Niepołomice


Kongeslottet i Niepołomice. Fra den indre gård

Afstande i km

Miechów
51 km nv,
Proszowice
26 km nø,
Dąbrowa Tarnowska
68 km nø, 19 km sø, 33 km sø, 28 km sv, 40 km nø, 25 km v, 50 km nv, 55 km sø, 75 km sv, 56 km sv, 60 km sv, 86 km sø, 25 km sø, 64 km nv, 68 km sv, 32 km sv, 65 km ø, 14 km sv

Indbyggertal

12.228 (2017)

Beliggenhed og historie

Niepołomice ligger i Wieliczka distrikt, Małopolska amt, øst/sydøst for storbyen Kraków. Mod nord afgrænses kommunen af floden Wisła.
Byens navn, der også dækker det mod øst liggende skovområde, stammer fra et gammelpolsk ord, der betyder “vanskelig at overvinde, at bekæmpe; vanskelig at rydde, uigennemtrængelig”.

Byens historie er uløseligt forbundet med slottet og med Niepołomice-skoven (Puszcza Niepołomicka). Helt tilbage til de første polske kongers tid, hvor Kraków var hovedstad, var skoven kendt som et yndet jagtområde. Man kender ikke byens grundlæggelsesdokument, måske har der aldrig været et sådant.
Den første landsby opstod givetvis som servicebebyggelse i forbindelse med det jagtslot, som kong Kazimierz Wielki lod opføre mellem 1340 og 1349. I 1350 blev der oprettet et kirkesogn.
Landsbyen udviklede sig yderligere under Wladyslaw Jagiello, der var meget glad for at besøge Niepołomice, og som medbragte mange gæster. Af en folketælling fra 1564 fremgår det, at der var over 200 indbyggere, herunder adskillige forstmænd, der skulle overvåge skovenes tilstand.
Efter delingen af Polen fik byen tildelt købstadrettigheder af de østrigske myndigheder. Man oprettede her en styrelse af statsejendomme, en distriktsdomstol samt et told- og skattekontor. Desuden blev der anlagt et stort torv. Niepołomice var dengang en af de vigtigere byer øst for Kraków; den i midten af det 19.årh. oprettede jernbanelinie fra Kraków via Dębica til Lwów passerede også Niepołomice.
Efter afslutningen af 1.verdenskrig forlod østrigerne Niepołomice uden modstand, og indbyggerne kunne herefter plante en “frihedseg”, hvilket træ til dags dato kan ses i stadsparken.
Fra 1920’erne til udbruddet af 2.verdenskrig var den 2.pansertogsdivision stationeret i Niepołomice som den ene af 2 militære enheder af denne type i Polen.
Efter 2.verdenskrig var situationen i byen ganske alvorlig. Mange indbyggere var omkommet under krigen, skolerne virkede ikke og erhvervslivet lå i ruiner. Først ved overgangen mellem 1950’erne og 1960’erne begyndte det for alvor at gå fremad igen.

Turistattraktioner

Seværdigheder i udvalg:

Kongeslottet i Niepołomice
Et firfløjet anlæg nær den lille bys torv, oprindeligt opført af kong Kazimierz den Store (Kazimierz Wielki), sandsynligvis mellem 1340 og 1349. Den oprindelige borg eller slot var bygget af mursten på et kampestensfundament. Grundplanen var omtrent kvadratisk, hvor siden af kvadratet var ca.60 m. I det nordøstlige og nordvestlige hjørne stod firkantede tårne, mens der var to fløje i anlæggets sydlige og østlige side. Begge fløje var i to etager. Indgangen befandt sig i midten af den mur mod vest, der forbandt det nordvestlige tårn med sydfløjen. I princippet var byggeriet et forsvarsanlæg, men det var i høj grad også tænkt som en base for kongen under hans jagtudflugter i omegnen, der var dækket af skove, altså et jagtslot. Det nordøstlige tårn havde karakter af kernetårn, dvs. det sidste tilflugtssted for borgens besætning i tilfælde af angreb; i kælderen var der en brønd. østfløjen havde sikkert økonomiske funktioner; sydfløjen var beboet af det kongelige hof.
Under kong Władysław Jagiełło og hans efterfølgere fungerede bygningen som jagtslot og administrativt center.


Kongeslottet i Niepołomice.

