Morąg


Rådhuset i Morąg (Foto: Tomasz Faraś, Morąg)

Afstande i km

Dobre Miasto
39 km nø,
Olsztynek
68 km sø,
Orneta
29 km nø, 67 km n, 51 km nv, 110 km nv, 76 km sv, 82 km sv, 61 km nø, 72 km nv, 47 km sø, 38 km s, 29 km nv, 75 km v

Indbyggertal

15.000 (2003)

Beliggenhed og historie

Morąg ligger i det vestlige Mazury, 47 km nordvest for Olsztyn. Umiddelbart øst for byområdet ligger den lille sø Skiertąg.
Historie: Byen Morąg hed i den tyske tid Mohrungen (eller Morung, Moring). Omkring 1280 byggede korsridderne her et fort af træ, der i 1300-tallet blev erstattet af en bygning af sten. Byen fik købstadrettigheder, udstedt af komturen af Elbląg, i 1327. I midten af det 14.årh. blev byen omgivet af en mur med tre porte. Byen forblev indenfor korsridderstaten indtil dennes sækularisering i 1525. Fra dette tidspunkt var området et verdsligt fyrstendømme (Hertugdømmet Preussen, polsk: Prusy Książęce), der var et len under Polen. Fra 1701 indgik Morąg i Kongedømmet Preussen og fra 1772-1945 var området en del af Østpreussen, der hørte under den preussiske stat – senere Tyskland. Bortset fra korte perioder, hvor byen var på polske hænder, er dens historie således knyttet til korsridderne og siden tyskerne. I det 17. og 18.årh. spillede de polske borgere dog en væsentlig rolle i Morąg og omegn. Først fra 1945 blev Morąg reelt en polsk by.
I Morąg fødtes filosoffen og forfatteren Johann Gottfried Herder (1744-1803).

Turistattraktioner

Rådhuset . (Foto se ovenfor)
Det gotiske rådhus (14.årh.) har på trods af ombygninger bevaret sin middelalderlige karakter. I løbet af tiden er bygningen flere gange blevet ødelagt af brande og genopbygget, sidste gang i 1947-48. Den rektangulære murstensbygning har smukke trappegavle og er øverst forsynet med et lille tårn.

Sognekirken
- Apostlene Peter og Pauls Kirke – er opført fra begyndelsen af det 14. til begyndelsen af det 16.årh. Det er en treskibet kirkebygning med et tresidet kor. Mod syd er der tilbygget et kapel, mod nord et våbenhus. Den gotiske kirke rummer vægmalerier fra det 15.årh. i koret, et imponerende 1300-tals krucifix og altre, udsmykket i barokstil. Særligt værdifuldt er det fremragende orgel fra 1700-tallet, udført af mester Obuch. Efter at orglet er blevet restaureret, afholdes der i kirken fra 1997 “Sommerkoncerter for Orgel” med deltagelse af de bedste musikere.

Dohna-slottet
Adelsfamilien Dohna’s imponerende slot, bygget 1562-71 i renæssancestil, blev efter en brand ombygget i barokstil i 1717-19. Bygningenrummer nu en afdeling af Museet for Warmia og Mazury, rige samlinger af hollandsk maleri fra det 17. og 18.årh. samt et museum for filosoffen Johann Gottfried Herder.


Dohna-slottet (Pałac Dohnów) (Foto: “Foto-Ewa”, Morąg)

Bymuren
Der opførtes en forsvarsmur omkring byen i det 14./15.årh. Af denne middelalderlige mur er kun enkelte dele bevaret til i dag. I det 19.årh. blev Ostróda-porten nedrevet. Andre porte i forsvarsanlægget var Młyńska-porten og Zamkowa-porten mod øst og Pasłęk-porten mod vest. På de strækninger, hvor muren er bevaret, er den ofte sammenbygget med beboelsesbygninger.

