Kluczbork


Kluczbork. Regionalmuseet og det tidligere borgtårn, senere vandtårn

Afstande i km

Ozimek
38 km s,
Wołczyn
14 km nv, 71 km sv, 71 km sø, 45 km nv, 61 km sø, 51 km sø, 38 km nv, 78 km v, 68 km nv, 20 km sø, 45 km sv, 68 km s, 43 km nø, 42 km n

Indbyggertal

25.790 (2006)

Beliggenhed og historie

Kluczbork ligger i den nordlige del af Opole amt (Schlesien). Trafikmæssigt er byen et lokalt knudepunkt, idet 5 hovedvejsstrækninger samt flere mindre veje udgår mod alle verdenshjørner. Mod nordvest går hovedvej nr. 42 (mod Wrocław), nr. 11 går mod nord (Poznań), nr. 42 og 45 mod nordøst (Łódź), nr. 11 mod sydøst (Katowice) og nr. 45 mod syd (Opole).
Byens historie går tilbage til 1252, hvor den dengang lille bebyggelse blev Wrocław-fyrsten Henryk III’s ejendom. I 1253 gav fyrsten af Wrocław ridderordenen Korsherrerne med den Røde Stjerne ret til at grundlægge en by og et marked på stedet; byen fik navnet Cruceburg, senere Kreuzburg (efter ordenens tyske navn). Ifølge nogle kilder grundlagde ordenen dog ikke selve byen, men nok nogle landsbyer omkring den, hvilket gav fyrste Henryk IV Probus anledning til at tage byen under sin beskyttelse og grundlægge en købstad på stedet i kraft af privilegier, som han udstedte i 1274. De næste 400 år hørte byen under forskellige schlesiske fyrstendømmer. Under hussitterkrigene beherskede hussitterne Kluczbork med støtte fra indbyggerne. Fra 1536 hørte Kluczbork under Brzeg-fyrsterne, indtil denne linie af Piast-slægten uddøde. Under 30-årskrigen blev byen flere gange plyndret af forskellige hærstyrker. Fra 1675 kom byen under østrigsk styre. Efter 1740 hørte Kluczbork sammen med hele Schlesien under Preussen; hermed indledtes en omfattende germanisering af hele det schlesiske område.I 1816 blev Kluczbork hovedby i et distrikt. I midten af det 19.årh. byggedes en række veje og jernbaner, hvilket gjorde byen til et jernbaneknudepunkt i det nordlige Opole-område. Der åbnedes et evangelisk lærerseminarium, der skulle uddanne såvel polsk- som tysktalende lærere.
Generelt levede katolikker, evangelisk troende og jøder fredeligt sammen i byen. Et hospital blev indviet i 1848, et kommunalt gasværk i 1867, en ny postbygning i 1891 og en retsbygning i 1895. I slutningen af det 19. og begyndelsen af det 20.årh. skete en betydelig tilvækst af industrivirksomheder, såsom bryggerier, trykkeri, spinderi, sukkerfabrik, teglværk, et moderne slagteri, en møbelfabrik og en virksomhed, der fremstillede metalprodukter. Efter 1907 udvikledes den kommunale vandforsyning og kloakering og noget senere byggedes et elektricitetsværk ved Stobrawa-floden. Mellem 1921 og 1945 var Kluczbork beliggende inden for det Tyske Riges grænser. Sovjetiske hære indtog byen i januar 1945, og de polske myndigheder overtog styret i byen den 18.marts 1945. Kluczbork er efter den administrative reform i 1998 (igen) centerby i et distrikt.


Kluczbork. Parti fra torvet. I baggrunden Frelserkirkens tårn

Turistattraktioner

Seværdigheder i udvalg:

Borgen / Vandtårnet / Regionalmuseet
I 1396 fastslog fyrste Henryk von Lüben i et dokument, at Kluczbork var en befæstet bebyggelse med mure og volde – og med en sandsynligvis ganske betydningsfuld borg. En mere sikker optegnelse om borgen stammer fra 1581. Mod slutningen af det 17.årh. henstod borgen i ruiner. I 1720 blev bygningen ombygget til sæde for den kejserlige administration og en anden etage blev tilføjet i 1854.
I 1907 blev det tidligere borgtårn, opført i teglsten, ombygget til vandtårn. I denne forbindelse tilføjedes et telttag i 2 niveauer.
Jan Dzierżoń-Museet i Kluczbork begyndte sin virksomhed i 1959 som en afdeling af Opole-egnens Schlesiske Museum i Opole. I 1962 blev det et selvstændigt regionalmuseum. Museet blev indrettet i den bygning, der var opført på borgens fundamenter og var beliggende ved bymuren, nær den byport, der kaldtes Brama Polska eller Brama Krakowska. Mod syd stødte bygningen op til det tidligere borgtårn, der efter 1907 fungerede som vandtårn. I 1931-32 blev en gade ført i en tunnel under bygningen. Museet præsenterer kulturen i den nordlige Opole-region, således arkæologi, historie og etnografi med særlig vægt på udviklingen af biavl. Jan Dzierżoń, som museet er opkaldt efter, var en præst med stor interesse for og viden om biavl, inden for hvilket område han foretog vigtige opfindelser.
(Se foto øverst på siden),

Bymuren
I middelalderen – formentlig i slutningen af det 14.årh. – blev der opført forsvarsmure omkring byen, bygget i gotiske mursten i polsk forbandt; murene hvilede på et stenfundament. Bymuren beskyttede dog kun byen mod tre verdenshjørner, idet der mod nord fandtes træpalisader samt en voldgrav og naturlige forhindringer i form af sumpe og andre vådområder. I dag findes murene fortrinsvis bevaret i den sydlige del af byen.

Torvet / Rådhuset
De gader, der udgår fra de 4 hjørner på det rektangulære torv, løb i sin tid sammen ved de to, ikke længere eksisterende, byporte. Porten mod øst hed Brama Polska (Polske Port), mens den vestlige port hed Brama Niemiecka (Tyske Port). Midt på torvet, der gennem mange århundreder fungerede som handelsplads, står rådhuset, bygget i det 18.årh., sammen med to huse med dobbelt facadegavl. De to huse er i dag de eneste eksisterende af to husrækker med hver 6 huse, der blev opført i den tidlige barokperiode, altså ialt 12 huse. De ti af husene blev desværre helt ødelagt ved en brand i 1925, hvormed et meget karakteristisk element i byens arkitektur forsvandt. I 1926 byggedes efter tegninger af en lokal arkitekt en bygning, der bestod af buegange med en balkon øverst; det nye bygningselement stødte op til de tilbageværende huse mod vest.


Kluczbork. Rådhuset og de to øvrige huse midt på torvet – set fra syd


Rådhuset og de centrale bygninger på torvet – set fra nord

Frelserkirken (Kościół pw. Zbawiciela)
Et af de mest værdifulde bygningsmindesmærker i Kluczbork er den gotiske Frelserkirke, der tilhører den evangelisk-augsburgske menighed og er opført i det 14.årh. i stedet for den tidligere trækirke, der er nævnt i kilder tilbage til 1298. Kirken blev i sin tid overladt af fyrste Henryk IV i ridderordenen Korsherrerne med den Røde Stjerne’s varetægt, og således fortsatte det, indtil ordenen blev ophævet i 1810. Kirkebygningen er opmuret af natursten og teglsten; muren er kun delvis kalket. Bygningen består af et trefaget kor (i tidlig gotisk stil, et trefaget hovedskib samt et sideskib, der er adskilt fra hovedskibet med søjler. På sydsiden af koret findes sakristiet og på nordsiden af bygningen er der et våbenhus med adgang fra tårnet. Udvendigt er bygningen støttet af stræbepiller. Kirkens vinduer er spidsbuede. Indgangsportalen i vestmuren er også spidsbuet. Tårnets øverste etage blev tilbygget i 1795-97. I sommersæsonen afholdes orgelkoncerter i kirken med deltagelse af kendte musikere fra ind- og udland.
Kirkepladsen tjente i årene 1708-1769 som kirkegård for den protestantiske menighed.
Kirkens udsigtstårn, hvorfra man kan nyde udsigten over byen og omegnen, er tilgængeligt for turister fra maj til september, men dog kun i kortvarige tidsrum i løbet af ugen.


