Tarnowskie Góry


Rådhuset i Tarnowskie Góry

Afstande i km

Radzionków
7 km sø,
Siewierz
35 km ø,
Pyskowice
22 km sv, 30 km sø, 13 km sø, 22 km sø, 52 km nø, 34 km sø, 23 km sv, 28 km sø, 57 km sv, 31 km nv, 14 km sø, 24 km sø, 51 km nv, 20 km sv, 45 km nø

Indbyggertal

60.439 (2010)

Beliggenhed og historie

Tarnowskie Góry ligger i den nordvestlige udkant af det store sammenvoksede by- og industriområde, kaldet Katowice-området, i det sydlige Polen. Byen er centerby i distriktet af samme navn.
Ved Tarnowskie Góry krydser hovedvej 11 (nordvest-sydøst) hovedvej 78 (sydvest-nordøst). Hovedvej 11 forbinder mod sydøst byen med de centrale dele af Katowice-området og med motorvej A4 (E40). Til lufthavnen ved Pyrzowice (lufthavn for Katowice-området) er der ca. 20 km i østlig retning ad hovedvej 78.

I 1348 var Schlesien blevet lagt ind under den tjekkiske krone af Karl IV, konge af Tjekkiet. I 1521 var størstedelen af Øvre Schlesien blevet forenet under fyrstendømmet Opole af fyrste Jan II Dobry (af Piast-slægten). I 1526 blev det Tjekkiske Kongerige sammen med Øvre Schlesien (og herunder Tarnowskie Góry) lagt ind under Østrig af kong Ferdinand I.
Byens udvikling skyldes i høj grad de rige forekomster i undergrunden af bly, sølv, zink og jern. En legende fortæller om en bonde, der pløjede den første sølvholdige malm op omkring 1490. Fra omkring 1519 begyndte nybyggere at ankomme til området for at grave efter sølv, og de første minebebyggelser opstod. På jorderne omkring landsbyen Tarnowice opstod “gory”, hvilket på gammelpolsk betyder miner; heraf byens navn.
Den daværende ejer af området, Jan II Dobry, fyrste af Opole, samt markgreve Georg af Brandenburg-Ansbach gav i 1526 den opvoksende by privilegier, der støttede udviklingen af minedriften. Sandsynligvis fik bjergværksbyen købstadrettigheder det samme år. De førnævnte privilegier blev udstedt den 30.april 1526 og gjaldt alle, der beskæftigede sig med minedriften. Tarnowskie Góry blev udnævnt til Fri Mineby og indgik dermed i en gruppe af byer som Olkusz i Polen og Kutna Hora i Tjekkiet, der adskilte sig fra andre ved særlige privilegier. I november 1528 udkom den første schlesiske lov om minedrift, udstedt af fyrste Jan II Dobry. I 1529 godkendte den samme Opole-fyrste oprettelsen af en mineadministration, hvorunder ogsaa hørte administrationen af byen og retsvæsenet.
I midten af det 16.årh. var Tarnowskie Góry det største malmbrydningscenter i Øvre Schlesien. I begyndelsen var det især brydningen af sølvmalm, der havde betydning samtidig med, at handel og håndværk udvikledes i byen. I Tarnowskie Góry betjente man sig af forskellige mønter, både polske, schlesiske og ungarske.
Efter fyrste Jan II’s død uden arvinger (1532) blev området styret af fyrster af den tyske Hohenzollern-slægt som lensmænd under den tjekkiske krone. I årene 1552-1645 og fra 1666 blev det styret direkte af Habsburgerne. Mellem 1646 og 1666 var det givet i pant til den polske kongeslægt Waza.
Mange tilhængere af reformationen søgte til Tarnowskie Góry, hvor de i 1529 byggede en trækirke – og senere en grundmuret kirke. I byen blev der af protestantiske ledere og skribenter organiseret flere møder for deres tilhængere.
I 2.halvdel af det 16.årh. dannedes torvet i byen, husene med de karakteristiske arkader opstod, og nye gader og pladser blev anlagt. Købmænd og håndværkere bosatte sig i byen. I 1561 fik byen ret til at afholde to markeder om året, nemlig i september og april. I 1599 blev håndværkslaugenes frihed godkendt. De ældste laug var skomagerlauget, skrædderlauget, klædemagerlauget, bagerlauget m.fl.
Tarnowskie Góry blev aldrig omgivet af en bymur, men de hovedgader, der førte ud af byen, var ved bygrænsen forsynet med høje porte (porttårne), nemlig portene lubliniecka, krakowska og wroclawska. Som den sidste blev Wrocław-porten nedrevet i 1832.
Mens det 16.årh. betød fremgang for byen så var det 17.årh. på flere måder en vanskelig periode. Under 30-årskrigen passerede hærstyrker af forskellig nationalitet (danske,svenske,ungarske) gennem byen, hvilket medførte plyndringer og andre ubehageligheder for indbyggerne. Således blev byen i 1627 plyndret af danske hærstyrker og i 1643 af svenske. I samme periode blev Tarnowskie Góry plaget af flere brande og epidemier. I 1654 talte byen 800 indbyggere. I 1701 var der påny en stor brand i byen. I 1713 åbnede jesuiterne en latinskole – det første polske gymnasium.
I 1715, 1723 og 1728 hjemsøges byen af epidemier, hvorunder hundredevis af mennesker omkommer. I 1736 oplevede man kraftig og uafbrudt regn i 73 dage, hvilket fuldstændigt ødelagde høsten og var grunden til, at ca. 500 mennesker døde af sult, dvs. ca. halvdelen af indbyggerne.
I december 1740, hvor den preussiske hær trængte ind i Schlesien, begyndte de schlesiske krige (mellem Preussen og Østrig). Efter den første af disse, kom byen fra at have været under østrigsk herredømme i 1742 under preussisk administration.
I 1750 blev byens tidligere privilegier bekræftet af den preussiske konge Friedrich II.