I perioden 1506-31 blev slottet ombygget grundlæggende af kong Zygmunt I den Gamle. Anlægget blev nu firfløjet med tilføjelse af en nordfløj og en vestfløj. I gården blev der langs alle fløje bygget søjlegange af træ. Indgangsporten blev anbragt i sydfløjen. Kongen, der holdt et stort og talrigt hof, kunne ikke nøjes med forholdene i den tidligere beskedne borg. Sammen med sin hustru, dronning Bona, opholdt han sig meget hyppigt i Niepołomice. På dronningens initiativ – og i hendes navn – opførtes syd for slottet en vidtstrakt have i italiensk stil. Selve bygningerne opførtes i renæssancestil og i den form, de har bevaret til i dag. En brand omkring 1550 ødelagde en del af bygningerne, men de blev genopbygget i samme stil i løbet af 1550’erne og 1560’erne.
De daglige brugere af det ombyggede slot var familien Branicki, der fungerede som staroster og som sådan administrerede slottet. Betydningen af slottet i Niepołomice formindskedes dog efter flytningen af hovedstaden fra Kraków til Warszawa.
I 1772 – efter den første deling af Polen – kom slottet på østrigske hænder. På grund af væsentlige beskadigelser af bygningerne foretog de militære myndigheder i 1785 en del ændringer, hvorunder bl.a. højden blev formindsket med 1 etage.


Kongeslottet i Niepołomice. Fra den indre gård

I en kort periode brugte hæren slottet som kaserne. I løbet af det 19.årh. rummede slotsbygningerne forskellige institutioner, hospital, erhvervslokaler m.m. Efter 2.verdenskrig foretoges forskellige undersøgelser af bygningerne med henblik på bevaring, men en egentlig renovering lod vente på sig.
I 1986 blev slottet indskrevet i Kraków amts register over bevaringsværdige bygninger. I 1991 blev slottet af Kraków amt overdraget til Niepołomice kommune – dvs. slotsbygningerne og den tidligere park på 3 ha. I 1995 lykkedes det kommunen med hjælp fra en komite til renovering af bygninger i Kraków at rejse midler nok til at påbegynde en grundlæggende renovering af slottet. I 1996 var vestfacaden fornyet og delvis rekonstrueret; i gården blev søjlegangen fornyet ligesom kældrene blev ryddet og sikret. I 1997 oprettede kommunen Fonden for Kongeslottet i Niepołomice, der et år senere overtog slottet og de tilhørende grønne områder fra kommunen. Fondens formål var fortsat renovering og vedligeholdelse samt bevaring af slottet og dets omgivelser for de kommende generationer. Efter et omfattende arbejde afsluttedes genopbygningen i 2007, hvorefter slottets fremstod med sit tidligere prægtige udseende.
I dag afholdes der koncerter og kunstudstillinger i slottet, såvel som konferencer og private selskaber. Bygninger rummer et hotel, en restaurant, en museumsafdeling samt Fonden for Kongeslottet i Niepołomice’s lokaler.


Kongeslottet i Niepołomice. Fra den indre gård

De Ti Tusinde Martyrers Kirke
Byens sognekirke blev grundlagt af Kazimierz Wielki i 1349 og indviet i 1358. Det er en gotisk bygning med to sakristier og kapeller. Det sydlige kapel, holdt i renæssancestil, blev skænket af Jan Branicki i 1596. På kirkens modsatte side findes Lubomirski-kapellet i barokstil. Hele kirken er smykket med stuk. Porten i kirkemuren er udført i renæssancestil. I kirkens arkiv befinder der sig mange gamle kirkelige dokumenter samt dokumenter fra det kongelige hof.


Torvet med fontænen og kirken i baggrunden

Rådhuset
er en bygning i neogotisk stil opført i 1903 efter tegninger af arkitekten Jan Sas-Zubrzycki. I hundredeåret for opførelsen blev rådhuset renoveret.


Rådhuset i Niepołomice

Diana-fontænen


Fontænen på torvet med en statue af Diana, jagtens gudinde

Kazimierz Wielki-statuen


Statuen af Kazimierz Wielki, rejst af byens indbyggere som en tak til den konge, der byggede borgen og dermed grundlagde byen

Omegnen

Niepołomice-skoven
Gennem mange århundreder, således i den tidlige middelalder, var byens omegn dækket af næsten uigennemtrængelige skove, der nåede næsten fra Kraków til Sandomierz. Senere tiders udnyttelse af skoven, træfældninger for at kunne anlægge landsbyer og for at kunne dyrke jorden som agerland, bevirkede at der efterhånden kun var mindre skovområder tilbage. Et af de største områder var den vestlige del, der nu kaldtes Niepołomice-skoven (Puszcza Niepołomicka). Men også her er de enkelte skovområder såvel som de åbne områder blev væsentligt ændret i tidens løb gennem menneskets indgriben. Den største sammenhængende del af skoven dækker nu 110 km2. Skoven er et populært udflugtsmål for vandrere, terrænløbere, dyrkere af terræncykling og ridesport.

Indkvartering

Booking.com
Niepołomice – med praktiske oplysninger for turister

Spisesteder:

Niepołomice – med praktiske oplysninger for turister


Kongeslottet i Niepołomice. Fra den indre gård

Andre internetsider og kilder

Niepołomice


Fra torvet i Niepołomice. I baggrunden ses kirken

Kort
Niepołomice
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software