Piotrków Trybunalski


Torvet i Piotrków Trybunalski med navnet “Rynek Trybunalski”

Afstande i km

Końskie
59 km sø, 64 km nv, 26 km sv, 89 km sv, 98 km sø, 87 km sv, 43 km nv, 44 km sø, 42 km nv, 48 km sv, 76 km nv, 14 km sø, 31 km nø, 97 km sv, 60 km nv, 79 km nv

Indbyggertal

81.000 (2006)

Beliggenhed og historie

Piotrków Trybunalski ligger i den centrale Łódź-region, sydøst for hovedbyen af samme navn. Umiddelbart øst for Piotrków Trybunalski er et større område udlagt som landskabspark (Sulejowski Park Krajobrazowy, herunder en langstrakt sø (Jezioro Sulejowskie). (Se også: Sulejów ).
Piotrków Trybunalski findes tidligst omtalt i en kilde fra 1217 (der iøvrigt vedrørte det nærliggende cistercienserkloster i Sulejów). Første del af bynavnet går tilbage til navnet på den sandsynlige grundlægger af byen: den polske stormand Piotr Dunin Włostowic (visse kilder, herunder krønikeskriveren Długosz, hævder iøvrigt, at denne slægt har sin oprindelse i Danmark). Anden del af byens navn skyldes “Trybunał Koronny” (“Krontribunalet”), den højeste retsinstans (appeldomstol) for adelstanden i den daværende polske stat, indført i 1578. Krontribunalet trådte sammen i Piotrków fra 1578 og indtil Polens deling i slutningen af det 18.årh. – samt i flg. andre byer: Lublin, Łuck, Wilno, Nowogródek og Mińsk.
Piotrków var anerkendt som købstad i begyndelsen af 1300-tallet og formentlig endnu tidligere; desværre gik dokumenterne vedrørende byen tabt under en brand omkring år 1400, der ødelagde både bygninger og en del af den bymur, der var opført i 2.halvdel af det 14.årh.
I det 15. og 16.årh. begyndte den polske adels generalforsamlinger i Piotrków såvel som samlingerne i Sejm (nationalforsamlingen) og senere møderne i Krontribunalet (se ovenfor). Kong Władysław Jagiełło bekræftede i 1404 byens tidligere købstadprivilegier og gav garantier for Piotrków’s selvstyre og kongens støtte til byen. I Piotrków anerkendte korsriddernes stormestre for første gang officielt den polske stats overhøjhed.
På en generalforsamling indkaldt af kong Jan Olbracht til afholdelse i Piotrków i 1493 skete den endelige fastlæggelse af den polske nationalforsamlings struktur, nemlig som bestående af et deputeretkammer og et senat. På dette tidspunkt fungerede Piotrków således på en vis måde som Polens anden – politiske – hovedstad. Det 15. og 16.årh. var den bedste tid i byens historie; ved slutningen af det 16.årh. var befolkningstallet vokset til over 3000.
Byens nedgangstid begyndte i det 17. og 18.årh. med krigene med Sverige samt brande, især en stor brand i 1786, der ødelagde store dele af den gamle by. Størstedelen af bymuren blev nedrevet før 1827. Ved overgangen mellem det 17. og 18.årh. opstod dog jesuiterkollegiet, der uddannede den adelige ungdom fra store dele af landet.
Efter Polens deling og indtil 1.verdenskrig var Piotrków under russisk styre; i denne periode fik byen en fornyet betydning som sæde for de lokale myndigheder i det i 1867 oprettede Piotrków Guvernement. En jernbane fra Warszawa førtes gennem byen og mellem jernbanelinien og den gamle bydel opstod et nyt centrum; befolkningstallet voksede til 40.000.
Under 1.verdenskrig var Piotrków under østrig-ungarsk besættelse. Byen blev center for en fornyet, patriotisk virksomhed og rekruttering af mandskab til de Polske Legioner. Her fandtes legionernes hovedkvarter og Nationalkomiteens krigsdepartement.
I det nye og frie Polen efter 1918 var Piotrków distriktshovedby under Łódź Amt, men mistede iøvrigt sin tidligere administrative og politiske betydning.
Under 2.verdenskrig var Piotrków center for en vel organiseret modstandskamp mod besættelsesstyrkerne. Som følge af den tyske besættelse led byen menneskelige tab på ca. 30% af befolkningen som helhed og næsten 100% af den jødiske befolkning.
Fra 1945 til 1975 var Piotrków distriktsby i Łódź Amt, fra 1975 til 1999 var den hovedby i et selvstændigt amt, hvorefter Piotrków vendte tilbage til sin status som distriktsby, men med rige, politiske og kulturelle traditioner.