Fra torvet

2.halvdel af det 18.årh. var præget af ny fremgang for minedriften i byen. Eftersøgningen af yderlige malmforekomster i området kronedes med succes, og i 1780’erne opstod minen og metalværket “Friedrich”. Medvirkende til fremgangen var i høj grad den preussiske direktør for minedrift, Friedrich von Reden, der i 1787 importerede en dampmaskine fra Cardiff. Da den blev sat i drift i 1788, var det den første fungerende dampmaskine i Europa ud over England. Denne maskine muliggjorde en effektiv udtørring af de nederste niveauer af minerne, hvor oversvømmelser dengang var et stort problem.
I det 19.årh. fortsatte udviklingen i byen. I 1803 åbnedes den første bjergværksskole.
I 1857 byggedes en jernbanestation paa linien Opole-Tarnowskie Góry. I årene umiddelbart efter fulgte jernbaneforbindelser til Bytom, Lubliniec m.fl.
I samme periode blev der fundet jernmalm i byens undergrund. Der åbnedes nye miner, og der blev bygget nye stoller (minegange) i de eksisterende miner. Et trykkeri – byens første – åbnedes i 1840. Flere nye fabrikker og et jernværk blev grundlagt, jernværket således i 1856, en papirfabrik i 1892. Man påbegyndte også udbygningen af byens vandforsyning.
I 1903 anlagde man en stadspark paa et tidligere mineterræn.
I tidens løb udtømtes forekomsterne af malm, og i 1920-erne ophørte brydningen. Hermed afsluttedes en industriel periode, der havde strakt sig over flere århundreder. Efterladenskaberne efter denne virksomhed var et enormt system af underjordiske gange og kamre, der strakte sig under hele byen og ud til de omliggende landsbyer.
I 1922 kom byen efter en folkeafstemning under polsk styre, og indbyggertallet voksede stærkt i de følgende år. I 1927 vedtager byrådet at gennemføre en kloakering af hele byen.
2.september 1939 blev byen indtaget af Hitlers styrker. Deltagere i de schlesiske opstande, præster, lærere og embedsmænd blev arresteret og udvist. Besættelsesmagtens politik i området var en aktiv germanisering, indførelse af tysk som administrativt sprog m.v. Den jødiske synagoge blev nedbrændt, jøderne blev undertrykt og med tiden fuldstændigt fordrevet eller myrdet. Mod slutningen af krigen begyndte tyskerne at udbygge deres forsvar mod angreb fra luften. I januar 1945 følte den tyske borgmester og hans embedsmænd sig tvunget til at flygte mod vest. Fra og med den 23.januar 1945 var byen igen polsk. Tyske indbyggere flygtede eller blev udvist. Man begyndte straks at udbedre de skader, som krigen havde forvoldt.
I tidens løb blev bjergværksbyen kendt i store dele af Europa og blev besøgt af mange kendte personer såsom kong Jan III Sobieski (1683), kong August II (1697), kong August III (1734), den svenske konge Karl XII, den russiske tsar Aleksandr I (1820), den tyske digter Johann Wolfgang Goethe (1790), den polske forfatter og politiker Józef Wybicki.
Det moderne Tarnowskie Góry har nu mistet sin oprindelige, udpræget industrielle karakter. Dog er der naturligvis stadig industri i byen, men derudover er den et vigtigt jernbaneknudepunkt, og turisme og tjenesteydelser er vigtige indtægtskilder. Den underjordiske turistrute, museerne, historien og arkitekturen samt det moderne vandland og mulighederne for skiløb nær byen er med til at tiltrække besøgende.

