Oława


Byen Oława’s byvåben. – Photo by: anonymous, Olawa herb, marked as public domain, more details on Wikimedia Commons

Afstande i km

Jelcz-Laskowice
14 km n, 18 km sø, 30 km sø, 47 km nv, 78 km ø, 40 km nø, 67 km s, 36 km n, 61 km sø, 26 km sv, 71 km sv, 98 km sv, 27 km nv, 60 km sv

Indbyggertal

32.356 (2014)

Beliggenhed og historie

Oława ligger i det sydlige Polen, i den østlige del af Nedre Schlesien, sydøst for Wrocław, ved floderne Oława og Odra.

Byen opstod mellem de to floder, Odra og Oława, beskyttet af dem og andre vådområder, ved et overfartssted over Odra. Oława var først en handelsplads og siden en befæstet bebyggelse. Byen nævnes første gang i et dokument fra 1149, hvor den blev givet som gave til benediktinerklosteret i Ołbin ved Wrocław.
Et halvt århundrede senere blev Henryk I Brodaty (Henrik I den Skæggede), schlesisk fyrste af Piast-linien, ejer af byen. Denne slægt ejede herefter Oława i flere hundrede år.
Ved overgangen mellem det 12. og 13.årh. fik Oława købstadrettigheder. Ud fra de bevarede dokumenter kan man antage, at året var 1234, men det ældste bevarede bystempel er faktisk 100 år ældre. I 1282 nævnes et kastellani, hvilket må betyde, at der på det tidspunkt fandtes en borg i byen.
I første halvdel af det 15.årh. led byen stærkt under først hussiterkrigene og siden pest og hungersnød. Fra 1526 kom hele Schlesien under den østrigske kongeslægt Habsburgernes overherredømme. I første halvdel af 1600-tallet fik byen tilladelse til at slå egen mønt, der blev kaldt “Byen Olawa’s Nye Sølvmønt”.
Trediveårskrigen (1618-1648), der som udgangspunkt var en strid mellem det katolske habsburgerstyre og en række protestantiske magter, men som udviklede sig til en generel europæisk konfikt, berørte også Oława; den svenske hær forlod først byen i 1649.
Efter striden mellem Østrig og Preussen om herredømmet over Schlesien kom Oława i 1741 under Preussen.
Under Napoleonskrigene, i 1806, kom det til et slag ved Oława mellem franske og preussiske styrker. Herefter besatte den sejrrige franske hær byen, hvor den blev i to år.
I 1800-tallet foregik en intensiv germanisering, skønt der endnu i 1824 kun var 10% af befolkningen i området, der talte tysk. Samtidig tog industrialiseringen fart, og der byggedes (1842) en jernbanelinie mellem Wrocław og Oława. Denne forbindelse er den ældste i det nuværende Polen. Den hurtige industrielle udvikling havde også positive følger for udviklingen indenfor kultur, undervisning, sport og byforskønnelse.
2.verdenskrig betød store tab og lidelser for byen, dels ved flytning af de vigtigste industrianlæg til det centrale Tyskland, dels ved egentlige krigshandlinger, i selve centrum blev ca. 50 % mere eller mindre ødelagt.
Fra 1.maj 1945 begyndte den polske administration sit virke i Oława. Umiddelbart efter krigen blev de fleste tyske indbyggere udvist til Tyskland. I 1950 var der næsten 8000 indbyggere i byen hvoraf en meget stor del var tilflyttere fra østområderne. Den vigtigste opgave i årene efter krigen var nedrivning af de bygninger, der var blevet ødelagt under krigshandlingerne samt en påfølgende genopbygning. Den største investering her gjaldt genopbygningen af borgen.
Først ca. 20 år efter krigen begyndte det igen at gå fremad for byen. I tiden efter systemskiftet i 1989 opstod mange nye private firmaer i byen, herunder en del udenlandske eller med deltagelse af udenlandsk kapital. Af stor betydning var også bygningen af et rensningsanlæg for spildevand samt en ny losseplads. I 1912 indviedes den nye kommunale badeanstalt.

Turistattraktioner

Seværdigheder i udvalg:

Rådhuset
Det nuværende rådhus blev opført i 1823 i neoklassicistisk stil. Den ældste del af rådhuset er tårnet i barokstil. Der har været flere rådhusbygninger tidligere, den første formentlig fra 1300-tallet. Det næste rådhus var fra 1585; dette brændte og blev genopført i 1637-68. I den forbindelse tilføjedes tårnet, der i stort set uændret form har stået til idag og som stadig er den mest imponerende del af bygningen. I tårnet er der – ovenover uret – et udsigtsgalleri. For nuværende er bygningen sæde for byrådet og rummer desuden Oława-egnens Museum og et bibliotek.

Rådhusuret
Det figurativt-astronomiske ur på rådhustårnet stammer fra det 17.årh. og viser ud over tiden også bl.a. månens faser. Adskillige figurer vises i forbindelse med urets gang, således Døden med sin le. Den meget omfattende og komplicerede mekanisme bag uret optager flere etager i tårnet.

Sobieski-slottet
Dette er en bygning i renæssance-barokstil fra 1500-1600-tallet bygget på stedet for et jagtslot fra slutningen af 1300-tallet tilhørende fyrste Ludwik I. Slottet har undergået flere ombygninger i tidens løb. For nuværende har den kommunale administration lokaler i bygningen. Byrådssalen findes dog nu i det nyrenoverede rådhus.

Den Trøsterige Gudsmoders Kirke
Den første kendte omtale af denne kirke stammer fra 1201. Den ældste del af den nuværende kirke er det gotiske kor fra ca. år 1300 samt den nederste del af tårnet med sakristiet.

Andre attraktioner:

Den Kommunale Badeanstalt
Et badeland der også rummer mange andre faciliteter såsom sportsanlæg, rehabiliteringslokaler og spisested.

Omegnen

Skove
Umiddelbart øst og nordøst for byen ligger store skove.

Floder
Odra, den næststørste flod i Polen, løber – her fra syd mod nord – gennem byens østlige udkant.
Der kan fiskes i Odra og floden er – næsten selvsagt – sejlbar; turister kan nyde sejlture til hhv. Brzeg og Wrocław. Gennem Oława deler floden sig i tre grene: hovedløbet og to smallere løb. På to af disse løb er der bygget kammersluser. Ved det midterste løb – der kaldes Kanał Młyński – er bygget et vandkraftværk.
Oława – lokalt også kaldt Oławka for at undgå forveksling med bynavnet – løber gennem byens centrum. Floden har sit udløb i Odra lige før Grunwaldzki-broen i Wrocław. Oława er sejlbar, så man kan sejle herfra til Wrocław.

Indkvartering

Booking.com
Oława – her links til download af PDF- og Word-dokumenter

Spisesteder:

Oława – her links til download af PDF- og Word-dokumenter

Andre internetsider og kilder

Oława

Kort
Oława
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software