Olkusz


Torvet i Olkusz med Sankt Andreas Apostel-kirken i baggrunden

Afstande i km

Wolbrom
20 km nø,
Miechów
41 km nø, 42 km s, 39 km v, 53 km nv, 26 km sv, 89 km nv, 29 km nv, 33 km sv, 47 km v, 38 km sø, 20 km sø, 40 km sv, 64 km sø, 20 km n, 44 km sv, 42 km v, 20 km sv, 58 km sv, 58 km s, 30 km nv

Indbyggertal

45.000 (2003)

Beliggenhed og historie

Byen Olkusz ligger 38 km nordvest for Kraków. Olkusz er således beliggende midtvejs mellem den kulturelle og administrative hovedby Kraków og de store befolkningscentre og industriområder omkring Katowice.
Det landskab, der omgiver Olkusz, er højlandet med navnet Kraków-Częstochowa Jura; dette klippefyldte landskab strækker sig fra Kraków og helt op til Wieluń. Det er et landskab med dale, huler og stedvise, fantastiske klippeformationer. I fortiden udnyttede magthaverne disse klippers forsvarsmæssige egenskaber til her at bygge borge, der skulle beskytte kommunikationsvejene. Kæden af disse forsvarsborge, der er bygget på stejle kalkstensklipper, kaldes Ørnerede-ruten (Szlak Orlich Gniazd) og fører fra Kraków til Częstochowa via Ojców Nationalpark, Pieskowa Skała, Rabsztyn (v.Olkusz), Ogrodzieniec, Klucze, Smoleń, Pilica, Podzamcze, Mirów og Ostrężnik m.fl.
Historie:
Byens historie er nært forbundet med udvindingen af bly og sølv i området, en aktivitet, der fandt sted så tidligt som 700-400 år f.v.t. Byens navn har skiftet gennem tiderne: Lcuhs, Hilcus, Ilcus, Ilkusz og til slut Olkusz. Byen, der er én af de ældste i Małopolska, blev ofte kaldt “Sølvbyen”. I et dokument fra 1184 nævnes Olkusz sogn. I 1226 omtales eksport af bly fra Olkusz via Siewierz til Schlesien. Det gamle Olkusz, den oprindelige mineby, lå ved den nuværende bys vestgrænse (ved hovedvej nr.94 mod Sławków); her kan man stadig se et velbevaret afsnit af en voldgrav, udhugget i klippen. Her lå den gamle, befæstede mineby. Indenfor det oprindeligt beboede område finder man på en lille plads ruinerne af en middelalderlig kirkebygning, kaldet Johannes Døberens Kirke (Kościół Św.Jana Chrzciciela). Man ved ikke præcist, hvorfor byen blev flyttet til den nuværende placering. Muligvis hang det sammen med tatarernes invasion i 1241 og afbrændingen af den gamle by. Dokumenter fra første halvdel af det 14.årh. fremstiller Olkusz som værende under bymæssig og industriel udvikling med så mange som 1000 indbyggere. I midten af det 16.årh. blev minedriften renoveret, udvidet og effektiviseret. Den samlede længde af de underjordiske minegange oversteg på dette tidspunkt 30 km. I 1814 åbnedes minen “Józef”, hvor man udvandt zink. I begyndelsen af det 19.årh. blev Olkusz distriktsby, men mistede også på dette tidspunkt visse bygningsmindesmærker, idet bymuren blev nedrevet, såvel som Augustinerklostret og rådhuset midt på torvet. Vigtig for byens udvikling var anlæggelsen af jernbanen i 1883-85, der også øgede væksten af virksomheder og industri, uafhængige af mineindustrien. I 1907 grundlagdes en fabrik, der fremstillede køkkentøj, senere kendt under navnet “Emalia”; fabrikken blev en af landets førende producenter på dette område. Efter 1.verdenskrig og Polens genvindelse af uafhængighed blev befolkningstallet i Olkusz fordoblet i løbet af 20 år. Der blev bygget en ny skole, elektricitetsværk og kloakker. Efter 2.verdenskrig var der en vis stagnation, der blev brudt ved en genoplivelse af zink- og blyudvindingen, der medførte flere investeringer bl.a. i boligbyggeriet.