Korsridderborgen
Den oprindelige korsridderborg blev opført omkring 1280 på en odde ved Morąg-søen’s nordlige bred. Borgen var omgivet af en voldgrav. I det 15.årh. var borgen i kortere tid sæde for stormester Heinrich von Plauen, der døde her i 1470. Efter sækulariseringen var bygningen sæde for de fyrstelige embedsmænd samt den kalvinske kirke. I det 19.årh. blev borgen delvis nedrevet og ombygget. For tiden foregår en rekonstruktion af borgen, på initiativ af den private ejer.

Mindesmærke for Johann Gottfried Herder
Mindesmærke for den tyske forfatter og filosof Johann Gottfried Herder, der fødtes og levede i Morąg i årene 1744-1803. Herder opfattede menneskehedens historie som en etape i den naturlige evolution, karakteriseret ved fremskridt i forstand og retfærdighed. Herder kaldes skaberen af den tyske historiske filosofi og “slavistikkens fader”. Det første mindesmærke blev rejst i 1854. Det nuværende er fra 1964 og er en gave fra det tyske kulturministerium.

I sommerferien hvert år afholdes en festival under navnet “Morąg-dagene” (Dni Morąga).
Desuden afholdes der i byen og i kommunen en række tilbagevendende arrangementer, også sådanne af landsdækkende karakter, f.ex. Danseturneringen om Borgmesteren af Morąg’s Pokal, International Bridgeturnering “Warmiński”, Festival for Spejdersange, Børnehjemmenes Fodboldturnering m.fl.


Del af den gamle bymur (Foto: “Foto-Ewa”, Morąg)

Omegnen

Narie-søen . Naturmæssigt er søen Narie (ca. 3 km øst for Morąg) kommunens perle. Søen, der dækker 1240 ha, har en meget afvekslende kyststrækning (over 60 km lang), adskillige fjorde, halvøer og 19 små øer. De største feriecentre ved søen er Kretowiny og Bogaczewo. Takket være en intensiv indsats fra kommunens side har Narie-søens vand bevaret en renhedsgrad af første klasse.

Vådområdet “Rozlewiska Morąskie” er beliggende umiddelbart vest for byområdet. Her kan man bruge megen tid på at iagttage den rigdom af fugle, der bygger reder i området. Området er et velbevaret økosystem med sumpkarakter og med en rigdom af dyr samt vand- og sumpplanter. Vådområdet dækker 121,7 ha. Hertil trækker hvert år flokke af gæs, således tundrasædgås (Anser fabalis rossicus), blisgås (Anser albifrons) og grågås (Anser anser). Atten af de fuglearter, der bygger rede i dette område, findes på “den polske rødbog over dyr”. Til disse hører: Rørdrum (Botaurus stellaris), lille rørvagtel (Porzana parva), sandlo (Charadriushiatcula), skægmejse (Panurus biarmicus), skarv (Phalacrocorax carbo), spidsand (Anas acuta), rørhøg (Circus aeruginosus), lille skrigeørn (Aquila pomarina), almindelig ryle (Calidris alpina), tinksmed (Tringa glareola), stor regnspove (Numenius arquata), hvidvinget terne (Chlidonias leucopterus) m.fl.

Lindeøen (Wyspa Lipowa) i Morąg-søen er et naturreservat, bevokset med gamle træer af arten småbladet lind. Her findes store kolonier med skarver og fiskehejrer.

Długie-søen. Ved denne sø, sydøst for Morąg, åbnes inden længe et reservat, der skal beskytte den sjældne flora, herunder planten sortgrøn brasenføde (Isoetes lacustris).


Ved Narie-søen (Foto: “Foto-Ewa”, Morąg)

Indkvartering

Booking.com
Morąg (polsk, engelsk, tysk, russisk)

Andre internetsider og kilder

Morąg (polsk, engelsk, tysk, russisk)

Kort
Morąg
Rating
Dette sted er særlig interessant:
Godt Skal bare opleves

Søg efter overnatning
Booking.com
Søg


This page is also available in English. Denne side og indhold er (c) Copyright 2018- www.spangshus.dk. Baseret på Inviator software af ISCA Software