I Tarnowskie Góry findes en af de største rangerbanegårde i Europa med en længde på flere kilometer.

Turistattraktioner

Byen råder over adskilige seværdigheder, hvoraf flere er forbundet med den lokale brydning af sølvmalm og blymalm.
I Tarnowskie Góry findes en usædvanlig underjordisk turistrute, der giver adgang til besøg i de tidligere sølvminer.

Minegangen “Den Sorte Ørred” (Sztolnia “Czarnego Pstrąga”)
Det er en 600 meter lang del af den længste minegang, der afvander minen “Fryderyk” (tidl. “Friedrich”). Den har kunnet besøges siden 1957, på grund af de bestræbelser som en lokalhistorisk forening har udfoldet. Turistruten forløber mellem mineskakterne “Ewa” og “Sylwester”. Under udflugten, der foregår i både, kan man beundre den underjordiske verdens skønhed, stalaktitterne (drypstenene) samt originale dele af stollegangen udhugget i dolomitklippen.

Sølvminen
Dette er den eneste turistrute i Polen, hvor turisten får adgang til de underjordiske sølvminer. Ganske vist er det kun en del af de tidligere minegange, der kan besøges. Ruten befinder sig i en dybde af 40 m og med en længde på 1700 meter. På en del af ruten (270 meter) sejler man i både. Det seneste er, at den fredede mine også er tilgængelig for handicappede. Under turen i undergrunden kan man se udstillinger af mineraler, værktøj og andet udstyr, som minearbejderne har benyttet. Når man igen kommer op til jordoverfladen, kan man besøge Frilandsmuseet for Dampmaskiner.

Sedlaczek’s hus (Dom Sedlaczka)
på Rynek nr.1 (torvets sydside) er bygget i det 16.årh. og var indtil det 19.årh. sæde for distriktsstyret for Bytom-området. I 1805 blev huset købt af Jan Sedlaczek. Han indrettede her en vinstue, der fortsat eksisterer. I dag er der på 1.sal et museum for historien, kunsten og mineindustrien i byen og omegnen. Desuden organiseres der koncerter i huset med deltagelse af kendte kunstnere med lokal tilknytning.

Rådhuset (Ratusz)
er beliggende på torvets sydside (Rynek 4). Det er opført i 1896-98 i nordlig neorenæssance med elementer af gotik. Taget krones af et lille tårn i træ og facaderne prydes af en række slægtsvåbener m.m. udhugget i sandsten: slægten Henckel von Donnersmarck, Kongeriget Preussen, Det Tyske Kejserdømme, byvåbenet fra 1562 og markgreve Georg von Hohenzollern. På frontfacaden ses en skulptur fra 1959, der forestiller en bjergværksarbejder fra egnen.
Se billedet øverst på siden.

