Nowa Sól


Sankt Antons Kirke i Nowa Sól set fra vest

Afstande i km

Lubsko
59 km v,
Szprotawa
34 km sv,
Nowe Miasteczko
18 km s,
Olszyna (tysk grænse)
81 km sv,
Kożuchów
12 km sv,
Sulechów
39 km nv, 57 km nø, 12 km sø, 38 km sø, 101 km nø, 59 km nv, 74 km ø, 67 km sø, 50 km sø, 34 km nø, 60 km nv, 51 km nø, 53 km ø, 19 km n, 38 km sv, 51 km sv, 23 km nv

Indbyggertal

47.000 (2006)

Beliggenhed og historie

Nowa Sól ligger i den sydlige del af Lubusz-regionen i det vestlige Polen ved hovedvej nr. 3, der forbinder det nordvestlige og sydvestlige Polen. Byen er beliggende på vestbredden af den store flod Odra.

Nowa Sól’s historie er tæt forbundet med saltudvindingens historie på denne egn. I 1553 anlagde Antoni Schmidt fra Gdańsk (kaldet Danczenko) det første saltsyderi på Odra’s venstre bred ved Milsko. Ti år senere byggede den kejserlige kommissær von Braun et nyt saltsyderi på de kejserlige jordarealer ved landsbyen Modrzyca. Den 13.november 1563 blev det første parti salt kørt ud fra saltsyderiet. Virksomheden bar navnet “Zum Neuen Salze bei Moderitz” (på polsk: Przy Nowej Soli w Modrzycy). Omkring 1585 optræder navnet Neusalzburg – senere Neusalz (på polsk: Nowa Sól) for første gang i saltsyderiets dokumenter. I forbindelse med handelen med salt spillede flodtransporten en meget vigtig rolle.
I oktober 1743 udstedte Friedrich II (den Store) et anlæggelsesbrev, indeholdende rettigheder for Nowa Sól, der forvandlede bebyggelsen til en kongelig by. I de følgende år udarbejdes en byplan for Nowa Sól, hvor man i høj grad tog hensyn til bosættelse af håndværkere. Hermed tilskyndede man generelt folk til at flytte til byen og specielt til indretning og start af nye værksteder. Byen kom ind i en livlig udvikling, og der skete tilflytning af folk fra landsbyerne i omegnen.


Plac Wyzwolenia

I begyndelsen af det 19.årh. grundlagde et medlem af den tjekkiske brødremenighed ved navn Gruschwitz et spinderi i Nowa Sól. Der opstod tekstilfabrikker, omfattende både uld og bomuld. I 1827 åbnedes det første jernværk samt et støberi og en emaljeringsvirksomhed. Også andre fabrikker startede deres virksomhed i de følgende år. Floden Odra var fortsat en meget vigtig transportvej. Efter at man i 1870 havde fået bygget en permanent bro over floden, og Nowa Sól dermed havde fået fast forbindelse til Poznań, udvikledes byen yderligere.
Den verdensøkonomiske krise i mellemkrigstiden betød en nedgangstid for byen, hvor beskæftigelsen faldt kraftigt og mange virksomheder måtte lukke. Under 2.verdenskrig skete der visse ødelæggelser i byen, men dog i mindre grad, sammenlignet med andre byer. Straks efter krigen udbyggedes de eksisterende industrivirksomheder og nye store virksomheder kom til, hvilket betød en hurtig befolkningstilvækst. I 1993 passerede befolkningstallet i Nowa Sól 43 tusinde, og samme år kunne byen fejre 250-året for tildeling af købstadrettigheder.