Turistattraktioner

Den gamle by i Piotrków Trybynalski blev ved overgangen mellem det 14. og 15. århundrede omgivet af en forsvarsmur, hvoraf rester stadig kan ses.

Borgen:
Borgen blev opført 1511-1519 som residens for kong Zygmunt den Gamle i forbindelse med Sejm’ens samlinger i Piotrków. Denne renæssancebygning har en atypisk form som et tårn. På borgen modtog kongen senatorer såvel som repræsentanter for andre landes regeringer. Nær borgen fandtes bygninger med mødelokaler for deputeretkammeret og senatet samt et hus, hvor dronningen kunne opholde sig. I dag er borgen sæde for et regionalmuseum.

Pałac Bykowskich:
Dette slot opstod i 1604 ved en ombygning af den tidligere gotiske borgbygning på stedet. Det ejedes i det 15.-17.årh. af slægten Bykowski.

Dominikanersøstrenes kloster:
Klosteret for Dominikanersøstrenes orden blev bygget i 1.halvdel af det 17.årh. op mod den vestlige del af bymuren.


Dominikanersøstrenes kloster ved den vestlige bymur

På grund af denne placering, der i sin tid mødte stor modstand i byen, er denne del af bymuren blevet bevaret. Klosterets bygning i barokstil frembyder sammen med den gamle bymur et malerisk skue i byens centrum.

Sankt Franciszek Ksawery-kirken:
På kirkens hovedalter findes billedet “Den Trøsterige Gudsmoder” (Matka Boska Pocieszenia), også kaldet Trybunalska.


Sankt Franciszek Ksawery-kirken

Billedet er malet på træ omkring 1600; i det 17. og 18.årh. var billedet ophængt i rådhusets kapel på de tidspunkter, hvor retten (Trybunał Koronny = “Krontribunalet”) holdt sine møder.

Det tidligere jesuiterklosters bygning:
Bygningen af dette klosterkompleks, herunder Sankt Franciszek Ksawery-kirken og kollegiet blev påbegyndt i 1695 og fortsatte helt til ordenens ophævelse i 1773, kun afbrudt af krigshandlinger og brande.


Jesuiterklosteret

Andre klostre i byen:
Bernardinerklosteret (fra 1624)
Piaristklosteret (fra slutningen af det 17.årh.)

Sankt Jakobs Kirke:
Sankt Jakobs Kirke er en gotisk bygning med et kirkeskib fra 2.halvdel af det 16.årh.og et massivt tårn fra begyndelsen af det 15.årh. samt kapeller, der er tilbygget i det 15. og 17.årh. På hovedalteret ses det sengotiske billede “Den hensovede Gudsmoder”, malet før 1520 i Kraków og foræret til sognekirken i Piotrków af dronning Bona.

Sankt Jakobs Kirke (sognekirke)

Sankt Jakobs Kirke havde en særlig betydning i det 15. og 16.årh., idet samlingerne af Sejm i Piotrków og senere møderne i Krontribunalet (indtil 1792) alle blev indledt med en festgudstjeneste i denne kirke.


Statue af Mikołaj Kopernik (Copernicus)

Indkvartering

Booking.com
Piotrków Trybunalski (polsk, engelsk, tysk, fransk og russisk) – med download af meget omfattende PDF-brochure for turister


Det Hellige Kors’ Ophøjelses Kirke i Piotrków

Andre internetsider og kilder

Piotrków Trybunalski (polsk, engelsk, tysk, fransk og russisk)

Kort
Piotrków Trybunalski
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software