Gdynia


Skoleskibet “Dar Młodzieży”, Gdynia. – Foto: Jakob Hoffmann

Afstande i km

Jastarnia
63 km nø,
Żukowo
23 km sv,
Nowy Dwór Gdański
56 km sø,
Puck
34 km nv,
Hel
77 km nø,
Władysławowo
44 km nv, 93 km sv, 17 km sø, 33 km sv, 68 km sv, 86 km nv, 62 km v, 72 km sø, 29 km sø, 17 km nv, 13 km nv, 5 km s, 51 km sø, 25 km nv

Indbyggertal

249.257 (2008)

Beliggenhed og historie

Gdynia er beliggende i det nordlige Polen, på østersøkysten, dvs. ved Gdańsk-bugten. Det er en ung, attraktiv havneby under hurtig udvikling, der rummer både handelsmæssige og turistmæssige funktioner samt tilbud indenfor højere undervisning, kultur såvel som bredere underholdning. Gdynia er venskabsby med Ålborg i Danmark. Gdynia er den nordligste af byerne i det såkaldte Trójmiasto (Trebyen), dvs. de tre tæt sammenliggende byer: Gdańsk, Sopot og Gdynia. Det grønne område vest for de tre byer og øst for den nord-sydgående hovedvej/motorvej er udlagt som landskabspark: Trójmiejski Park Krajobrazowy. Et andet grønt område findes langs med bugten, sydøst for centrum. Den centrale del af byen strækker sig som en relativt smalt område langs med bugten. Kun mod syd og – især – mod nord breder forstæderne sig længere ind i landet.
Havnen er en af de vigtigste på Polens østersøkyst med containerterminal og fiskeri-, flåde- og trafikhavn. Det meget omfattende havneområde ligger til dels øst, men især nord og nordvest for bymidten. Fra Gdańsk-bugten er der tre havneindløb til havneområdet i Gdynia: et nordligt, et sydligt og det centrale indløb, hvorfra man kan fortsætte videre mod vest ind i inderhavnen. Yderhavnen, dvs. området direkte ud mod bugten, omfatter fire store moler; fra syd mod nord er det: Sydmolen, Fiskerimolen, Kulmolen og Passagermolen. Inderhavnen omfatter tre moler, hvoraf den østligste er meget bred. Alle kajerne, dvs. ved molernes langsider og for enden af molerne har hver især deres egne navne. Havnebassinerne mellem molerne har derimod numre; der er 7 bassiner ialt. Ved inderhavnen, vest for havnebassinerne ligger værftsområdet. Skibsværftet, hvis virksomhed går tilbage til 1922, trådte i likvidation i 2008.
Byens helt specielle beliggenhed bevirker, at man i Gdynia kan finde fantastiske udsigtspunkter, vandreruter langs kysten, anlægspladser, lystbådehavne og yachtklubber. Gdynia er den eneste by i Polen og en af de få i Europa, der har en så lang og let tilgængelig kystlinie, nemlig 12,5 kilomer – hvortil kommer selve havneterrænet. Gdynia har gode trafikale forbindelser til de andre byer i Trójmiasto, både hvad angår tog fra det lokale baneselskab SKM for Trojmiasto og omegn samt hvad angår biltrafikken.
Byens lufthavn hedder Port Lotniczy Gdańsk im. Lecha Wałęsy (opkaldt efter fagforeningsaktivisten, der bekæmpede det kommunistiske system i Polen, grundlægger af fagforeningen “Solidaritet” og senere Polens præsident). Lufthavnen ligger nær landsbyen Rębiechowo på adressen ul.Słowackiego 200, dvs. vest for Gdańsk (og vest for motorvejen). Fra lufthavnen er der 23 km til Gdynia. Der er direkte busforbindelse til centrum i Gdynia.
Fra Gdynia er der iøvrigt færgeforbindelse til Karlskrona i Sverige.