Gaden ul.Wyzwolenia set mod nord

Turistattraktioner

Sankt Antons Kirke .
Opført i 1835-39 som en evangelisk helligdom: Den Hellige Treenigheds Kirke. Bygningen er tegnet af August Stüler fra Berlin i neoromansk stil. Kirken er bygget i karakteristiske, røde mursten og den har en imponerende portal. Mod vest rejser sig det høje, ottekantede tårn med 2 klokker, mod øst det femkantede sakristi. Umiddelbart efter 2.verdenskrig var kirken ikke i brug. Fra 1950 blev den overtaget af Kapucinerordenen og indrettet til katolsk gudstjeneste.
Saltmagasinet på Plac Solny
Bygget omkring 1780 til brug for den kongelige salthandel. Bygningen er i én etage, muret, med et tag, der har fald til fire sider.
Saltmagasinet på Wróblewski-gaden.
2-etages lagerbygning, opført 1774. I loftsetagen befinder sig den originale kran.
Bymuseet i Muzealna-gaden nr.20
Den smukke bygning er opført ca.1883 af Aleksander Gruschwitz til hans søn Alfred. Museet blev grundlagt i 1916 som “Heimatmuseum” og havde til huse i Witosa-gaden. I 1947 blev det flyttet til villaen i ul.Muzealna. Museet, der rummer afdelinger for videnskab og oplysning, historie, kunst og natur, har flg. permanente udstillinger: Fra rustning til uniform, Borgerlige interiører fra det 19.årh. og Odra-dalens natur.
Bankbygningen i Muzealna-gaden nr.18
Denne imponerende villa er bygget i 1880’erne af Aleksander Gruschwitz til hans datter Nanni. Senere blev huset domicil for Frimurerlogen. I nyere tid har huset været ejet af Bank Zachodni og nu Deutsche Bank.
Bryggeriet
er bygget i 1916. Især kontorbygningen har en arkitektonisk interessant facade.
Flodhavnen blev åbnet som en dengang stor og moderne omladehavn i 1897.


Havnebassinet ved Odra-floden

Løftebroen ved havnen
Denne stålbro, der blev konstrueret i 1927 og rejst i stedet for den tidligere træbro med to broklapper, opererer med vandret løft af broklappen. Denne brotype er ganske sjælden og broen er dermed et værdifuldt eksempel på moderne tekniske frembringelser, ikke blot indenfor Polens grænser.
Sankt Michaels Kirke
Sognekirken, Sankt Michaels Kirke, er opført 1591-96 som evangelisk kirke, men blev 1651 overladt til den katolske menighed; den er bygget af natursten og mursten og består af et hovedskib i 1 rum samt et tværskib. Selv efter flere ombygninger har bygningen bevaret stiltræk fra renæssancen og barokken. Indvendigt er rummene overdækket med krydshvælv. Hovedalteret såvel som sidealtrene, prædikestolen og døbefonden er i barokstil fra det 18.årh.
Statuen af Sankt Nepomucen
står nær Sankt Michaels Kirke; den blev rejst i 1738 som en votivgave, en tak fra dem, der overlevede den store oversvømmelse og hungerkatastrofen på den tid.
Rådhuset
Den gamle rådhusbygning blev opført 1574-75 til brug for den statslige administration af salthandelen. Bygningen fungerede som byens rådhus frem til 1820. På grund af flere ombygninger er nu kun bygningsdele i den nordlige del originale.
Orangeriet
er et eksempel på havearkitektur fra det 19.årh. Omgivet af frodig plantevækst kan gæsterne slappe af ved cafe-bordene.
Parken
I byparken “Odra” kan man blandt flere andre spændende trævækster beundre et 310 år gammelt platantræ (Platanus Acerifolia); træet er en krydsning mellem en platan fra Balkanhalvøen og en platan fra Nordamerika. Træets omfang er 530 cm og højden 46 m.


Bymuseet (Muzeum Miejskie) på ul.Muzealna

Omegnen

Byens omegn er karakteriseret ved store, vildtrige skovområder og – ikke mindst – den store flod, Odra’s, forløb gennem landskabet. Floden giver store muligheder for turisterne, bl.a. organiserede flodsejladser og sejlads med kajak og motorbåd. Nowa Sól har en flodhavn og en landingsplads for kajakker.

Indkvartering

Booking.com


Et smukt beboelseshus med tårne og udsmykket facade, beliggende ved Wyśpianski-gaden og Piłsudski-gadens sammenløb

Andre internetsider og kilder

Serwis Internetowy Miasta Nowa Sól

Kort
Nowa Sól
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software