Wągrowiec


Torvet i Wągrowiec, set mod sydøst. – Photo by: János Korom Dr. on Flickr

Afstande i km

Szamotuły
54 km sv,
Chodzież
34 km nv, 72 km nø, 44 km sø, 108 km ø, 37 km v, 76 km nv, 60 km sv, 16 km sv, 29 km v, 62 km s, 40 km nø

Indbyggertal

25.313 (2011)

Beliggenhed og historie

Byen Wągrowiec ligger i Wielkopolska Amt, nordøst for Poznań.

Wągrowiec opstod omkring år 1300. I 1319 blev Wągrowiec og omegnen købt af Cistercienserordenen. Wągrowiec blev anerkendt som købstad (og indbyggerne som “borgere”) i 1381. I 1396 flyttede cistercienserne deres sæde fra Łękno nordøst for Wągrowiec til selve Wągrowiec. Ordenen byggede et nyt kloster i den vestlige del af byen.
I det 17.årh. virkede Sankt Maria Magdalena-skolen i Wągrowiec; skolen hørte under Cistercienserkirken. Tidligere – i 1500-tallet – fandtes der dog også en cistercienserskole i byen.
Fra 1793 befandt byen sig under preussisk styre. Byens tyske navn var Wongrowitz; på det tidspunkt boede der kun 612 personer i byen. Som følge af konfiskationen af klostrenes ejendomme blev kongen af Preussen nu ejer af Wągrowiec.
Det 19.årh. bragte adskillige erhvervsmæssige fremskridt med sig. Indbyggertallet i 1881 var steget til 4392.
1.september 1939, ved begyndelsen på 2.verdenskrig, blev Wągrowiec bombet af det tyske luftvåben, Luftwaffe. Flere mennesker omkom ved bombardementet, og bl.a. rådhuset blev ødelagt. Få dage efter trængte tyske soldater ind i byen. I løbet af krigen blev byen næsten affolket pga. besættelsen og forfølgelsen af indbyggerne.
Efter befrielsen i januar 1945 oplevede Wągrowiec en stadig udvikling, og befolkningstallet steg til 25.313 i 2011.

Stanislaw Przybyszewski:
Stanislaw Przybyszewski (født 7. maj 1868 i landsbyen Łojewo (syd-sydøst for Inowrocław) død 23. november 1927 i Jaronty) var en polsk forfatter som både skrev på tysk og polsk. Przybyszewski gik i gymnasiet i Wągrowiec. Han var en af de første ekspressionister inden for litteraturen. Han er også anset som en vigtig formidler mellem tysk og slavisk litteratur. I 1890’erne, hvor forfatteren opholdt sig i Berlin, opstod her en skandinavisk kunsterkoloni, hvortil hørte Strindberg, Drachmann, Edvard Munch m.fl. Da Strindberg i 1893 forlod Berlin, fortsatte kredsen omkring Przybyszewski. Også i 1893 blev Przybyszewski gift med den norske Dagny Juel. I perioder var parret bosat i Norge. I 1898 blev Przybyszewski redaktør af det polsksprogede tidsskrift “Życie” (Livet), som blev udgivet i Kraków, der dengang hørte til Østrig, og Przybyszewski blev midtpunktet i kunstnerkredsen “Det unge Polen”. Efter drabet på Dagny Juel i 1901 flyttede Przybyszewski til Warszawa, hvor han i 1905 blev gift med Jadwiga Kasprowicz.

Jakub Wujek:
Jakub Wujek (1541-1597), dr.theol., rektor for Jesuiterkollegiet i Poznań, forfatter og oversætter af bibelen til polsk, blev født i Wągrowiec i 1541. Hans første skoleår tilbragte han ved cistercienserskolen i denne by. Fra 1584 påbegyndte han oversættelsen til polsk af den latinske version af bibelen, den såkaldte Vulgata. Den samlede polske oversættelse udkom først i 1599, 2 år efter Wujek’s død. Gennem 3 og et halvt århundrede var denne oversættelse den officielle katolske udgave af bibelen i Polen.


Byen Wągrowiec’ byvåben. – Photo by: UM w Wągrowcu, RGB calculation Poznaniak, SVG conversion JDavid, POL Wągrowiec COA 1, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons

Turistattraktioner

Seværdigheder i udvalg:

Cistercienserklosteret
Det tidligere cistercienserkloster er fra slutningen af det 18.årh. Hertil hører Jomfru Marias Himmelfarts Kirke. Fra ca. 1392 til 1836 hørte klosteret til Cistercienserordenen. Den oprindelige bygning, der blev fuldført i slutningen af det 14.årh., blev næsten fuldstændigt ødelagt ved en brand i 1747. Genopbygningen var først tilendebragt omkring år 1800. Efter gennemførelsen af sekulariseringen i 1835-36 blev der i de tidligere klosterbygninger indrettet distriktsdomstol samt fængsel, mens klosterkirken kom til at fungere som sognekirke. Ved slutningen af 2.verdenskrig, i januar 1945, blev bygningerne ødelagt af en brand. Det tidligere kloster blev dog restaureret i efterkrigstiden. I kirken bør man bl.a. bemærke en sengotisk skulptur fra begyndelsen af det 16.årh., der forestiller Jomfru Maria med barnet. I den tidligere cistercienserkirke kan man også besøge krypten, hvor munkene blev begravet. I midten af den af korsgange omgivne klostergård findes klosterets brønd.

