Sucha Beskidzka


Slottet i Sucha Beskidzka

Afstande i km

33 km nv, 44 km nø, 21 km sø, 35 km nø, 42 km nv, 54 km nø, 6 km ø, 45 km ø, 37 km nø, 52 km sø, 50 km nv, 32 km sø, 21 km nv, 73 km sø, 34 km nv, 22 km, 43 km sø, 34 km v

Indbyggertal

10.000

Beliggenhed og historie

Sucha Beskidzka, der er distriktsby i Powiat Suski, er malerisk beliggende i floddalene Stryszawka og Skawa, centralt i de vestlige Beskidy-bjerge og i grænseområdet mellem Beskid Makowski, Beskid Żywiecki og Beskid Mały. Byen har i mange år været et lokalt center, både i erhvervsmæssig og administrativ henseende; dens betydning som uddannelsesmæssigt center er stigende.
Sucha Beskidzka fik købstadrettigheder i 1405. Mod slutningen af det 15.årh. voksede befolkningen væsentligt, især som følge af tilflytning af landbrugere og hyrder (fra Volhynien).


Salg af oscypki (røget fåreost) på det ugentlige marked i Sucha

I 1742 gav kong August II Sucha et privilegium til afholdelse af 8 markeder i løbet af et år. Sucha Beskidzka bliver herefter en kendt markedsby.
Efter Polens deling (1772) og indtil 1918 hørte Sucha under Østrig-Ungarn.
Under 2.verdenskrig var Sucha besat af tyskerne og ydermere lagt ind under det Tyske Rige, hvis grænse i krigsårene gik langs floden Skawa. På den østlige side af Skawa oprettedes det såkaldte Generalgouvernement Polen.


Fra torvet

Turistattraktioner

Slottet i Sucha
Renæssanceslottet i Sucha kaldes det “Lille Wawel”. Det er en trefløjet bygning med fire hjørnetårne og en firkantet gård med indgang fra østsiden. Sydfløjen og vestfløjen i 2 etager er forsynet med buegange på begge etager, idet buerne i stueetagen bæres af firkantede piller, men på 1.sal af toscanske søjler. Klokketårnet rummer et kapel med et loftsmaleri, der forestiller “Den Hellige Messes Hemmeligheder ifølge Jesu Liv”. På første sal i vestfløjen findes riddersalen.
I årene 1554-1580 opførte Kasper Suski her en borg af træ og sten, sandsynligvis som erstatning for en fuldstændig nedbrændt, træbygget herregård. Borgen blev i 1608-1614 af Piotr Komorowski udbygget til en anselig stormandsresidens i renæssancestil.
I løbet af det 18.-20.årh. har slottet tilhørt slægterne Wielopolski, Branicki og Tarnowski.
Mens Branicki-slægten ejede stedet, blev østfløjen med hovedporten – på et tidspunkt før 1867 – nedrevet. I samme tidsrum opstod det neogotiske orangeri ligesom en stenmur omkring parken. I årene 1882-87 foretog Władysław Branicki en generel restaurering af slottet.
Under 2.verdenskrig blev slottet overtaget af tyskerne og senere af den sovjetiske hær. Store boglige og museale værdier blev spredt, røvet eller ødelagt.
Efter krigen havde bl.a. et gymnasium til huse i bygningen. 1968-86 begyndte De Statslige Kunstsamlinger på Wawel arbejdet med at renovere slottet for at forberede det til at tjene museale formål. I 1996 blev slotskomplekset overtaget af Sucha Kommune.
Slotsbygningerne rummer i dag et kommunalt kulturcenter, et kunstgalleri, en lokal kultursammenslutning, en musikklub og – ikke mindst – i stueetagen restauranten “Kasper Suski”; i en tilbygget fløj er der indrettet hotel.


Torvet i Sucha Beskidzka set med kirken i baggrunden

Den Gamle Kirke og Den Nye Kirke danner sammen med klosterbygningen og fire kapeller et kirke- og klosterkompleks.
Den gamle kirke, der blev indviet til “Den Hellige Jomfru Mariæ Besøgelse” er en typisk gotisk bygning med renæssanceelementer; den blev sammen med klostret, der nu fungerer som præstegård, opført af den tidligere ejer af Sucha, Piotr Komorowski, i årene 1613-1614. Under kirkens kor findes en krypt med gravkammer for Komorowski-familien. I kirkens kor er der et loftsmaleri, der forestiller Mariæ Himmelfart. Kirkens altre – hovedaltret og seks sidealtre er udsmykket i rokoko-stil.
Den gamle kirke er forbundet med den nye kirke med en lav bygning, der også anvendes som sakristi.
Den nye kirke blev tegnet af Teodor Talowski og opført 1897-1908. Byggeriet blev først og fremmest betalt af familien Branicki samt de ansatte ved jernbanen i Sucha. Byggestilen er malerisk eklektisme, især gotiske og romanske elementer.


Sognekirken i Sucha


Sognekirken i Sucha

Karczma “Rzym”
dvs.: Kroen med navnet “Rom”, ligger på den åbne plads i centrum af Sucha og er et smukt eksempel på en nu uddøende træarkitektur, konkret den traditionelle, folkelige byggestil i Beskidy-området. Kroen er et bjælkehus med et tag, der har fald til fire sider. Langs hele forsiden ud mod torvet er der under hovedtaget skabt en overdækket terrasse.


Kroen Rzym

Kroen blev bygget i 2.halvdel af det 18.årh. på et tidspunkt, hvor Sucha var blevet en markedsby med 8 årlige markeder. Kroens indre er udstyret i regional stil, svarende til den lokale bjergbo-tradition.
Kroens navn stammer fra sagnet om Pan Twardowski, der mødte sin skæbne i skikkelse af djævelen og dermed fortabelsen i Rom – ikke i byen Rom som forudsagt, men i kroen “Rom”.


Kroen Rzym

Kapellet til minde om Oprørerne fra Bar på bjerget Jasień .
Dette er en ganske lille bygning overvejende i renæssancestil med bl.a. gotiske elementer. Kapellet blev opført ca.1773 til minde om kampene i 1771 mellem oprørerne og den russiske hær. Kapellet har stor symbolsk (patriotisk) betydning for den lokale befolkning.

Indkvartering

Booking.com
Sucha Beskidzka Byens officielle side (polsk version) – med praktiske oplysninger for turister

Links vedr. indkvartering i omegnen:

Feriehus ved Maków Podhalański (det sydlige Polen)


Slottet i Sucha

Andre internetsider og kilder

Sucha Beskidzka Byens officielle side (polsk version)


Torvet set i retning mod slottet

Kort
Sucha Beskidzka
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software