Cochler’s Hus (Dom Cochlera)
på adressen Rynek 5 (det sydøstlige hjørne af torvet) er bygget i det 17.årh., men ombygget i det 19.årh. Huset rummer byens ældste apotek “Pod Aniołem” (Under Englen), grundlagt i 1790 af apoteker Cochler, der i en lang periode var borgmester i byen. I apotekets værelser er der bevaret korshvælvinger i loftet. I årene 1839-1855 var der også bjergværksskole i bygningen. På den ydre frontfacade ses en figur af en engel.


Cochler’s Hus (i billedets højre side)

Den Evangelisk-Augsburgske Kirke
er beliggende på torvets nordside (Rynek 12). Den er bygget af den evangeliske menighed i 1780. Bygningen er tegnet af arkitekt Krzysztof Worbs fra Strzelce Opolskie og tømrer Jan Karol Henning fra Opole. I kirkens tårn blev der i 1787 ophængt et ur, udført af urmager Franciszek Schmachel fra Brynica. I år 1900 blev kirken ombygget i neoromansk stil. I kirken findes emporer (pulpiturer), der er karakteristiske for protestantiske kirker.


Den Evangelisk-Augsburgske Kirke i Tarnowskie Góry

Mineklokkestabelen (Dzwonnica Gwarków)
Klokkestabelen er i sin nuværende form fra det 19.årh. Indtil 1955 stod den ved Blachówka-minen i Bobrowniki Śląskie. Herefter blev den opstillet på Plac Gwarków. Klokkestabelen er udført i træ og står på en opmuret forhøjning af kalksten. Klokken, der er ophængt i klokkestabelen, stammer fra det 16.årh.

Wieprzowski’s Hus
på adressen Rynek 3 er bygget i det 17.årh., udvidet i det 18.årh. og ombygget i 1890. I forstuen er de oprindelige tønde- og krydshvælv bevaret.

Szymkowic’s Hus
er beliggende på torvet (nr.14). Ved overgangen mellem det 16. og 17.årh. var husets ejer borgmester Stanisław Szymkowic. I 1608 blev huset indrettet til sæde for bystyret. I 1908 blev det ombygget og indrettet til bankvirksomhed, og huset, der prydes af et lille tårn, rummer nu en afdeling af sparekassen PKO.


Torvet i Tarnowskie Góry. Del af den vestlige husrække. Hjørnebygningen til højre med tårnet er Szymkowic’s Hus

Huse med arkader i torvets vestlige husrække
Husene er bygget i 2.halvdel af det 16.årh. og hørte til de rigeste borgerhuse i byen. Sammen med huse på en del af ul.Gliwicka (opført i samme tidsrum) danner de en række af huse med halvkugleformede arkader og kryds- og tøndehvælvinger.

Del af vestsiden af torvet. Til venstre ses et af husene med arkader

Byens brønd
I den vestlige del af torvepladsen rejste man i 1950’erne et hånddrevet hejseværk under et lille tag dækket med tagspån. Hele konstruktionen er af træ. Det er resterne af den tidligere brønd i byen. Brøndens dybde er 30 meter. Rundt om brønden er anlagt en brolægning, der skal minde om den oprindelige torveplads’ belægning fra 1500-tallet.

Hus ved ul.Gliwicka nr.6
Huset er bygget i begyndelsen af det 16.årh. og er et af de ældste huse i byen. Det var det første sæde for byens myndigheder samt for minekontoret.

Apostlene Peter og Pauls Kirke
Kirken blev oprindeligt opført af protestanterne i 1529. Den første trækirke blev erstattet af en grundmuret bygning. I 1545 tilbyggedes et kor. I 1560-63 skete en udbygning og et tårn blev tilføjet, hvor klokkerne blev ophængt. I 1586 installeredes et ur. I 1629 blev kirken overtaget af katolikkerne. Senere ombygninger har givet kirken neoromanske bygningstræk.

Sankt Annas Kirke
blev rejst af protestanterne i 1617-19, men i 1629 overtaget af den katolske menighed. Grundlæggende ombygget i 1846-47.