Sankt Jakobs Kirke
Bygningen af den ældste eksisterende kirke i byen blev påbegyndt i det 16.årh. – på stedet for en tidligere træbygget kirke. Den nuværende kirke er opført i sengotisk stil med gavle i tidlig renæssancestil. Bygningen er opført i mursten samt med udnyttelse af granitsten, der stammede fra nedrivningen af det tidligere kloster i Łekno. Ved vest- og sydfacaden findes små cylindriske tårne. Kirken har 9 værdifulde altre, hvoraf det ældste er fra det 16.årh. Ved kirken står et særligt smukt klokketårn fra 1847. Tårnet er træbygget men dog med stenbygget basis; det blev restaureret i 2004.

Regionalmuseet
Det nuværende regionalmuseum har til huse i en fredet bygning fra slutningen af det 18.årh. – kaldet “Opatówka”, fordi det tidligere var residens for abbeden (polsk: opat) ved cistercienserklosteret i byen. Ved renoveringen har man stort set bevaret bygningens arkitektur og rumfordelingen. Museet rummer ca. 3500 museumsgenstande. Der er faste såvel som tidsbegrænsede udstillinger ligesom museet driver en velbesøgt undervisningsvirksomhed. Blandt museets andre aktiviteter er den årlige, og meget populære, Wągrowiec Cistercienser Festival – over to dage.

Mindesmærke for Jakub Wujek
Mindesmærket for Jakub Wujek er udformet i sandsten og blev afsløret og indviet i 1973 af kardinal Wyszyński. – Se omtalen af Jakub Wujek ovenfor.

Udsigtstårnet
Brandstationens fredede tårn blev restaureret i 2008 og rummer nu et museum for brandvæsenet i Wągrowiec, og på toppen af tårnet er der en udsigtsplads, hvorfra byens maleriske panorama kan beundres. Udover plancher vedr. det lokale brandvæsens historie omfatter museet også gammelt brandslukningudstyr og gamle brandbiler samt brandmandsuniformer.

Det dansende springvand på torvet
Byens torv er efter en restaurering i 2009 påny blevet det attraktive og populære samlingssted, hvor forskellige arrangementer af kulturel. kunstnerisk og social karakter finder sted. En af attraktionerne er det såkaldte “Dansende springvand”, der bevæger sig i takt til musikken med ledsagelse af lyseffekter. På musikrepertoiret er der ialt 10 værker, der skifter i tilfældig rækkefølge.

De krydsende floder
I byens centrum kan man se et interessant fænomen, der består i to floder (Wełna og Nielba), der krydser hinanden i en ret vinkel. Der er dog her ikke tale om et naturligt men et menneskeskabt fænomen.

Durowo-søen (Jezioro Durowskie)
Durowo-søen er en langstrakt sø (nord-syd), hvis sydlige del strækker sig ind i selve byområdet.

Aquapark
Byens vandland, Aquapark Wągrowiec, ligger i byens nordvestlige del, på Durowo-søens østlige bred.

Omegnen

Søer:
Wągrowiec er beliggende i det storpolske sølandskab. Søerne er fortrinsvis opstået ved slutningen af den sidste istid. De søer der ligger lige omkring byområdet er Durowo, Łęgowo og Rgielsko.
Durowo-søen (se også ovenfor) strækker sig over ca. 150 ha. Ved østbredden findes en promenade og byens badestrand, ved vestbredden en lille bådehavn og et rehabiliteringscenter.
Rgielsko-søen ligger nordøst for byen og er på ca. 147 ha. Floden Nielba har sit indløb i søen på østbredden og sit udløb på sydsiden.
Łęgowo-søen ligger umiddelbart sydvest for Wągrowiec.

Skove:
Syd, vest og nord for byen findes et stort skovområde med blandet trævækst.
Vest for byen ligger Naturreservatet Dębina med en bestand af gamle egetræer af arten Stilk-Eg eller Almindelig Eg. Disse egetræer kan blive over 30 m. høje og op til 800 år gamle men bliver dog sjældent over 375 år. Mange af træerne i Dębina Naturreservat er over 270 år. Det mest bemærkelsesværdige af træerne kaldes “Korfanty”; det har et stammeomfang på 390 cm. og en højde på 34 m.

Floder
Wełna er en højre biflod til Warta.
Nielba (der kommer fra Rgielsko-søen, gennem Rgielsko og Wągrowiec), er en venstre biflod til Wełna, 7 km lang.

Sankt Wojciech’s Sten (Kamień św. Wojciecha)
er en af de største vandreblokke i Europa. Den er bragt hertil af indlandsisen og ligger nu i landsbyen Budziejewko (12 km sydøst for Wągrowiec). Stenen er af rød granit og måler 7,5 gange 4,7 m med en højde på 1,3 m over jorden og 2,7 m under jorden. Stenens omfang er 20,5 m.

Kirken i Tarnowo Paluckie
Cirka 6 km nordøst for Wągrowiec ligger den maleriske landsby Tarnowo Paluckie. Her findes den ældste, træbyggede kirke i Polen. Kirken antages at være bygget i sidste kvartal af det 14.årh.

Indkvartering

Booking.com
Wągrowiec – på polsk, engelsk og tysk

Spisesteder:

Wągrowiec – på polsk, engelsk og tysk

Andre internetsider og kilder

Wągrowiec – på polsk, engelsk og tysk

Kort
Wągrowiec
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software