Passagerbåden “Regina”, der sejler med turister i Gdynia havn og i Gdańsk-bugten. – Billede af danuta niemiec fra Pixabay

Polen generhvervede sin uafhængighed som stat i 1918, men fik dog ikke herved umiddelbart den adgang til havet, som landet havde behov for. En sådan adgang fik Polen først i juli 1920 som følge af Versailles-traktaten, idet en landstrimmel, der mod nord endte ved Østersøen, ved Gdynia-området, blev tilkendt Polen. Denne landstrimmel, kaldet Den Polske Korridor skilte dermed det daværende Tyskland fra det ligeledes tyske Østpreussen. Samtidig blev Gdańsk erklæret for fristad, men dog i toldunion med Polen. I begyndelsen var der ikke nogen havn på østersøkysten i Den Polske Korridor, og en sådan var der et stort ønske om, også fordi polakkerne ville undgå problemer med anvendelsen af havnen i fristaden Gdańsk. Allerede i 1920 fremkom der et forslag om bygning af en polsk flåde- og trafikhavn med begrundelser for, at netop Gdynia ville være det rigtige sted at bygge en sådan havn. Den 23.september vedtog det polske parlament, Sejm, at bygge en havn ved Gdynia. Byggeriet startede 1921 og havnen blev indviet i 1926. Der skete dog udvidelser i hele mellemkrigstiden. Bebyggelsen på stedet var dengang ganske begrænset. Man kan se på et kort fra 1924, hvordan kun to-tre gader i den senere midtby var tættere bebygget på den tid. I 1925 nedsattes en komite, der skulle lede byudviklingen. Fra 1926 – hvor byen iøvrigt fik tildelt købstadrettigheder – tog udviklingen af byen fart og den fortsatte i resten af mellemkrigstiden. Der skete en dramatisk opbremsning, da 2.verdenskrig brød ud. På det tidspunkt (i 1939) var antallet af indbyggere vokset til 120.000. Byen som sådan blev ikke væsentligt ødelagt af bombardementer som f.ex. Warszawa eller Gdańsk, men havnen og værftet blev totalt ødelagt. Flertallet af de polske indbyggere blev fordrevet af tyskerne eller anbragt i koncentrationslejre. Efter krigen blev havnen genopbygget og udvidet, ligesom værftet blev genopbygget. Da Gdynia var blevet befriet i 1945 begyndte indbyggerne at vende tilbage til byen; ligeledes søgte indbyggere fra ødelagte byer i Polen, ikke mindst fra Warszawa, til Gdynia for at skabe sig et nyt hjem her. I december 1970 deltog værftsarbejderne i Gdynia såvel som i Gdańsk i opstanden mod styret.

Turistattraktioner

Seværdigheder i udvalg:

Den største attraktion for turisterne er de ved kajer og andre anlægspladser fortøjede sejlskibe, herunder historiske fartøjer.
De turister, der søger underholdning, især i aftentimerne, bør besøge det største underholdningscenter i byen, nemlig “Gemini”. I sommersæsonen kan man benytte turistbåden “Viking II”, der i dagtimerne sejler flere ture i Gdańsk-bugten, mens den om aftenen fungerer som flydende restaurant.
Uforglemmelige indtryk fra havenes dyb får den besøgende på Oceanografisk Museum og Havakvariet.
Anbefales kan en lang spadseretur ad den brede strandpromenade: Bulwar Nadmorski. Promenaden blev egentlig bygget for at befæste kyststrækningen, men den blev hurtigt et yndet mål for spadsereture, både for indbyggerne og turisterne. Bulwar Nadmorski er 1,5 km lang og rummer også en cykelsti.
Man kan beundre den smukke udsigt over havnen og byen fra Kamienna Góra, der er den mindste bydel i Gdynia, men samtidig navnet på en morænebakke, hvis top når 52 m.o.h. Iøvrigt kan bakken let kendes på det store kors, der er placeret på toppen. Bydelen ligger mellem Strandpromenaden og ul.Świętojańska. I Kamienna Góra-bydelen findes bl.a. Marinemuseet (Muzeum Marynarki Wojennej).
Når man går fra bymidten mod Kamienna Gora, passerer man Plac Grundwaldzki med det berømte Musikteater (Teatr Muzyczny), kendt for sit fremragende musical-repertoire.
En anden berømt kulturinstitution i Gdynia er Teatr Miejski (dvs. Stadsteatret). Dette teater har en sommerscene på stranden i bydelen Orłowo (den sydlige del af Gdynia). I Stadsteatrets hovedbygning befinder sig også “Sax Club”, hvor der om aftenen er jazzkoncerter med kunstnere fra hele verden.
Gdynia er også et godt valg, hvis man elsker at gå på indkøb. Mest attraktiv er her midtbyen med luksusbutikker ved gaderne Świętojańska og Starowiejska. Hvor gaderne 10 Lutego og Władysława IV krydser hinanden findes det moderne varehus “Batory”, hvor man udover de vellykkede indkøb kan glæde sig over den spændende arkitektur. I byens udkant finder man store indkøbscentre.