Torvet set mod øst

Turistattraktioner

Sankt Andreas Apostels Kirke (Kościół św. Andrzeja Apostola) (byens hovedkirke) er en gotisk bygning fra overgangen mellem det 13. og 14.årh. Den ældste del af kirken er koret. Kirken blev udbygget under Kazimierz den Store. Bygningen blev opført af mursten og lokal, rød sandsten.

I det 15.årh. tilbyggedes Sankt Anna-kapellet ved sydmuren. I begyndelsen af det 17.årh. tilbyggedes et våbenhus og Loreto-kapellet i renæssancestil. Under dette kapel, i krypten, er grundlæggeren, en rigmand fra Olkusz ved navn Stanisław Amenda, begravet. I kirkens indre bemærker man renæssancealteret fra begyndelsen af det 17.årh. med et billede af den hellige Andreas Apostel, kirkens skytshelgen. Kirkens ældste inventar er et fløjalter fra slutningen af det 15.årh.
Nogle minder i kirken om byens karakter af mineby er døbefonten, udført i slutningen af det 16.årh. af bly fra Olkusz, samt det smukke, halvandet meter høje kors af sølv, der blev skænket til kirken i det 17.årh. af minearbejdere fra Olkusz. Kirkens indre præges også af gravmæler for fremtrædende borgere. Nær kirken står det neogotiske klokketårn, opført i begyndelsen af det 20.årh.
Orglet: Hummel-orglet i sen renæssancestil hører til det mest værdifulde inventar i kirken. Dets historie går tilbage til 1611, da der blev underskrevet en kontrakt om fremstilling af instrumentet med Hans Hummel, en fremragende tysk orgelbygger, der boede i Kraków. Efter sin søns død, der omkom under bygningen af orglet, forlod Hummel Olkusz. Hans elev, Jerzy Nitrowski, fuldførte orgelbyggeriet. Et mangeårigt konserveringsarbejde, der afsluttedes i 1992, gav orglet dets gamle pragt tilbage. Instrumentet har to manualer (klaviaturer for hænder), pedal (klaviatur for fødder) og 31 stemmer. Mester Hummels orgel i Olkusz repræsenterer en særlig værdi, idet den originale mekanisme er bevaret såvel som det store flertal af de 1776 orgelpiber. De stemmer, der var blevet ombygget, er blevet trofast rekonstrueret i henhold til bevarede modeller. For at opnå den oprindelige orgellyd, er instrumentet blevet stemt, som man gjorde det i midten af det 17.årh. Derfor kan man på orglet i Olkusz fortrinsvis udføre renæssancemusik og tidlig barokmusik. Gennem adskillige år har man nu i kirken i Olkusz afholdt tilbagevendende “Orgelmusikdage”.

Bymuren: Et malerisk hjørne i den gamle by udgøres af det rekonstruerede fæstningstårn sammen med en rest af den gamle bymur. Oprindeligt var muren 1100 meter lang og 9 meter høj; den var forsynet med 14 tårne.

Olkusz Regionalmuseum har til huse i “Batorówka”, et fredet hus ved torvet. Museets samlinger omfatter over 700 genstande og bogsamlingen over 900 titler. Mange af bøgerne er meget sjældne værker om byens historie.Der er udstillinger om malmbrydning med rige geologiske samlinger, en afdeling om byens og regionens historie samt etnografiske samlinger.

Machnicki-palæet fra det 18.årh. Denne smukke herskabsbolig ligger ved ul.Szpitalna og rummer i dag Kontoret for Kunstneriske Udstillinger.

Władysław Wołkowski-museet . Her kan man se den største samling af værker af denne kunstner og skaber af brugskunst, hvis passion var kurvefletning. Over 120 arbejder findes i museet. Her er brugskunst som stole, taburetter, borde og kunsteriske værker som portrætter, landskaber og fremstillinger af historiske begivenheder.

Afrikanistisk Museum i Olkusz , opkaldt efter Bogdan Szczygieł, er ét af de mest interessante blandt de museer i Polen, der beskæftiger sig med kunst og kultur på det afrikanske kontinent. Museet er opstået takket være gaver fra Bogdan Szczygieł, der var grundlæggeren og iøvrigt læge (i Olkusz) og forfatter, en mand, der tilbragte adskillige år af sit liv i Afrika. I museet kan man se daglige redskaber, dragter, rituelle masker, musikinstrumenter, smykker og våben fra forskellige regioner i Afrika.

