 2002 ramtes byen af omfattende oversvømmelser.

Turistattraktioner

Seværdigheder i udvalg:

Rådhuset og torvet
Rådhusets placering midt på torvet var typisk for byer, opstået i middelalderen. Torvet havde som andre steder en funktion som handelsplads. På grund af en stor brand i 1774, der ødelagde det meste af byen, er bygningerne ved torvet ikke ældre end overgangen mellem det 18. og 19.årh. Branden i 1774 ødelagde også rådhuset og herunder byens arkiv med værdifulde dokumenter om byens historie. Det nuværende rådhus blev tegnet af arkitekten Christian Schultz og opført i 1781 i klassicistisk stil. Siden er der foretaget flere renoveringer af bygningen.

Bymuren
Świebodzice har en af de bedst bevarede bybefæstninger fra middelalderen. De bevarede dele af bymuren stammer fra det 15.årh. Befæstningerne blev senere trinvis udbygget, således at de ved slutningen af det 18.årh. omfattede bymuren med 10 forsvarstårne og 3 porte samt befæstningen af borgen. Bymuren og tårnene var bygget af marksten og muren var – og er -forsynet med kreneleringer. Befæstningssystemet blev forøget med jordvolde og en voldgrav. Bymuren og den øvrige befæstning omkring byen viste sig at være effektiv, omend det i 1427, hvor hussiternes angreb blev afværget, ikke altid var muligt at forsvare byen. Trods flere brande og franskmændenes forsøg på at rive muren ned i 1809, så blev ca 80 % af befæstningen bevaret og udgør i dag et af de mest komplette byforsvarsanlæg i landet. Man kan bl.a. betragte fragmentet ved Piłsudski-gaden. Bystyret har vedtaget en plan, der bl.a. skal omfatte rekonstruktion af manglende fragmenter, hvorefter anlægget vil blive tilgængeligt for turister i sin helhed.

Sankt Nikolaj Kirke
Kirkens historie begynder i det 13.årh. Den af Wroclaw-bispen i 1228 indviede kirke var med til at udvikle den lille bebyggelse til en egentlig by. En stor brand i byen ødelagde imidlertid kirken i den grad at kun koret stod tilbage, hvis sidemure derfor er den ældste, romanske, del af den nuværende kirke. Sankt Nikolaj Kirke blev genopbygget i det 15.årh.

Sankt Peter og Pauls KIrke
var tidligere en evangelisk kirke, opført 1776-79 i klassicistisk stil over en korsformet grundplan.


Ruinerne af Sankt Annas Kirke. Photo by: R4venger, Kościół św. Anny XII 01, CC BY-SA 3.0 PL

Ruinerne af Sankt Annas Kirke
i bydelen Pełcznica. Af denne kirke er kun en ruin tilbage. Det var en etskibet, rund, forsvarskirke Den stammer fra overgangen mellem det 12. og det 13.årh. og er dermed den ældste kirkelige bygning i det nuværende Świebodzice. Kirken var bygget af marksten. I slutningen af det 14.årh. blev kirken ombygget fra romansk til gotisk stil.

Frans af Assisi’s Kirke
I bydelen Ciernie er opført i første halvdel af det 13.årh. og siden – i det 15.årh. – ombygget fra romansk til gotisk stil.

Seidel-familiens Palæ
Byggeriet af palæet påbegyndtes af Hugo von Kramst i 1858, men blev afsluttet af Robert Seidel i 1875. I dag rummer bygningen et forsorgshjem for handicappede børn, der drives af en nonneorden: Notre Dame Søstrene. Palæet er omgivet af en fredet park.

Borgen
Borgen i Świebodzice eksisterer ikke mere. Men på grundlag af visse dokumenter samt visse tegninger af byen fra 1700-tallet er det påvist, at en sådan borg fandtes og at dens historie gik tilbage til 1200-tallet. I dag er der ikke noget spor efter den – i hvert fald ikke over jorden. Det er sandsynligt, at der findes rester af fundamenter under jorden. Borgen er formentlig – sammen med mange andre bygninger i byen – gået tabt ved en brand, hvorefter resterne er blevet sammenbygget med nabohusene, eller resterne har efter talrige ombygninger fuldstændigt skiftet karakter.

Omegnen

Bjerge:
Mod sydvest ligger bjergområdet Góry Wałbrzyskie (Wałbrzych-bjergene), der strækker sig mod nordvest ( hvor de går over i Góry Kaczawskie) og sydøst (hvor de går over i Góry Sowie)

Floder:
Floden Pełcznica løber gennem byen. Den udspringer nord for Wałbrzych og løber mod nord/nordøst for at løbe ud i Strzegomka øst for Strzegom. Floden er kun 39 km lang.

Borge:
Den imponerende borg Książ (fra det 13.årh.) ligger sydvest for byen. Det er den trediestørste borgbygning i Polen.

Indkvartering

Booking.com
Świebodzice – på polsk, engelsk, tysk og russisk

Spisesteder:

Świebodzice – på polsk, engelsk, tysk og russisk

Andre internetsider og kilder

Świebodzice – på polsk, engelsk, tysk og russisk

Kort
Świebodzice
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software