Kościuszko-pladsen (Skwer Kościuszki)
Byens turistmæssige centrum er pladsen Skwer Kościuszki ved krydset mellem gaderne Świętojańska og 10 Lutego. Det er den mest repræsentative plads i byen. På denne plads står en statue til minde om pave Johannes Paul II’s (Jan Paweł II) besøg. Et karakteristisk element er springvandet. Pladsen er et populært mødested ikke blot for turister men også byens egne indbyggere, ligesom den er hjemsted for koncerter, festivalbegivenheder og andre arrangementer. Pladsen ligger lige vest for Sydmolen (Molo Południowe), der kan betragtes som en forlængelse af pladsen.


“Dar Młodzieży”. – Foto: Jakob Hoffmann

Sydmolen (Molo Południowe)
Denne mole, der er en østlig forlængelse af pladsen Skwer Kościuszki, er egentlig en kunstig halvø, der blev skabt i 1920-erne. Den fik snart status som det mest maleriske sted i den nybyggede by. Her findes Gdynia Akvarium, Søakademiets Navigationsafdeling, rederiet “Żegluga Gdańska”‘s passagerterminal, en yachtklub m.m. Ikke mindst er det her ved Sydmolen, at den polske destroyer ORP Błyskawica (“Lynet”) såvel som det mest berømte polske sejlskib: Dar Pomorza (“Pommerns Gave”) ligger fortøjet på nordsiden, ved Den Pommerske Kaj (Nabrzeże Pomorskie). Disse museumsskibe er i høj grad værd at besøge.

Błyskawica – Museumsskib (Błyskawica – Okręt-Muzeum)
Dette fartøj, der nu tjener som museum, ligger ved Sydmolen (Molo Południowe). Gaden hedder Al.Zjednoczenia.
“Błyskawica” er et af de smukkeste skibe i sin klasse. Denne polske destroyer blev bygget i 1935-36 i England (deplacement: 2145/3380 ton, længde 114 m, dybtgående 3.3 m, fart: 39 knob (72 km/t), bestykning: 8 stk. 102 mm-kanoner). I 1937 sejlede destroyeren til Gdynia og indtil krigens begyndelse tjente den under den polske krigsflåde. Den 30.8.1939 blev skibet sendt til Storbritannien (for at undgå ødelæggelse fra tysk side). Sammen med tvillingeskibet “Grom” var det flådens stolthed. Skibets besætning kæmpede modigt både i Nordsøen, Middelhavet, Atlanterhavet, Den Engelske Kanal og Den Biscayiske Bugt. I løbet af krigen sænkede skibet 2 destroyere og 2 eskorteskibe, beskadigede 3 undervandsbåde og nedskød 3 fjendtlige fly. “Błyskawica” udførte også opgaver som eskorteskib for allierede troppetransporter, f.ex. med “Queen Mary”. Fra 1976 har det fungeret som museumsskib med base i Gdynia. I den rolle afløste det tvillingeskibet “Burza”. Sådanne museumsskibe er der kun få af i Europa, mens der er adskillige i USA. Af europæiske museumsskibe kan nævnes det russiske “Aurora”, de engelske “Belfast”, “Victory” og “Warrior”, 3 svenske og 2 danske (Fregatterne “Jylland” og “Peder Skram”).