Kluczbork. Frelserkirken set fra koret

Fattiggården (Zakład dla Ubogich)
Den tidligere fattiggård er en monumental – efter lokal målestok enorm – bygning i klassicistisk stil beliggende i byens nordøstlige del – desværre ikke i den bedste bevaringstilstand. Bygningen er opført i en aflang rektangulær form med to sidefløje, således at bygningskompleksets grundplan minder om bogstavet H. Fattiggården blev opført efter 1776 på foranledning af den preussiske konge Friedrich II der Grosse og efter tegninger af arkitekten Carl Gotthard Langhans. Bygningen blev opført nær bymuren på det sted, hvor ridderordenen Korsherrerne med den Røde Stjerne’s stormester tidligere havde sit domicil. Fattiggården blev indviet i maj 1779 og kunne på det tidspunkt rumme 500 fattige, krigsinvalider, hjemløse og tiggere. Fra 1804 fungerede et hospital på stedet. Efter en brand i hovedbygningen blev komplekset i 1820-23 genopbygget med visse ændringer og arkitektoniske forenklinger. Herefter blev bygningen overtaget af de schlesiske provinsmyndigheder og i 1874 indrettet til hospital for sindslidende. Dette hospital virkede indtil dets nedlæggelse af de nazityske myndigheder i 1936. I december 1939 skabtes her en krigsfangelejr for officerer – den første af denne art lejre i Schlesien – kaldet Oflag VIII A Kreuzburg. Fra foråret 1943 var bygningen desuden ramme om en interneringslejr for borgere fra lande, der var i krig med det Tredje Rige, kaldet Ilag VIII/Z. Efter krigen foretoges en del ombygninger; der var bl.a. kostskole og magasiner i bygningerne.

Omegnen

Bąków (ca. 6 km sydøst for Kluczbork)
Den hellige Jomfru Marias Himmelfarts Kirke (Kościół pw. Wniebowzięcia Najświętszej Maryi Panny)er en trækirke, der hører til de mest interessante i denne region. Kirken er bygget ved overgangen mellem det 15. og 16.årh. Omkring 1550 blev den overtaget af protestanterne og ombygget; fra 1945 er den igen en katolsk helligdom. Kirken er i sengotisk stil, det er et bjælkehus opført på et murstensfundament, der er beklædt med brædder. Kirkens interiør er bemærkelsesværdigt, især hovedalteret med dets gotiske triptikon fra 1370, der er næsten 3 meter højt.
Turist- og Feriecentret i Bąków (Ośrodek Turystyczno-Wypoczynkowy w Bąkowie)
Turist- og feriecentret, der er åbent fra 1.juni til 30.september, er det mest attraktive feriecenter i sin art i denne del af Opole-regionen. Her er campingplads, en sø med mulighed for bl.a. badning og kajaksejlads, tennisbane, basketballbane, restauranter, legepladser og meget mere.

Kuniów (3 km syd for Kluczbork)
Den gamle Smedje og Det gamle Bageri (Zabytkowa kuźnia i piekarnia). I landsbyen Kuniów findes bevaret en smedje og et bageri fra 1800-tallet. Disse kulturmindesmærker indgår nu – sammen med et regionalmuseum – i et Center for Regional Erindring og Håndværk, oprettet på initiativ af Selskabet for Udvikling af Landsbyen Kuniów, der også modtager støtte fra EU. I smedjen smedes specielle “Kuniów-hestesko” i en original ovn af mursten og med brug af originale redskaber fra 1800-tallet. I bageriet er der også mulighed for at gæster selv kan prøve at ælte dej efter gamle opskrifter, hælde den i formen og bage den i ovnen. Det bliver så til et ““Kuniów-brød”, der bagefter kan nydes ved de hyggelige borde omgivet af gamle udstillingsgenstande. Smedjen og bageriet ligger ved vejen mellem Kluczbork og Opole.


Kluczbork. Vestsiden af torvet

Indkvartering

Booking.com

Kluczbork (polsk, engelsk og tysk) – her også praktiske informationer for turister

Spisesteder:

Kluczbork (polsk, engelsk og tysk) – her også praktiske informationer for turister

Andre internetsider og kilder

Kluczbork (polsk, engelsk og tysk)

Kort
Kluczbork
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software