Katowice


Sports- og Koncerthallen i Katowice, kaldet “Spodek”, set fra torvet

Afstande i km

14 km nø, 59 km s, 25 km s, 14 km nv, 7 km nv, 35 km sø, 89 km sv, 48 km s, 11 km nø, 78 km n, 18 km nø, 38 km nv, 55 km sv, 24 km sø, 67 km nv, 93 km n, 32 km sv, 79 km sø, 20 km sv, 23 km sø, 192 km n, 58 km nv, 15 km sv, 11 km sø, 182 km sø, 47 km nø, 47 km ø, 28 km sv, 36 km sø, 17 km nv, 122 km v, 42 km sv, 70 km sv, 46 km nv, 73 km sv, 60 km sv, 22 km nv, 13 km nv, 53 km sv, 64 km sv, 6 km n, 10 km nø, 71 km nv, 10 km nv, 28 km nv, 39 km sø, 22 km s, 80 km s, 60 km sø, 297 km nø, 91 km s, 63 km sv, 199 km nv, 21 km nv, 173 km sø, 59 km sø, 47 km nø, 37 km sv, 83 km s

Indbyggertal

297.197 (2017)

Beliggenhed og historie

Industribyen Katowice ligger i det sydlige Polen som hovedby i det øvreschlesiske industri- og byområde, også kendt som Katowice-området . Byen er administrativt og kulturelt center i det Schlesiske Amt, der omfatter Øvre Schlesien. Katowice er et vigtigt trafikknudepunkt, og byen rummer mange institutioner inden for videnskab og kultur, således universitet og andre læreanstalter, teatre, museer og gallerier.
Begyndelsen til den nuværende storby Katowice var grundlæggelsen i 1397 af bebyggelsen Kuźnica. En landsby med navnet Katowice – der dengang lå omgivet af skove – omtales dog først så sent som i 1598. I det 18.årh. opstod der her adskillige arbejdskolonier og ca. 1769-70 startede fyrsten af Pszczyna en kulmine på stedet. Senere opstod der flere industrivirksomheder i Katowice, såsom metalværket “Hohenlohe” (1805), “Baildon”-værket (1828) og zinkværket “Wilhelmina” (1834). I 1839 blev Katowice sæde for de udstrakte landområder, der ejedes af Franz Winkler. I resten af det 19.årh. byggedes stadig flere miner, metalværker og andre industrielle virksomheder. Katowice fik købstadrettigheder i 1865, og der opstod hurtigt flere kvarterer med tæt bebyggelse, rige borgerhuse og fabriksejeres domiciler. Efter 1.verdenskrig og efter Polens genfødsel fandt der i årene 1919, 1920 og 1921 tre schlesiske opstande sted. Efter en afstemning i 1921 kom Katowice sammen med en del af det øvreschlesiske industriområde ind under Polen. I mellemkrigstiden og efter 2.verdenskrig skete der en voldsom vækst, både i Katowice og i omegnen. Byerne i Øvre Schlesien voksede i stadig højere grad sammen, og der skabtes den i Polen enestående, bymæssige sammenhobning, som vi i dag kender som Katowice-området. Desværre var der også negative følger af den stærke industrielle vækst i området, nemlig en stigende forurening af miljøet. Dette forhold gør man nu meget for at bekæmpe, og problemet er langt fra så stort som tidligere.


Ul.Staromiejska (gågade) set fra torvet mod øst


Fra midtbyen i Katowice

Turistattraktioner

Torvet:
Torvet i Katowice er ikke en typisk plads som de torve, man finder i andre og ældre byer. Torvet har en moderne karakter og er et trafikknudepunkt i byen. Her er fodgængerområder med talrige butikker, gallerier og modehuse.


Fra torvet

Wyspiański-teatret:
Ved torvet findes et teater, der er opkaldt efter Stanisław Wyspiański. Bygningen er fra 1907.


Wyspiański-teatret i Katowice

Det Schlesiske Museum:
Museet har til huse i en bygning fra 1899 og rummer bl.a. en værdifuld samling af polsk malerkunst.
Den Amtslige Sports- og Koncerthal:
Denne hal blev opført i 1962-71 og dengang anset for et af de mest fremragende værker indenfor nyere polsk arkitektur. Bygningens øvre del minder om en tallerken eller underkop og kaldes populært “Spodek”, der netop betyder dette. Hallen, der er på 10.076 m2 og måler 32 m i højden, kan rumme op til 11.000 tilskuere. (Se billedet øverst på siden).
Mindesmærket for de Schlesiske Opstande
nær Sportshallen er udført af billedhuggeren Gustaw Zemła.
Den amtslige administrationsbygning
opstod i årene 1925-29 i modernistisk stil og var sæde for bl.a. den Schlesiske Sejm. I bygningen er to sale bevaret i deres oprindelige form: Sejm-salen og Marmorsalen; de er interessante og sjældne eksempler på arkitekturen fra den periode.


Ul.Dworcowa, til højre den gamle banegårdsbygning

Domkirken
er bygget 1927-55 med tydelige klassicistiske træk. Kirkens indre er meget moderne udstyret.
Stiftsmuseet (Muzeum Diecezjalne)
rummer spændende samlinger med bl.a. religiøs folkekunst, ornater, nadverbægre m.m.
Museet for Katowices Historie.
Udover faste udstillinger afholder museet foredrag og foranstalter videnskabelige konferencer.
Franciskanerordenens Kloster og Kirke
i Panewniki (i byens sydvestlige udkant) fra begyndelsen af det 20.årh.
Der findes to store parker i byen:
Kultur- og Rekreationsparken
der ligger i retning af Chorzów og som tilbyder talrige former for underholdning, samt
Kościuszko-parken
i byens sydlige del.


Ul.Dworcowa, til højre ul.Dyrekcyjna


Fra det livligt trafikerede torv i Katowice

Omegnen

Katowice er på næsten alle sider omgivet af store, tæt befolkede bysamfund; mod sydøst Mysłowice, mod nordøst Sosnowiec, mod nordvest Chorzów, mod vest Ruda Śląska, og mod sydvest strækker bebyggelsen sig hele vejen til Mikołów. Mod syd findes dog et stort grønt område, Katowice Skovpark. Motorvejen A4 gennemskærer byen og fører mod øst til Kraków, mod vest til Opole, Wrocław og Legnica.
Se: Katowice-området .


Ul.Dyrekcyjna (gågade) set mod nord i retning af ul.Warszawska; midtvejs krydses den af ul.Staromiejska

Indkvartering

Booking.com
Katowice dla odmiany (Byens officielle side på polsk, engelsk, fransk og tysk) – her bl.a. praktiske oplysninger for turister


Ul.Staromiejska (gågade) set i retning af torvet

Andre internetsider og kilder

Katowice dla odmiany (Byens officielle side på polsk, engelsk, fransk og tysk)

Katowice er Odense Kommunes venskabsby i Polen.


Fra midtbyen

Kort
Katowice
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software