Dar Pomorza – Afdeling af det Centrale Søfartsmuseum (Dar Pomorza – Oddział Centralnego Muzeum Morskiego)
Fartøjet, der kaldes “Den Hvide Fregat”, ligger (i lighed med “Błyskawica”) ved Sydmolen (Molo Południowe), ved den Pommerske Kaj, dvs. på molens nordside. Skibet, der er uløseligt forbundet med byen Gdynia siden 1930, blev bygget i 1909 i Hamburg, i begyndelsen som skoleskib for den tyske krigsflåde. Skibet blev søsat den 18.september 1909 og fik navnet “Prinzess Eitel Friedrich”. Sin jomfrurejse foretog skibet i april 1910, da det sejlede til Kristiansand og Antwerpen. Efter Tysklands nederlag i 1.verdenskrig overtog Frankrig skibet i 1919, hvorefter det blev sejlet til havnen i Saint Nazaire. I 1926 fik skibet et nyt navn: “Colbert”, og det var meningen at det skulle erstatte det franske skolesejlskib “Richelieu”, men dette blev ikke realiseret. I 1927 blev skibet købt af baron de Foreste, der havde planer om at indrette skibet til en ocean yacht. I 1929 købte Den Nationale Pommerske Flådekommission skibet for en sum på 7000 Pund Sterling. Skibet skulle erstatte et udtjent skoleskib, nemlig barken “Lwów”. I december 1929 sejlede skibet under navnet “Pomorze” fra Saint Nazaire til skibsværftet i Nakskov, Danmark, for at undergå en gennemgribende renovering samt ombygning i et vist omfang. Herefter fik skibet igen et nyt navn, denne gang “Dar Pomorza”, til minde om offervilligheden fra det pommerske samfunds side. Den 19.juni 1930 ankrede “Dar Pomorza” for første gang op på reden ved Gdynia. Den 13.juli fandt en højtidelighed sted, hvor biskop St.Okoniewski velsignede skibet. “Dar Pomorza” blev overgivet til Statens Søfartsskole i Gdynia, hvor skibet skulle fungere som den hidtil anden (efter “Lwów”) grundskole for navigatører. På sin første skolesejlads under polsk flag sejlede “Dar Pomorza” ud den 20.juli 1930 under kommando af kaptajn Konstanty Maciejewicz. På denne rejse sejlede skibet rundt om de britiske øer og helt til Bergen i Norge; den 30.september vendte man tilbage til Gdynia. I de følgende 51 år, mens “Dar Pomorza” tjente som fartøj i den polske handelsflåde, foretog skibet 102 skolesejladser, hvorunder det tilbagelagde ca. en halv million sømil. 13.384 elever på søfartsskolen blev uddannet ombord på “Dar Pomorza”. Under 2.verdenskrig – fra 1.september 1939 til 21.oktober 1945 – lå skibet i Stockholm. Det vendte tilbage til Gdynia den 24.10.1945, hvorefter det genoptog sin tjeneste som skoleskib under Statens Søfartsskole. “Dar Pomorza” har vundet “Operation Sail” 2 gange. Desuden vandt skibet “Cutty Sark Trophy” i 1980. Det lå på en af de første pladser under regatter i 1974, 1976 og 1978. Sin sidste sejlads foretog skibet i september 1981 – til Kotka i Finland. I august 1982 blev “Dar Pomorza” taget ud af aktiv tjeneste. Dens efterfølger som skoleskib blev “Dar Młodzieży”, bygget i Gdynia.