Adelsgården (Dworek szlachecki)
Dette er en gæstgivergård fra det 18.årh., hvor bl.a. Johann Wolfgang Goethe har opholdt sig (1790). Bygningen rummer nu restaurant “Dworek Goethego”. På 1.sal er der kontorer tilhørende den lokale afdeling af PTTK (Polsk Selskab for Turisme og Egnskundskab).

Sankt Martins Kirke i Stare Tarnowice
Kirken er bygget omkring 1400. I det 16.årh. blev kirken overtaget af protestanterne, men under 30-årskrigen blev den givet tilbage til katolikkerne. Den oprindelige bygning var gotisk, men efter en ombygning i begyndelsen af 1700-tallet var barokstilen den mest fremtrædende. Inde i kirken er der smukke stukdekorationer med polykromi i barokstil.

Borgen
Ved vejen, der fører mod vest til Zbrosławice, i bydelen Stare Tarnowice, befinder sig et interessant borgkompleks med en borg, der stammer fra det 16.årh. Renæssanceborgen blev – på initiativ af Piotr Wrochem – opført mellem 1520 og 1570 med tre fløje, en åbning mod nord og et tårn i det sydøstlige hjørne. Gennem de næste 300 år skiftede borgen ofte ejer. Den seneste var Carl Lazarus Henckel von Donnersmarck. I hans tid blev der på borggården opført en stor lagerbygning, en lade og en staldbygning. I det 19.årh. blev der tilbygget en fjerde fløj, der lukkede borggården mod nord. Efter 2.verdenskrig blev borgen nationaliseret og omdannet til et PGR (statslandbrug). Fra maj 2000 blev borgen og 10 ha af de hertil hørende jorder overtaget af private ejere, nemlig Krystyna og Rajner Smolorz. De nye ejere begyndte at sikre fundamenterne og de ødelagte dele af bygningerne. Borgen blev gradvis restaureret med henblik på at bygningerne skulle have hotel- og restaurant-funktioner på højt niveau. Desuden er det meningen, at der skal være et Center for Støtte af Håndværk, Kultur og Kunst – med lokalt tilsnit. I bygningerne findes bl.a. restauranten “U Wrochema”.

Slottet i Karłuszowiec
Karłuszowiec var tidligere en selvstændig lokalitet, men er nu en bydel sydøst for centrum. Slottet er i neoklassicistisk stil og bygget i midten af det 18.årh. I den sydlige del af slotsparken findes et lille palæ, der nu rummer Institut for Pulmonologi. I den østlige udkant af parken findes distriktsstyrets moderne administrationsbygning.

Slottet i Rybna
ligger i bydelen Rybna ca. 5 km nordvest for centrum. Slottet blev opført i 1796 af familien Warkocz. Under 2.verdenskrig var slottet ejet af slægten Henckel von Donnersmarck. I 1970-erne blev slottet ombygget i overensstemmelse med dets oprindelige udseende. I 1983 forærede byen Tarnowskie Góry det gennemrestaurerede slot til Selskabet for Polske Musikkunstnere. Slottet driver nu hotel- og restaurantvirksomhed.
Bygningsmæssigt er slottet opført i senbarokstil med et højt mansardtag. Der er dog også klassicistiske træk, således den fremtrukne risalit på frontfacaden.

Den Øvreschlesiske Smalsporede Jernbane (Górnośląska Kolejka Wąskotorowa)
er for nuværende den ældste i verden og har været i brug uafbrudt siden 1851. I begyndelsen anvendte man heste, men fra 1855 begyndte man at bruge specielle damplokomotiver. Gennem ca.100 år benyttedes jernbanen til kommunikation mellem miner, metalværker og fabrikker i hele området. I 2002 blev bystyret i Bytom den primære ejer af jernbanen, og der blev oprettet regelmæssig forbindelse mellem Bytom, Tarnowskie Góry og Miasteczko Śląskie. I Tarnowskie Góry er der tre holdepladser: Sølvminen, i bymidten og på banegården. Vognene er indrettet til at medtage cykler.