Olkusz-egnens Museum for Brandvæsen indeholder redskaber og genstande vedr. brandvæsen, biler, hestetrukne sprøjter, hjelme, økser og brandmandsuniformer. Der er samlet 20 faner (den ældste er fra 1885). Der er udstillinger af medaljer og udmærkelser samt gamle mønter. I en særlig sal er samlet minder i forbindelse med Polens frihedskamp. Her ses uniformer, våben, billeder. Andre samlinger går også udover emnet brandvæsen og omfatter tekniske emner såsom gamle radioapparater, telefoner, ure og strygejern.


Gågadeafsnittet af ul.Kazimierza Wielkiego, fra torvet mod øst

Omegnen

Rabsztyn : Lige uden for byen i nordøstlig retning ligger ruinerne af denne borg på toppen af en mindre kalkstensklippe. Tidligere lå her en grænsepost ved grænsen mellem Polen og Schlesien, men i midten af det 14.årh. byggede man en regulær borg på stedet. I begyndelsen af det 17.årh. blev borgen udbygget af den daværende starosta (distriktsoverhoved). Øst for den oprindelige borg, der var blevet beriget med arkitektoniske detaljer i renæssancestil, rejste han et to-etagers slot i sen renæssancestil, kaldet den nedre borg; slottet bestod af tre fløje. Borgen havde på det tidspunkt 40 værelser.
I 1657 blev borgen nedbrændt af svenske tropper. Efter 1657 blev slottet genopbygget, men blev kun sjældent brugt, idet starosten byggede en gård ved foden af borgen. Borgen blev fuldstændigt forladt i begyndelsen af det 19.årh. Den gotiske, øvre borg var en ruin allerede i 1765.

Błędów-ørkenen (Pustynia Błędowska) begynder ca. 10 km nordvest for Olkusz, mellem Błędów og Klucze. Det er det største område i Polen med flyvesand og samtidig den eneste naturlige ørken i Europa, der er skabt af kvartært sand af fluvioglacial oprindelse og ligger så højt som 315 m.o.h. Arealet er 32 km2 (længde 8-9 km, bredde 3-4 km). Rumfanget anslås til 2,5 milliarder m3. Fra ørkenområdet er der anlagt en sandvej, hvorved en del af området er blevet ødelagt, idet man ville skaffe sand herfra til opfyldning i de nærliggende kulminer. Ørkenens særpræg er sandklitterne og steppevegetationen: marehalm (Leymus arenarius), kvikgræs (Triticum repens) m.fl. samt fulguritter, dvs. mineralske klumper eller rør af sammensmeltede sandskorn, der er opstået som følge af lynnedslag i sandet. Bemærkes skal også galleriskoven langs floden Biała. Tidligere forekom fænomenet fatamorgana også. Ørkenens opståen skal ses i forbindelse med istiden i dette område. Smeltevandet aflejrede sandet på en grund af ler og kalksten.
I vore dage ser Błędów-ørkenen noget anderledes ud. Flere steder vokser fyrreskovene, og i 1960’erne blev klitterne flere steder bevokset med australsk pil for at hæmme sandflugten, der truede med at begrave de nærliggende landsbyers jord og ejendomme. Disse planter samt marehalmen opfyldte forventningerne, men medførte samtidig en generel forøgelse af plantevæksten. Områdets nuværende udseende er også præget af den i den vestlige del plantede ungskov af fyrretræer og birketræer. Omkring Klucze i den østlige del kan man dog stadig se større områder, udelukkende dækket med sand. Oasen omkring floden Biała Przemsza deler ørkenen i to dele: den nordlige (mindre) og den sydlige (større) del. Sydvest for Błędów er der afmærket to didaktiske naturstier, der fører gennem floddalene Biała Przemsza og Biała. Nordvest for Klucze er der afmærket en sti gennem ørkenen.

Ojców Nationalpark ligger ca.16 km sydøst for Olkusz i retning af Kraków.

Indkvartering

Booking.com
Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu (Byens officielle side) – med praktiske oplysninger for turister

Andre internetsider og kilder

Urząd Miasta i Gminy w Olkuszu (Byens officielle side)

Starostwo Powiatowe w Olkuszu (Distrikt (Powiat) Olkusz) – med engelsk version.

Kort
Olkusz
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software