Museumsskibet, det tidligere skoleskib “Dar Pomorza”. – Foto: Jakob Hoffmann

Oceanografisk Museum og Havakvariet (Muzeum Oceanograficzne i Akwarium Morskie)
Oceanografisk Museum og Havakvariet i Gdynia opstod i 1971 med det formål at samle og tilgængeliggøre eksempler på flora og fauna i havene. Udstillingerne fordeles på en museumsdel og en akvariedel.
I museet udstilles forskriftsmæssigt præparerede prøver på havplanter og havdyr såvel som talrige plancher, modeller og andre former for tilgængeliggørelse af den omfattende og mangeartede viden om livet i havet og udnyttelsen af havet. Museumsdelen omfatter et antal udstillingssale, herunder den Didaktiske Sal, Salen med Hvirvelløse Dyr og den Baltiske Sal.
I den Didaktiske Sal kan men bl.a. betragte præparerede eksempler på fisk, krybdyr, fugle og pattedyr, der lever i eller ved havet. Til de mest interessante hører: stør, hammerhaj, leguan og albatros. Herudover findes vægudstillinger, hvor man viser de forskningsteknikker, der anvendes, samt former for udnyttelse af havets ressourcer. Man kan også lære meget om udbredelsen af fisk og pattedyr såvel som dyrenes anatomi og morfologi. De besøgendes opmærksomhed henledes også på dioramaer, der fremstiller plantelivet og dyrelivet i Sargassohavet, Antarktis, koralrev og mangrovesumpe.
Salen med Hvirvelløse Dyr: Denne udstilling består af 14 montrer, hvor der – i systematisk orden – fremvises eksemplarer, der repræsenterer forskellige grupper af hvirvelløse dyr. Man kan således her se bl.a. svampe, nældecelledyr, havbørsteorme, bløddyr, leddyr og pighuder.
Den Baltiske Sal (østersøsalen): Det mest interessante element i denne sal er det plastiske kort, der viser hvordan havbunden i Østersøen er blevet formet. Desuden findes udstillingerne: “Østersøen i går og i dag”, “Lad os redde vores Østersø”, “Østersøens flora og fauna” samt “Fugle og pattedyr i Østersøen”.
I akvariet kan man se havdyr fra oceaner og andre salte vandområder i hele verden såvel som ferskvandsdyr fra søer og floder fra næsten alle kontinenter. I 29 akvarier med omfang fra 500 til 16.000 liter befinder sig ca. 1200 dyr tilhørende ca. 150 arter. Her er fisk, repræsentanter for havkrybdyr, herunder skildpadder samt adskillige hvirvelløse dyr. Akvarieudstillingens største attraktion er en enorm beholder på 2700 liter vand, der indeholder et levende koralrev og hermed kan præsentere ca. 40 arter af koraldyr samt adskillige eksemplarer af svampe, havbørsteorme, krebsdyr, muslinger, snegle, søpindsvin og usædvanligt farverige, tropiske fisk. I et endnu større akvarium på 16.000 liter fremvises tre arter af havskildpadder. Betydelig opmærksomhed tiltrækker også ferskvandsakvarierne, hvor man kan se bl.a. den berygtede piratfisk (piranha), smukke neonfisk samt lungefisk, der indånder atmosfærisk luft. Der er også interessante fisk fra Østersøen: helt, ålekvabbe, sortmundet kutling, ulk og fladfisk.
Alle, der gerne vil lære havdybets hemmeligheder at kende, bør besøge akvarariet i Gdynia. Akvariets undervisningsafdeling er meget velfungerende. Alle gæster, og især børn og unge, kan erhverve ny viden under de forelæsninger, der bliver holdt af specialister indenfor oceanografi, biologi og miljøbeskyttelse.

Passagerskibenes Allé
Den 1.juli 2001 åbnedes i Gdynia den eneste polske “Passagerskibenes Allé”, dvs. en allé med tavler til minde om alle de passagerskibe, der i tidens løb er stået ind i havnen i Gdynia. Tavlerne, der er monteret på nordsiden af Sydmolen, er udført i grøn, italiensk granit, hvori er udhugget en tegning af skibet, skibets navn m.fl.oplysninger.

Videnskabscenteret Eksperiment (Centrum Nauki Eksperyment)
Dette center er det første af sin art i Polen, hvor man forbinder videnskab og underholdning, så det bliver en attraktiv måde at tilbringe tiden på. Et besøg i Eksperimentet giver gæsten mulighed for at erhverve sig viden, at forstå de processer, der foregår, samtidig med at der vækkes en naturlig nysgerrighed overfor omverdenen og de love, der hersker i naturen. Eksperimentet er en fremragende turistattraktion for alle, der besøger den pommerske region. Det er et tilbud, der er velegnet for hele familien, samtidig med at det er attraktivt for skolerne. – Eksperimentet består af 40 afdelinger, der er fordelt på 5 tematiske grupper: Mennesket, Miljøet, Lyde, Fysik og Optik. Overalt er det hensigten at bibringe forståelse for og forklaring på de fænomener, der forekommer i den omgivende verden. Alle installationer er tilgængelige; de skal afprøves for at gennemføre eksperimentet.

