Borgen Czocha


Borgen Czocha. Hovedborgen set fra nordvest

Afstande i km

10 km ø, 41 km sø, 3 km v, 15 km n, 145 km nø

Beliggenhed og historie

Borgen Czocha ligger tæt øst for den lille by Leśna og er bygget på en massiv granitklippe, der er omgivet af skove og enge samt Leśna-søens vande. En del af borgen er i dag indrettet til hotel.


Indgangsporten til borgens område


Den høje bro, der fører over den tidligere voldgrav til borgens nuværende hovedindgang

Borgens oprindelige navn var sandsynligvis Czajków (i 1329 betegnet på latin som: Castrum Caychow); senere og indtil 1945 anvendtes navnet Tzschocha.


Den øvre bro, borgens hovedindgang og det runde centraltårn


Den ydre borggård med beboelsesbygningerne set mod øst

Borgen opstod i det 13.årh. som en fæstning til forsvar af den tjekkiske nordgrænse, på initiativ af den tjekkiske konge Václav II. I 1315 (1316?) giftede den polske (schlesiske) fyrste Henryk Jaworski (af Piast-slægten) sig med Václav II’s datter Anežka (polsk: Agnieszka), og som medgift modtog han borgen samt dens jordtilliggender. I 1346 overtog fyrste Bolko II af Świdnica fyrstendømmet Jawor sammen med borgen Czocha.


Indgangen til den ydre borggård Borgen Czocha, Nedre Schlesien, Polen


Bastionen i østenden af den ydre borggård – set indefra

Det nye fælles fyrstendømme med navnet Swidnica-Jawor havde en stærk position i samtiden, både økonomisk og militært, men da Bolko II døde barnløs, og da der i hans tid via fornuftægteskaber på regeringsplan var skabt en tæt forbindelse til det tjekkiske rige, overgik fyrstendømmet såvel som borgen Czocha til det Tjekkiske Kongerige. Borgen mistede hermed sin strategiske betydning.


Den ydre borggård set mod portbygningen i vestenden


Trappen der fra den ydre borggård fører op til borgens indre

I det 16.årh. blev borgen grundigt ombygget i renæssancestil og forberedt til brug af skydevåben ved opførelse af artilleribastioner. Efter afslutningen af trediveårskrigen fik borgen form af en prægtig residens, og der blev bygget en bro over den tidligere voldgrav. Om natten mellem den 17.og 18.august 1793 lagde en voldsom brand borgen i ruiner. Hermed sluttede borgens glansperiode samtidig med at store rigdomme gik tabt. Ejerne forsøgte dog at indlede en genopbygning allerede det følgende år.


Fra den indre borggård


Fra den indre borggård

Langt senere, i årene 1909-1914, da industrimanden Ernest Gütschow fra Dresden havde købt borgen – gennemførtes en rekonstruktion, der fornyede bygningens indre og genskabte borgens ydre stil.


Bastionen i østenden af den ydre borggård, set udefra


Den ydre borggård set mod vest

Under 2.verdenskrig havde afdelingen for kodning i den tyske militære efterretningstjeneste (Abwehr) til huse på borgen. Sandsynligvis opbevaredes her et system til afkodning af sovjetiske telegrammer. Fra 1952 hørte Czocha under den polske hær som feriehjem for ansatte ved militæret; af denne grund var borgens beliggenhed hemmeligholdt, således at den ikke fremgik af kort over området. Fra 1996 var Czocha alment tilgængelig som hotel og konferencecenter. Ejeren er nu Agencja Mienia Wojskowego (det polske forsvars materieltjeneste og ejendomsforvaltning).


Fra riddersalen


Fra riddersalen

Borgen er bygget af blokke af granit og gnejs, bundet sammen med kalkmørtel. Man kommer ind på borgens område via en rundbuet port, der flankeres af to halvrunde fæstningstårne i middelalderstil. Først kommer man ind i forborgen, siden – via broer over den tidligere voldgrav og porte – ind i hovedborgen. Der er nu to indgangsporte: den nedre (ældste) og den øvre (nyere). Borgens ældste bygningsdele er centraltårnet *) og den nordlige del af det senere opførte beboelsesafsnit **).


Udsigt fra den øvre adgangsbro langs den nordlige del af borgens vestfacade til den nedre adgangsbro.


Borgen set fra vest

Udover hotelvirksomheden arrangerer man på borgen også konferencer, kurser, moderne fester såvel som middelalderlige gilder, ridderturneringer, koncerter, undervisning i gamle danse og bueskydning.

*) Det centrale, stenbyggede forsvarstårn på højborgen, også kaldet kernetårnet eller i det faghistoriske sprog: “donjon” eller “keep”, var i borgarkitekturen en videreudvikling af en tidligere borgtype, kaldet “motte & bailey”, hvor motten typisk omfattede et trætårn omgivet af palisader. Donjon’en eller centraltårnet af sten var naturligvis mere modstandsdygtig og tjente i begyndelsen både forsvars- og beboelsesformål. Siden opførtes, som det også er sket her på Czocha, separate beboelsesbygninger.
**) En separat beboelsesbygning opført på middelalderens højborge, som her på Czocha, betegnedes på den tid med det latinske udtryk “palatium”, hvoraf en række ord i nordeuropæiske sprog som palace, palast, pałac, palads m.fl. er afledt.

Links

Zamek Czocha (polsk)

Kort
Borgen Czocha
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software