Park Wodny
er et stort og moderne vandland, beliggende i kort afstand fra midtbyen. Park Wodny har bassiner af alle typer og størrelser, fitness-lokaler m.m. Her kan børn og voksne nyde en tid sammen.

Turistruter
Der er udarbejdet ruter for turister på flg. områder:
Rute for jernbane- og cykelentusiaster.
Rute for naturelskere.
Rute med besøg i mindre kendte sakrale bygninger (kirker, klostre).
Rute med besøg i gamle miner.
Rute med besøg i befæstningværkerne omkring Tarnowskie Góry.

Omegnen

Katowice-området

I byens omegn findes adskillige turistattraktioner, der er et besøg værd, ikke mindst palæer og slotte. Her skal nævnes:

Świerklaniec (ca. 6 km øst for Tarnowskie Góry)
Pałac Kawalera. – Dette palæ, tegnet af Ernest von Ihne, blev opført mellem 1903-1906 i fransk neobarok stil som residens for slægten Donnersmarck. Efter 2.verdenskrig blev palæet restaureret og tjente som kursuscenter for mineindustrien. Nu rummer huset et fornemt hotel med restaurant. – På frontgavlen ses indskriften: “Memento vivere” (Husk at leve).


Palæet “Pałac Kawalera” i Świerklaniec.

Nakło Śląskie (4 km øst for Tarnowskie Góry)
Slottet i Nakło Śląskie. – Byggeriet af slottet i neogotisk stil, der blev påbegyndt af Hugo von Donnersmarck i 1856, blev afsluttet af hans søn Lazarus IV. Efter 2.verdenskrig blev der indrettet en landbrugsskole i bygningen. Nu ejes slottet af distriktsstyret i Tarnowskie Góry. Siden 2006 rummer bygningen kunstgalleriet “Barwy Śląska”.


Slottet i Nakło Śląskie set fra syd

Brynek (gmina Tworóg) (ca. 14 km nordvest for Tarnowskie Góry)
Slottet i Brynek. – I Brynek i kommunen Tworóg kan man se dette slot i eklektisk stil. Opførelsen blev afsluttet i 1829 og den første ejer var Bernard von Rosenthal. Slotskomplekset omfattede residenspalæet, en botanisk have, et kapel samt landbrugsbygninger. I 1872 blev der tilføjet en ekstra fløj. Hovedbygningen med mansardtag flankeres af to markante tårne med løgkuppelformede hjelme.
Bygningen rummer i dag en skovbrugsskole.

Tworóg (ca. 15 km nordvest for Tarnowskie Góry)
Slottet i Tworóg er en klassicistisk bygning fra 2.halvdel af det 18.årh.

Kamieniec (ca. 17 km sydvest for Tarnowskie Góry)
Slottet i Kamieniec er beliggende på en forhøjning i terrænet på højre side af floden Drama. På ruinerne af en tidligere borg byggede familien Kokorz i det 16.årh. et renæssanceslot. I 1870’erne blev hele slottet ombygget i neorenæssancestil. Slottet står i dag med frontfacaden mod nord og med tilbygninger fra det 18.årh. samt fra 1872-73. Slottet er omgivet af en landskabspark.

Szałsza (ca. 16 km sydvest for Tarnowskie Góry)
Slottet i Szałsza er bygget i 1877 af familien von Groeling og opført i neogotisk stil med delvis udnyttelse af murene fra den tidligere bygning fra 1781.

Kopanina (ca. 10 km nordvest for Tarnowskie Góry)
Slottet i Kopanina er opført af baron von Fürstenberg i 1889. Byggestilen er fransk neobarok. Aktuelt rummer bygningen et børnehjem.

Indkvartering

Booking.com
Tarnowskie Góry – med praktiske oplysninger for turister

Andre internetsider og kilder

Tarnowskie Góry
Krawczyk, Jarosław A.: Skarby Powiatu Tarnogórskiego. Przewodnik turystyczny. Tarnowskie Góry, 2006. 128 s., ill.

Kort
Tarnowskie Góry
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software