Havneterminalen (Dworzec Morski)
Havnebygningen, der blev opført i 1933, er anerkendt som en af de mest interessante bygningsmindesmærker i Gdynia. Indtil krigens udbrud var bygningen base for den transatlantiske flåde. I forbindelse med et allieret luftangreb på havnen i 1943 blev havnebygningen alvorligt beskadiget; den blev genopbygget efter krigen, men ikke helt med den pragt, som bygningen besad før krigen. Havnebygningen fungerer stadig som sådan, og man kan herfra beundre de smukke passagerskibe, der sejler under flag fra alverdens lande. Bygningen er beliggende på den Franske Kaj på Passagermolen.

Ærkeenglen Michaels Kirke (Kościół Św. Michała Archanioła)
Det første skriftlige vidnesbyrd om denne, den ældste kirke i Gdynia, stammer fra 1224. Kirken er beliggende nær kysten i den nordlige bydel Oksywie, hvor iøvrigt også Flådeakademiet (Akademia Marynarki Wojennej) ligger. Gennem mange århundreder var det først og fremmest en kirke for sømænd. På den til kirken hørende kirkegård hviler mange højt fortjente personer fra byen og egnen.

Gdynia Bymuseum (Muzeum Miasta Gdyni)
Gdynia Bymuseum er fra 2007 og er beliggende i en ny bygning nær stranden. Museets hovedformål er at udarbejde dokumentation af og bibringe alment tilgængelig information om Gdynia’s historie, herunder specielt byens og havnens betydning i det nyfødte Polen efter 1.verdenskrig. Museet arrangerer udstillinger om historiske emner, ligesom det ofte er vært for udstillinger fra andre samlinger, både polske og udenlandske – ikke kun indenfor historie, men også kunst og kultur i bred forstand. Bymuseet har over 56.000 udstillingsgenstande indenfor maleri, grafik, billedhuggerkunst, tekstiler, medaljer, kort og planer, fotografier og postkort, tøj, møbler og materielle kulturgenstande. Museets bibliotek rummer over 9.000 bind.

Planetarium
Under et besøg på Planetariet kan man få mulighed for at iagttage henved tusinde stjerne og andre himmellegemer, betragte planeterne, få en bedre forståelse af fænomener som sol- og måneformørkelse og lære andre interessante astronomiske fænomener at kende. Planetariet er åbent hver dag.


Skulpturen “Żagle“ (“Sejl”) på Aleje Jana Pawła II (på Sydmolen), Gdynia. Kunstværket er en komposition med udgangspunkt i skibsmaster. – Foto: Jakob Hoffmann

Omegnen

Attraktioner i omegnen, se bl.a.:
Gdańsk
Sopot
Kartuzy
Korsridderborge og bispeborge i det nordlige Polen

Indkvartering

Booking.com
Gdynia (polsk, engelsk, tysk, svensk, russisk) – med praktiske oplysninger for turister.

Andre internetsider og kilder

Gdynia (polsk, engelsk, tysk, svensk, russisk). Fra denne side kan downloades en folder på engelsk og polsk med praktiske oplysninger for turister.
Trójmiasto: Gdańsk, Sopot, Gdynia

Andre byer i Trójmiasto:
Gdańsk (polsk, engelsk, fransk, tysk og russisk)
Sopot (polsk, engelsk, tysk, fransk, russisk)

Gdynia. Plan miasta. Skala ok. 1:20 000. PPWK, 1987.
Trójmiasto. Plany miast.
Polen. Gdańsk, Sopot, Gdynia. Warszawa, POT, 2004.

Kort
Gdynia
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software